Hjem
Etter- og videreutdanning
Blir klar for studiestart

Ny videreutdanningsstudent ved UiB?

Har du fått plass på videreutdanning, deltidsstudier eller nettstudier ved Universitetet i Bergen? Her finner du praktisk informasjon og oversikt over hva du må gjøre før studiet starter.

tegnet illustrasjon av seks mennesker foran hver sin laptop med et nettverk av ulike undervisnings-symboler over seg, som globus, forstørrelsesglass, reagensrør, mikroskop etc.. Hovedfargen i bildet er lyseblå.
Her finner du en samlet oversikt over hvordan du gjør deg klar for videreutdanningsstudier ved UiB
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hjertelig velkommen som videreutdannings/deltidsstudent ved Universitetet i Bergen!

Under har vi samlet en del praktisk informasjon om hvordan du gjør deg klar for studier hos oss. Du finner informasjon om:

 • Aktivere IT-brukerkonto 
 • Sette opp tofaktor-pålogging
 • Systemer du må forholde deg til
 • Læringsplattformen Mitt UiB
 • Student e-postadresse
 • Introduksjon til nettstudier og digitale arbeidsformer
 • Betale kursavgift og/eller semesteravgift
 • Søke støtte fra Lånekassen
 • Under studiet
   

1. Aktivere IT-brukerkonto 

Alle som er tatt opp som studenter ved UiB må ha en IT-brukerkonto. Dette er nødvendig for at du skal få tilgang til en rekke systemer ved UiB, først og fremst læringsplattformen Mitt UiB. Mitt UiB er navet for all undervisning ved UiB, inkludert nettstudier og samlingsbaserte deltidsstudier. 

Straks du er tatt opp som student på et emne/studium ved UiB vil det automatisk bli opprettet en brukerkonto for deg, men du må selv aktivere kontoen før du kan ta den i bruk. Du vil få en e-post når din nye brukerkonto er klar til å bli aktivert.

Se instruksjonsvideo og følg stegene i brukerveiledningene under: 

Ny videreutdanningsstudent ved UiB

Produsent:
UiB læringslab

Har du ikke norsk fødselsnummer? Da er det en litt annen prosedyre, les mer her:

Du må opprette ny brukerkonto dersom: 
- du aldri har studert ved UiB eller det er så lenge siden at du aldri hadde en brukerkonto
- det er mer enn 8 måneder siden sist du studerte ved UiB, da er din tidligere brukerkonto slettet

Har du studert og hatt brukerkonto ved UiB i løpet av de siste 8 månedene skal du ikke opprette ny konto, da benytter du den samme som sist. Har du glemt brukernavn/passord kan du resette dette her: Resette passord

Problemer med aktivering/re-aktivering av IT-konto? 
Kontakt IT-brukerstøtte via chat eller telefon

2. Sette opp tofaktor-pålogging

Fra 1.1.2022 er det innført tofaktor-pålogging for alle som har brukerkonto ved UiB. Dette betyr at du skal benytte en ekstra metode (faktor) for å bekrefte din identitet ved pålogging:

 1. passordet ditt
 2. bekreftelse via en mobiltelefon-app (Authenticator) eller SMS.

Dette er innført for å gjøre pålogging til UiBs systemer enda tryggere. Du vil ikke få tilgang til UiBs systemer, som for eksempel læringsplattformen Mitt UiB, før du har fått satt opp dette. 

Problemer med å sette opp tofaktorautentisering? 
Kontakt IT-brukerstøtte via chat eller telefon

3. Systemer du må forholde deg til 

Oversikt over de viktigste systemene du som videreutdanningsstudent må forholde deg til, hvordan du logger deg inn og hva du bruker systemene til:

Her samles alle opplysninger om deg som student. Her kan du oppdatere personalia, adresse- og kontaktinformasjon, se hvilke emner/studier du er meldt opp til og finne dine eksamensresultater. Masteroppgaver skal også som hovedregel leveres via Studentweb. 

UiBs læringsplattform. Utgangspunktet for all undervisning ved UiB. Les mer i eget avsnitt under

All informasjon og viktige meldinger sendes til din student-epostadresse, som blir automatisk generert til deg straks du har opprettet IT-brukerkonto. Les mer i eget avsnitt under. 

Her kan du kjøpe digitalt tilgjengelig pensumlitteratur (pdf-filer etc). Tjenesten er også integrert i Mitt UiB og du finner lenke til Litteraturkiosken inne på emnesiden for ditt emne/studium

Digital skoleeksamen/hjemmeeksamen foregår i vårt digitale eksamenssystem vurdering.uib.no. Les mer i eget avsnitt under.

4. Logge på læringsplattformen Mitt UiB

Læringsplattformen Mitt UiB er navet i UiBs kommunikasjon med studenter, både for selve undervisningen på et emne/studium og for praktisk informasjon ellers i løpet av studiet.

Hvert emne har en egen side på Mitt UiB, for studenter som er opptatt på emnet. Du må derfor først opprette brukerkonto og så logge deg inn på Mitt UiB:  brukernavn@uib.no

Når du er registert som student på et emne/studium vil dette automatisk dukke opp på ditt Dashbord etter innlogging. Alternativt kan du søke opp emnekoden i søkefeltet. 

Er du tatt opp til et nettbasert studium ved UiB vil all undervisning foregå med utgangspunkt i Mitt UiB. Er du tatt opp til et samlingsbasert studium vil det likevel være en del undervisningsressurser som legges ut på Mitt UiB, blant annet for selvstudier mellom samlinger. Det er også her på emnets side at du finner lenke til litteraturliste og får tilgang til digitale litteraturkilder, artikler mm. via Litteraturkiosken. 

Logg på Mitt UiB

Brukerveiledning Mitt UiB

5. Student e-postadresse

Når du har opprettet en brukerkonto blir det automatisk generert en student e-postadresse til deg som ser slik ut: brukernavn@uib.no

Meldinger som legges ut til studenter i Mitt UiB og annen viktig UiB-informasjon sendes til denne adressen. Det er derfor viktig at du sjekker denne jevnlig.

Logg på for å lese student e-post

6. Introduksjon til nettstudier og digitale arbeidsformer 

UiB har utarbeidet introduksjonskurset Digital student som vi anbefaler at du kikker gjennom. Kurset er utviklet med tanke på fulltidsstudenter på campus, så alt er ikke like relevant for deg som skal studere på deltid og eventuelt kun som nettstudent hjemmefra. Men du får en fin introduksjon til digitale arbeidsmetoder og de forskjellige digitale verktøyene og systemene her ved UiB. Hele introduksjonskurset tar under 1 time å gjennomføre.

Se kurset Digital student

7. Betale studieavgift og semesteravgift

Studieavgift: 

Noen videreutdanninger har studieavgift, andre ikke. Eventuell studieavgift blir fakturert rundt studiestart, og sendes fra UiBs økonomiavdeling til den private e-postadressen du har oppgitt i forbindelse med søknad på studiet. Faktura for studieavgiften sendes i utgangspunktet til deg personlig, dersom du ikke har oppgitt evt. arbeidsgiver som mottaker av faktura og fylt ut fullstendig og korrekt fakturaadresse. 

Les mer om angrett, bindende påmelding og betaling av studieavgift her: Reglement for videreutdanningsstudier

Kontakt UiB Videre dersom du har spørsmål rundt studieavgift og faktura. 

Semesteravgift: 

Alle som er studenter ved UiB skal i tillegg til eventuell studieavgift betale semesteravgift til Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet. Dette er en personlig avgift som dekker velferdsgoder og –tjenester for alle studenter, og er p.t. på kr 650,-. Du kan du velge om du vil betale inn kr 40,- ekstra til Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

Semesteravgift skal betales i starten av semester, normalt innen hhv. 1. september for studier i høstsemesteret og innen 1. februar for studier i vårsemesteret. Studier som har søknadsfrist/opptak og studiestart senere enn dette har senere betalingsfrist. 

Les mer om betaling av semesteravgift

Dersom du ønsker bevis på din studentstatus for å få tilgang til eventuelle studentrabatter og lignende, kan du laste ned semesterkvittering for betalt semesteravgift til mobiltelefonen din. Ønsker du studentkort med bilde, kan du få dette ved personleg oppmøte på Kortsenteret på Studentsenteret i Parkveien 1. 

Tar du samtidig andre studier ved en annen utdanningsinstitusjon og har betalt semesteravgift der, skal du ikke betale ny semesteravgift ved UiB. Da sender du kopi av kvittering for betalt semesteravgift på e-post til videre@uib.no  

8. Søke støtte fra Lånekassen 

Videreutdanninger på 15 studiepoeng eller mer er som hovedregel godkjent for støtte fra Lånekassen. Du kan søke om lån og stipend når du har fått bekreftelse på opptak

Følgende regler gjelder: 

 • Du kan få stipend og lån for inntil 5 måneder om høsten og 6 måneder om våren
 • Hvor mye lån og stipend du kan få beregnes ut fra hvor mange studiepoeng du skal ta, og hvor mye du evt. skal betale i studieavgift
 • Er du over 30 år kan du få tilleggslån 
 • Har du barn under 16 år som du forsørger kan du også få tilleggslån

Søknadsfrister:

 • 15. november for studier i høstsemesteret eller ett helt år
 • 15. mars for vårsemesteret

Les mer hos Lånekassen

9. Under studiet

Nå er du i gang som videreutdanningsstudent ved UiB, og de fleste spørsmål som dukker opp underveis kan du ta opp med EVU-koordinator/kontaktperson for ditt studium.

Les også Vilkår for videreutdanningsstudier for mer informasjon om:

 • Tilrettelegging, pause eller permisjon fra studiet
 • Trekk fra studiet
 • Eksamen
 • Sensur, karakterutskrift og klage