Hjem
Etter- og videreutdanning
Deltidsstudier

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Deltidsstudium over ett semester som etter planen skal gå på nytt våren 2025.

Ny videreutdanning: Komplisert sorg: teori og behandling
Videreutdanningsemnet om komplisert sorg skal gi kunnskap om ulike former for komplisert sorg og hvordan disse kan behandles.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dette emnet tar for seg ulike former for komplisert sorg og hvordan vi behandler dette. Emnet omhandler teorier om komplisert sorg, ulike kartleggingsverktøy, diagnostikk og behandling/rådgivning. Sorg i forbindelse med brå død og traumatiske hendelser vil bli inngående belyst. Følgende tema vil bli tatt opp:

  • Ulike typer sorg hos barn og voksne
  • Skillet mellom traume og sorg
  • Ulike forståelsesmodeller for kompliserte sorgreaksjoner, risiko- og vernefaktorer
  • Forebyggende strategier
  • Intervensjoner for kompliserte sorgreaksjoner rettet mot individer, par, familier og grupper

Emnet kan tas som et frittstående enkeltemne, men kan også inngå som valgfritt spesialiseringsemne i Erfaringsbasert master i krisepsykologi.

Førsteamanuensis og psykologspesialist Pål Kristensen ved Senter for krisepsykologi er faglig ansvarlig for dette emnet. 

Les hele emnebeskrivelsen

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot deg som møter mennesker i sorg gjennom ditt daglige arbeid, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren.

Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du kan dokumentere bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innen helse og sosialfag på høgskole/universitetsnivå, samt minimum to års relevant yrkeserfaring.

Dokumentasjon på utdanning samt yrkeserfaring laster du opp når du registrerer søknaden din. 

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk etter dato for registrert søknad. 

Krav til dokumentasjon:

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • CV
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV samt attest fra tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang). Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet går på deltid over ett semester. Den første samlingen går normalt fysisk ved UiBs campus i Bergen, mens de to neste går digitalt via UiBs læringsplattform Mitt UiB.

Det er obligatorisk å delta på oppstartssamlingen og minimum en av de to neste samlingene. Merk: Det vil ikke være mulig å delta digitalt via Zoom el.l. på den første, fysiske samlingen. 

I løpet av samlingene varierer vi mellom forelesninger, lærerinstruerte øvelser, litteraturstudier, videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Vi legger vekt på varierte metoder, med gode muligheter for egenaktivitet, refleksjon og diskusjon. Mellom samlingene skal studentene levere inn og få tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Vi krever at du har levert inn minst 1 oppgave for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. 

Eksamen/vurdering

Den avsluttende vurderingen består av en skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager, med innlevering av oppgave på ca 3000 ord (+/- 10%).