Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt studietilbud

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Ny, nettbasert videreutdanning starter ved UiB i mars 2022. Søknadsfristen er nå gått ut.

Ny videreutdanning: Komplisert sorg: teori og behandling
Ny, nettbasert videreutdanning om komplisert sorg skal gi kunnskap om ulike former for komplisert sorg og hvordan disse kan behandles.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Senter for krisepsykologi starter nå opp ny, nettbasert videreutdanning om sorg og sorgbehandling. Det nye studiet skal gi inngående forskningsbasert og praksisnær kunnskap om ulike former for komplisert sorg og hvordan disse kan behandles. 

Innhold i studiet

Studiet vil ta for seg teorier om komplisert sorg, ulike kartleggingsverktøy, diagnostikk og behandling/rådgivning. Sorg i forbindelse med brå død og traumatiske hendelser vil bli inngående belyst. Følgende tema vil bli tatt opp:

  • Ulike typer sorg hos barn og voksne
  • Skillet mellom traume og sorg
  • Ulike forståelsesmodeller for kompliserte sorgreaksjoner, risiko- og vernefaktorer
  • Forebyggende strategier
  • Intervensjoner for kompliserte sorgreaksjoner rettet mot individer, par, familier og grupper

Førsteamanuensis og psykologspesialist Pål Kristensen ved Senter for krisepsykologi er faglig ansvarlig for studiet. 

Les hele emnebeskrivelsen

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot deg som møter mennesker i sorg gjennom ditt daglige arbeid, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren.

Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innen helse og sosialfag på høgskole/universitetsnivå. Du må dokumentere utdanningen din i form av vitnemål/karakterutskrift. som du laster opp sammen med selve søknaden.

Har du tidligere bestått PSYK648 Sorg: forståing, støtte og tiltak vil dette automatisk også kvalifisere for opptak.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk etter dato for registrert søknad. 

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet er 100% nettbasert og går på deltid over ett semester våren 2022. Undervisningen er konsentrert i 3 sesjoner/samlinger, hver på to til tre dager. Det er obligatorisk å delta på oppstartssamlingen og minimum en av de to øvrige samlingene. 

All undervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp på studiet. 

I løpet av sesjonene varierer vi mellom forelesninger, lærerinstruerte øvelser, litteraturstudier, videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Vi legger vekt på varierte metoder, med gode muligheter for egenaktivitet, refleksjon og diskusjon. 

Mellom samlingene skal studentene levere inn og få tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Vi krever at du har levert inn minst 1 oppgave for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. 

Undervisningsplan våren 2022:

1. sesjon7. - 9. mars (10-16 første dag, deretter 09-15 de to siste dagene)
2. sesjon28. - 29. mars (09-15 begge dager)
3. sesjon25. - 26. april (09- 15 begge dager)
HjemmeeksamenUtlevering 21. mai kl 0900, innleveringsfrist 31. mai kl 1500

 

Vurdering/eksamen

Den avsluttende vurderingen består av en skriftlig hjemmeeksamen over 10 virkedager, med innlevering av oppgave på ca 3000
ord (+/- 10%).