Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Meteorologi

Ralph Jewell: The Weather's Face

I boken The Weather's Face gir Ralph Jewell et både fasinerende og overbevisende portrett av Vilhelm Bjerknes, en fysiker som de fleste best kjenner som han som sto bak utviklingen av Bergensskolen innen meteorologi.

ralph_jewell_i_samtale_med_rektorthe_weathers_face.jpg

Forsiden på boken "The Weater's Face" ved siden av Ralph Jewell i samtale med rektor Dag Rune Olsen på lanseringsdagen
Forsiden av boken og Ralph Jewell i samtale med rektor Dag Rune Olsen på lanseringsdagen.

Med bakgrunn i studier innen naturvitenskap, vitenskapshistorie, psykologi og da først og fremst filosofi, har Ralph Jewell et godt grunnlag for å skrive en biografi om den internasjonalt anerkjente norske fysikeren Vilhelm Bjerknes (1862-1951).  Dette i tillegg til at Jewell er sjeldent velformulert og med sine ofte nesten poetiske vendinger tidvis trollbinder sine lesere, har resultatet blitt en svært fascinerende og lesverdig bok. Gjennom Jewells lesning av brev og andre skriverier fra Bjerknes selv samt hans egne refleksjoner rundt disse gir boken oss også et innblikk i hvordan det var å leve som vitenskapsmann på Bjerknes sin tid. Slik sett er boken både et portrett av en unik vitenskapsmann så vel som en skildring av en epokes vitenskapshistorie og vitenskapsfilosofi.

En oversikt over bokens ulike kapitler sier mye om fokus og hvordan den er komponert:

I          Preparing for the Journey Ahead

II         A Son’s Father – Carl Anton Bjerknes (1825-1903)

III        Finding One’s Own Way and Place In Science

IV        Bringing a Life Work in Science to Final Composition

V         Reshaping a Science

VI        Bergen: Reinvigorating Meteorology

Epilogue