Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ben Martin | Introduction to Philosophy: Logic | Rebus
Da Wittgenstein døde hadde han gitt sine gode venner og studenter Rush Rhees, Elisabeth Anscombe og Georg Henrik von Wright i oppdrag å gi ut hans etterlatte manuskripter slik de mente passet best. I denne boken gir Christian Erbacher oss et innblikk i hvordan dette arbeidet endte i det vi i dag kjenner som den sene Wittgensteins filosofi.
Denne hausten kan ex.phil.-klassikaren feire 50 år, og Gunnar Skirbekk kan gle seg over at filosofihistoria hans er spreidd over halve verda.
I sin nyeste bok tar Lars Fr. H. Svendsen opp løgnens rolle både i våre egne liv, i forhold til andre og ikke minst dens rolle i politikken.
The Bergen Network for Women in Philosophy (BNWP) invites applications for two stipends, that support the work of female (inclusively defined) early career researchers in philosophy.
Ben Martin & Ole Hjortland | Logical Predictivism | Journal of Philosophical Logic
The CNA method was applied in a study about the patient safety culture in medical homes.
Tore Fjetland Øgaard | Farewell to Suppression-Freedom | Logica Universalis
Tore Fjetland Øgaard | Boolean negation and non-conservativity I-III | Logic Journal of the IGPL
Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Nettstedet er nå flyttet til en ny og mer moderne plattform.
Andreas Fjellstad | Structural proof theory for first-order weak Kleene logics | Journal of Applied Non-Classical Logics
I denne årboken publiserer vi tre seminarinnlegg og et bidrag fra masterstudent-workshopen. De tre seminarbidragene ble for første gang fagfellevurdert, mens det fjerde bidraget fikk grundige tilbakemeldinger på workshopen.
«hva er DØDEN» er en liten bok om et stort tema. Boken er skrevet av postdoktor ved BCEPS Carl Tollef Solberg og professor i filosofi, ved Universitetet i Bergen, Espen Gamlund.
Susan Hickman et al. (2020) published an article entitled "Identifying the Implementation Conditions Associated With Positive Outcomes in a Successful Nursing Facility Demonstration Project" in the Gerontologist. They analyze their data using Coincidence Analysis.
Michael Baumgartner published an article introducing the main theories of causation to political scientists in the SAGE Handbook of Political Science.
The official journal of the medical care section of the American Public Health Association just published an application of the CNA method, among other configurational comparative methods, to the effectiveness of the implementation of hepatitis C treatments.
Evelyn Erickson | Realismo lógico e a metafísica da lógicae | Perspectiva Filosófic
Ben Martin | Identifying Logical Evidence | Synthese

Sider