Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Mark Young, who defended his PhD thesis in the department recently, has been awarded the prestigious Marie Curie Postdoctoral EU Fellowship. The primary objective of his project is: to develop a new philosophical approach to the study of automation that recognizes the essential role played by human operators.
From September 21 to 25, 2020, Michael Baumgartner and Alrik Thiem (University of Lucerne) will hold a training seminar on configurational causal modeling with a heavy focus on CNA at the Regenstrief Institute for public health in Indianapolis.
UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.
Tore Fjetland Øgaard | Non-Boolean Classical Relevant Logics I | Synthese
– Jeg har ikke et bevisst mål om å forandre samfunnets syn på tegnspråk, men jeg er glad for å kunne bidra med kunnskap som gjør at språket får sin rettmessige plass som fullverdig språk, sier prisvinner Vadim Kimmelman (31).
Filosofene Pål Antonsen og Ole Hjortland får Det humanistiske fakultets formidlingspris 2019, for deres arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
Forfatterne bak Logikksjekk.no er tildelt Universitetsforlagets debutantstipend for læreboka «Logikksjekk: En håndbok i argumentasjon»
Ole T. Hjortland | Anti-Exceptionalism about Logic | Australasian Journal of Logic
Pål Fjeldvig Antonsen | Logical Truth | Australasian Journal of Logic
Ole T. Hjortland | What Counts as Evidence for a Logical Theory? | Australasian Journal of Logic
Andreas Fjellstad | Herzberger’s Limit Rule with Labelled Sequent Calculus | Studia Logica
Andreas Fjellstad | A note on the cut-elimination proof in "Truth without contra(di)ction" | The Review of Symbolic Logic
New CNA software published on the The Comprehensive R Archive Network.
Michael Baumgartner and Christoph Falk, Boolean Difference-Making: A Modern Regularity Theory of Causation, The British Journal for the Philosophy of Science
Pål Fjeldvig Antonsen | Fictional reports | Synthese
I årets første utgave av tidsskriftet "Archiv für Geschichte der Philosophie", et av de mest anerkjente tidsskrifter innen filosofihistorie, er både Franz Knappik og Kristian Larsen bidragsytere.
Forskergruppen i logikk og NFR-prosjektet `Anti-Exceptionalism About Logic' organiserte konferansen The Normativity of Logic, 14.-16. juni 2017 (UiB).

Sider