Hjem
Click

Senter for Griegforskning

Fra Gullalderen til Bergensbølgen

Senter for Griegforskning skal styrke forskningen om Edvard Griegs verk, hans historiske betydning og kulturelle aktualitet. Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige og motstridende tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg, med fokus på den tette utvekslingen mellom regionalt musikkliv og internasjonale strømninger. 

 

Griegstudier høsten'16

Gjesteforelesning med Ingfrid Breie Nyhus

Ingfrid Breie Nyhus holder åpen gjesteforelesning om temaet 'Fra slåtter til flygel'. Forelesningen er del av kurset i Griegstudier ved musikkvitenskap bachelor-programmet høsten 2016.

Griegjubileet 1943

Grieg vart brukt i politisk dragkamp under krigen

På Høyden skriver om Grieg som politisk verktøy under krigen og okkupasjonstiden, et seminar om holdt i Bergen og Oslo, som også er del av en nystartet norsk-tysk forsknings-kooperasjon mellom Senter for Griegforskning og Universität Münster.
Grieg seminar 2016

CfP: Sketches and Exercises: History and Theory of Compositional Writing

The Grieg Research Center arranges a two-day seminar 21 - 22 November 2016.

Grieg Research Guide

Prosjektmidler til Grieg Research Guide

Grieg Research Guide-prosjektet får støtte av Nasjonalbibliotekets fond for utviklingsmidler.

Samarbeidsprosjekt

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved KODE komponisthjemmene. Sentret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. 

Besøksadresse:
Senter for Griegforskning, UiB
Strømgaten 6, 5015 Bergen
(2. etg., Bergen Off. Bibliotek)
Treffetider: Etter avtale 
Telefon: +47 55 56 85 86