Hjem
Click

Senter for Griegforskning

Fra Gullalderen til Bergensbølgen

Senter for Griegforskning skal styrke forskningen om Edvard Griegs verk, hans historiske betydning og kulturelle aktualitet. Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige og motstridende tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg, med fokus på den tette utvekslingen mellom regionalt musikkliv og internasjonale strømninger. 

 

Griegjubileet 1943

Grieg vart brukt i politisk dragkamp under krigen

På Høyden skriver om Grieg som politisk verktøy under krigen og okkupasjonstiden, et seminar holdt i Bergen og Oslo, som også er del av en nystartet norsk-tysk forsknings-kooperasjon mellom Senter for Griegforskning og Universität Münster.
Grieg Research Guide

Prosjektmidler til Grieg Research Guide

Grieg Research Guide-prosjektet får støtte av Nasjonalbibliotekets fond for utviklingsmidler.

Samarbeidsprosjekt

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved KODE komponisthjemmene. Sentret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. 

Besøksadresse:
Senter for Griegforskning, UiB
Strømgaten 6, 5015 Bergen
(2. etg., Bergen Off. Bibliotek)
Treffetider: Etter avtale 
Telefon: +47 55 56 85 86