Hjem
Click

Senter for Griegforskning

Fra Gullalderen til Bergensbølgen

Senter for Griegforskning skal styrke forskningen om Edvard Griegs verk, hans historiske betydning og kulturelle aktualitet. Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige og motstridende tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg, med fokus på den tette utvekslingen mellom regionalt musikkliv og internasjonale strømninger. 

 

Nytt fra Grieg-samlingen

Griegs arbeidsbøker digitalisert

Edvard Griegs arbeidsbøker fra studietiden ved Konservatoriet i Leipzig er nå digitalisert og tilgjengelig på Grieg-samlingens nettsider!

Edvard-Grieg-Forschungsstelle

Grieg har 'kommet hjem' til Leipzig

Edvard-Grieg-Forschungsstelle har flyttet fra Berlin til Leipzig, byen Grieg hadde en særlig tett relasjon til.

Samarbeidsprosjekt

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved KODE komponisthjemmene. Sentret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. 

Besøksadresse:
Senter for Griegforskning, UiB
Strømgaten 6, 5015 Bergen
(2. etg., Bergen Off. Bibliotek)
Treffetider: Etter avtale 
Telefon: +47 55 56 85 86