Hjem
Click

Senter for Griegforskning

Fra Gullalderen til Bergensbølgen

Senter for Griegforskning skal styrke forskningen om Edvard Griegs verk, hans historiske betydning og kulturelle aktualitet. Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige og motstridende tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg, med fokus på den tette utvekslingen mellom regionalt musikkliv og internasjonale strømninger. 

 

Grieg 1943

Grieg-jubileet 1943: Musikklivet under okkupasjonen i nytt lys

Hvordan ble Edvard Grieg brukt som politisk verktøy under krigen? Podiumsamtale og debatt.

GRIEG Competition 2016 Audience Program

Edvard Grieg and the Macrofantasy: Meet the composer Olav Anton Thommessen in conversation with Glenn Erik Haugland

"Meet the composer" is a co-operation with The International Edvard Grieg Society and Centre for Grieg Research. It is part of the audience program of the International Edvard Grieg piano competition 2016 at Troldhaugen.

Grieg Research Guide

Prosjektmidler til Grieg Research Guide

Grieg Research Guide-prosjektet får støtte av Nasjonalbibliotekets fond for utviklingsmidler.

Samarbeidsprosjekt

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved KODE komponisthjemmene. Sentret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. 

Besøksadresse:
Senter for Griegforskning, UiB
Strømgaten 6, 5015 Bergen
(2. etg., Bergen Off. Bibliotek)
Treffetider: Etter avtale 
Telefon: +47 55 56 85 86