Hjem
Click

Senter for Griegforskning

Fra Gullalderen til Bergensbølgen

Senter for Griegforskning skal styrke forskningen om Edvard Griegs verk, hans historiske betydning og kulturelle aktualitet. Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige og motstridende tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg, med fokus på den tette utvekslingen mellom regionalt musikkliv og internasjonale strømninger. 

 

Grieg 1943

Grieg-jubileet 1943: Musikklivet under okkupasjonen i nytt lys

Hvordan ble Edvard Grieg brukt som politisk verktøy under krigen? Podiumsamtale og debatt.

Grieg seminar 2016

CfP: Sketches and Exercises: History and Theory of Compositional Writing

The Grieg Research Center arranges a two-day seminar 21 - 22 November 2016.

Grieg Research Guide

Prosjektmidler til Grieg Research Guide

Grieg Research Guide-prosjektet får støtte av Nasjonalbibliotekets fond for utviklingsmidler.

Samarbeidsprosjekt

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved KODE komponisthjemmene. Sentret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. 

Besøksadresse:
Senter for Griegforskning, UiB
Strømgaten 6, 5015 Bergen
(2. etg., Bergen Off. Bibliotek)
Treffetider: Etter avtale 
Telefon: +47 55 56 85 86