Hjem
Click

Senter for Griegforskning

Fra Gullalderen til Bergensbølgen

Senter for Griegforskning skal styrke forskningen om Edvard Griegs verk, hans historiske betydning og kulturelle aktualitet. Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige og motstridende tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg, med fokus på den tette utvekslingen mellom regionalt musikkliv og internasjonale strømninger. 

 

Grieg Research Guide

Prosjektmidler til Grieg Research Guide

Grieg Research Guide-prosjektet får støtte av Nasjonalbibliotekets fond for utviklingsmidler.

Nytt fra Grieg-samlingen

Griegs arbeidsbøker digitalisert

Edvard Griegs arbeidsbøker fra studietiden ved Konservatoriet i Leipzig er nå digitalisert og tilgjengelig på Grieg-samlingens nettsider!

Edvard-Grieg-Forschungsstelle

Grieg har 'kommet hjem' til Leipzig

Edvard-Grieg-Forschungsstelle har flyttet fra Berlin til Leipzig, byen Grieg hadde en særlig tett relasjon til.

Samarbeidsprosjekt

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved KODE komponisthjemmene. Sentret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. 

Besøksadresse:
Senter for Griegforskning, UiB
Strømgaten 6, 5015 Bergen
(2. etg., Bergen Off. Bibliotek)
Treffetider: Etter avtale 
Telefon: +47 55 56 85 86