Hjem
Click

Senter for Griegforskning

Fra Gullalderen til Bergensbølgen

Senter for Griegforskning skal styrke forskningen om Edvard Griegs verk, hans historiske betydning og kulturelle aktualitet. Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige og motstridende tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg, med fokus på den tette utvekslingen mellom regionalt musikkliv og internasjonale strømninger. 

 

Grieg Workshop Seminar 2017 - Call for Proposals

Romantic Piano Meets the Hardanger Fiddle: Edvard Grieg’s Chamber Works and Solo Piano Music

The International Edvard Grieg Society, Grieg Academy/Centre for Grieg Research University of Bergen and Edvard Grieg Museum Troldhaugen invite scholars and performers to participate in the international research seminar and performance workshop in Bergen, 26–29 October 2017.

Griegjubileet 1943

Grieg vart brukt i politisk dragkamp under krigen

Forskning.no skriver om Grieg som politisk verktøy under krigen og okkupasjonstiden, et seminar holdt i Bergen og Oslo, som også er del av en nystartet norsk-tysk forsknings-kooperasjon mellom Senter for Griegforskning og Universität Münster. Saken ble opprinnelig publisert i UiBs tidsskrift På...
Grieg Research Guide

Prosjektmidler til Grieg Research Guide

Grieg Research Guide-prosjektet får støtte av Nasjonalbibliotekets fond for utviklingsmidler.

Samarbeidsprosjekt

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og KODEs komponisthjem. Senteret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. 

Besøksadresse:
Senter for Griegforskning, UiB
Strømgaten 6, 5015 Bergen
(2. etg., Bergen Off. Bibliotek)
Treffetider: Etter avtale 
Telefon: +47 55 56 85 86