Hjem

HMS-portalen

Avfall

Kildesortering og sikker håndtering av avfall.

colourbox5156199_0_avfall.jpg

UiB legg til rette for kjeldesortering, gjenvinning og sikker handtering av avfall. Interne rutinar og prosedyrar er utarbeidd for at avfall generert ved UiB i minst mogleg grad skal påverka miljøet, samt bidra til reduserte kostnadar.

UiB-ansatte som arbeider i lokaler ved Haukeland Universitetssykehus har andre avfallsordninger enn presentert på HMS-portalen. 

Kontakt HMS-senteret ved HUS for mer informasjon.