Hjem
Click

Kommunikasjonsavdelingen

Hubro 4/2007

Tema: Fremtidens energivalg

Den siste olje

I Nygårdsgaten i Bergen ble det på 1950- tallet produsert kontrollstaver, heisesystemer og kontrollpaneler til kjernekraftanlegget i Halden. Tidsånden var preget av stor optimisme rundt kjernekraft. I dag står vi kanskje på terskelen til en ny atomalder.

Fusjon for fremtida

Energistormaktene i verda har gått saman om å skaffe oss fusjonsenergi innan oljen tek slutt.

Kjensler og kjernekraft

Egil Lillestøl har tatt på seg å redde verda med thoriumkraftverk, mot seg har han ein million norske miljøvernarar. Med seg har han Frp, ein heil del forskarar og Oppland Arbeiderparti.

- Kan ikkje velje bort kjernekraft

- I framtida kan vi ikkje seie nei til noka energikjelde, og det verkeleg store blir nok kjernekrafta, meiner leiaren av Energiutvalget i Svenska kungliga vetskapsakademien, Sven Kullander.

Kraften i en liten celle

Brenselceller gir en betydelig økt virkningsgrad på alle typer energiproduksjon og energiforbruk. Igjen er det opp til politikerne om de vil satse.