Hjem
Click

Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultet for kunst, musikk og design // Faculty of Fine Art, Music and Design - UiB

Fakultet for kunst, musikk og design ble opprettet 1. januar 2017 og består av tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet. Hovedformålet til det nye fakultetet er utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling innen kunst, musikk og design.

 

Nytt fakultet ved UiB

Fra 1. januar 2017 blir Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) slått sammen til et nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.
Valg 2017

Valg våren 2017

Våren 2017 skal det velges rektor, prorektor og nye medlemmer til universitetsstyret for perioden 01.08.2017 - 31.07.2021.

Masterutstillinga i kunst 2017: 'triage'

Masterutstillinga i kunst 2017 'triage' opnar i Bergen Kunsthall fredag 7. mai kl. 20.00. 26 kunstnarar frå 10 ulike land har skapa ei utstilling med stor variasjon av uttrykk og gjer seg nytte av material som strekk seg frå sukkertøy til radiobølgjer.

Organisasjon

Synnøve Myhre blir fakultetsdirektør på Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

– Det er bra for fagmiljøa ved Universitetet i Bergen å møte ein heilt ny måte å tenke på, seier nytilsett direktør for KMD, Synnøve Myhre .

Kunstnarisk utviklingsarbeid

Forsking gjennom kunst

”The Norwegian Model” blir den norske tilnærminga til kunstnarisk utviklingsarbeid kalla. Her veg kunstnarisk arbeid tyngre enn teoretiske modellar. Ved UiB er kunstnarisk ph.d-grad på trappene.