Hjem

Marin

Marin

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning. Flere forskningsmiljø i verdensklasse. 

  Dyphavforskning

  Ekstrem forskning i dyphavet

  Havet dekker over 70 prosent av jordkloden, men er likevel den delen av jorden som er utforsket minst. K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning viser oss livet tusenvis av meter under havoverflata.

  Oppdrett

  Denne teknologien kan gjøre norsk fiskeoppdrett mer bærekraftig

  Det pågår et race for å utvikle den beste teknologien for å løse oppdrettsnæringens utfordringer.

  Lakselus

  Lakselus kommer fra oppdrettsfisk

  Resistent lakselus er like vanlig på vill sjøørret som på oppdrettslaks. En mutasjon gjør lakselus motstandsdyktige mot avlusningsmidler som er mye brukt av oppdretterne.

  Nyheter

  Unge muslinger spiser med foten

  Elvemuslingen har gitt perlepryd til kongekroner i lange tider, men er i dag sterkt utrydningstruet. Det er i muslingens ungdom vi finner den mest kritiske fasen.

  Forskning

  Plankton i Atlanterhavet påvirker regndråpene i Wales

  Mengden av grunnstoffet selen i regnet som faller i Wales øker i takt med mengden planteplankton i Nord-Atlanteren, viser ny studie.