Universitetet i Bergen er med sine 14 800 studenter og vel 3 600 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakultet og rundt 40 institutt og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

Universitetet i Bergen er vevd inn som en del av byen med sin geografiske, historiske og kulturelle ramme.

Nygårdshøyden ligger fagmiljøene med realister, samfunnsvitere, psykologer, humanister og jurister. Nygårdshøyden er en blanding av boligstrøk, butikker og akademisk læresete. 

Årstadvollen er universitetets «helsecampus», der fagmiljøene i odontologi, medisin og helsefag ligger nært universitetssykehusene Haukeland og Haraldsplass.

Bli med på en rundtur gjennom fire århundrer og lær mer om universitetsbygningene som setter sitt preg på Bergen!

Kunst og visuelle opplevelser

Kunstsamlingen består av rundt regnet 500 kunstverk, de fleste av norske kunstnere, men også enkelte internasjonale. Bilder og skulpturer finnes over hele universitetsområdet, ute og inne, i vrimlearealer, korridorer og møterom. 

Kunstsamlingen ved Universitetet i Bergen