Gå til innhold
English A A A

Organisasjonskart

Universitets- områdene

Årstadvollen er universitetets «helsecampus», der fagmiljøene i odontologi, medisin og helsefag ligger nært universitetssykehusene Haukeland og Haraldsplass.

Nygårdshøyden ligger de øvrige fagmiljøene med realister, samfunnsvitere, psykologer, humanister og jurister. Nygårdshøyden er en blanding av boligstrøk, butikker og akademisk læresete. Universitetet i Bergen er vevd inn som en del av byen med sin geografiske, historiske og kulturelle ramme.

Kart over universitetsområdene

Presserom

Informasjon for pressen.

Kunst og visuelle opplevelser

Vi presenterer kunstsamlingen, arkitekturen og hagene ved Universitetet i Bergen.

Tankens flukt - tydelig kunstverk ved Universitetet i Bergen.
forsidebilde

Se presentasjonsfilm

Universitetet i Bergen


Universitetet i Bergen er med sine 14 290 studenter og vel
3 471 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakultet og rundt 40 institutt og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980-årene har gitt Universitetet i Bergen profil som et internasjonalt universitet i Norge, i tråd med Bergens tradisjoner.

Bergen har rundt 25 000 studenter. Universitetet (inkl. tilknyttede institusjoner som Nansensenteret og Haukeland universitetssykehus) er sammen med bl.a. Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen, Chr. Michelsen institutt og Havforskningsinstituttet de sentrale kunnskapsinstitusjonene i byen.

Nøkkeltall for UiB

2012
Studenter 14290
Publikasjonspoeng 2036
Doktorgrader 251
Tilsatte 3471
Omsetning (MNOK) 3461

Kilde: NSD DBH