Hjem

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

  

 

Globale samfunnsutfordringer påvirker oss alle. De er komplekse og tverrfaglige av natur, og påvirker derfor hvordan vi jobber og samarbeider på tvers av disiplinene ved Universitetet i Bergen.

 

 

Konferanse
nov 15

Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør

Vi ønsker abstracts til høstens migrasjonskonferanse ved UiB "Helse i alt vi gjør". Frist for innlevering er 25. mai.

Nyheter

Fem svar om bakgrunnen for Syria-krigen

Vanskeleg å følgje med på den siste utviklinga i Syria? Les desse fem punkta om bakgrunnen for krigen.

Nyheter

– Konfliktane rundt vatn blir stadig sterkare

– Vasskrisa i Cape Town set stort press på myndigheitene, seier statsvitar Siri Gloppen, som har følgt Sør-Afrika i ei årrekkje. No forskar ho på retten til vatn.

Feltrapport

Om stillhet og trøstens grenser

Les Kari Anne Drangsland sine refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet og vansker med å finne ord som kan gi trøst kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranter sin erfaring av venting

BÆREKRAFT | MEDISIN

Styrker helseprioriteringer i Etiopia med Gates-millioner

Professor Ole Frithjof Norheim og hans forskergruppe lærer opp etiopiske studenter i helseprioriteringer med tre millioner dollar i støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation.

Making Sense of Global Challenges

Ressursenteret ved UiB/CMI er en arena hvor forskere, studenter og andre møtes for dele og diskutere forskning med relevans for globale samfunnsutfordringer. Her holdes over seksti åpne foredrag, debatter, seminarer og litterære salonger hvert år.

Alle arrangementer er gratis og åpne for alle - velkommen!

Følg oss på Facebook
   

Bergen sommer-forskerskole                   

Hver sommer samles etthundre PhD-kandidater fra hele verden for å ta for seg noen av verdens store samfunnsutfordringer. Med utgangspunkt i Bergens mest fremragende forskergrupper tilbyr vi hvert år seks tverrfaglige og forskningsbaserte PhD-kurs.

Utfordringer innenfor helse, migrasjon, fattigdom, miljø, demokrati, kultur og en rettferdig samfunnsutvikling krever utstrakt samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av landegrenser.