Hjem
Click

Globale samfunnsutfordringer

Opening of: "Global Challenges" - A multidisciplinary strategic area at the University of Bergen

15. mai 2017: Se lanseringen av "Globale samfunnsutfordringer" - et flerfaglig strategisk satsingsområde ved Universitetet i Bergen.

Det blir åpningstaler av rektor Dag Rune Olsen og dekan Nina Langeland (Det medisinsk-odontologiske fakultet) og presentasjoner av pågående forskningsprosjekt og utdanningsprogrammer relatert til satsningsområdet.

Nyheter

Forskarar frå heile verda er samla i Bergen

- Eg trur dette vil gje nye og viktige innfallsvinklar til mi eiga forsking, seier phd-stipendiat frå Ghana, Evans Manu. Han er ein av 97 forskarar som deltek på Bergen sommer-forskerskole 2017.

FREMTIDENS FORSKERE

Utfordrer fremtidens energiproblemer

I et nytt prosjekt vil sosialantropologen Anna Szolucha studere vanlige folks engasjement i spørsmål om klima og energiomstilling: Hvordan og hvorfor blir grasrota engasjert?

Nyheter

Startskot for «Globale samfunnsutfordringar»

Måndag vart UiB si nye satsing «Globale samfunnsutfordringar» lansert i Universitetsaulaen.

Meld deg på nå!

EADI-konferansen 2017 ved UiB

"Globalisation at the Crossroads: Rethinking Inequalities and Boundaries"

Internasjonalt samarbeid

Bredt samarbeid med Kina

Globale samfunnsutfordringer og samarbeidet mellom UiB og Kina, var sentrale tema under Kinakonferansen 4 mai.

   

Forskning og utdanning ved Universitetet i Bergen om våre globale samfunnsutfordringer holder en fremragende internasjonal standard. Utfordringer innenfor helse, miljø, demokrati, likeverd og en rettferdig samfunnsutvikling krever utstrakt samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av ulike deler av verden.