Hjem

Globale samfunnsutfordringer

Opening of: "Global Challenges" - A multidisciplinary strategic area at the University of Bergen

15. mai 2017: Se lanseringen av "Globale samfunnsutfordringer" - et flerfaglig strategisk satsingsområde ved Universitetet i Bergen. Programmet inkluderer presentasjoner av pågående forskningsprosjekt og utdanningsprogrammer relatert til satsningsområdet.

PhD-kurs

Nytt PhD-kurs: Urban Transformations

Håvard Haarstad er medarrangør for et nytt PhD-kurs på "Urban Transformations" som skal holdes ved Universitetet i Oslo i høst.

FREMTIDENS FORSKERE

Utfordrer fremtidens energiproblemer

I et nytt prosjekt vil sosialantropologen Anna Szolucha studere vanlige folks engasjement i spørsmål om klima og energiomstilling: Hvordan og hvorfor blir grasrota engasjert?

Internasjonalt samarbeid

Bredt samarbeid med Kina

Globale samfunnsutfordringer og samarbeidet mellom UiB og Kina, var sentrale tema under Kinakonferansen 4 mai.

Prosjekt

Nytt initiativ fra CET: Kollaboratoriet!

Med inspirasjon fra internasjonale nettverk har CET nå igangsatt et nytt prosjekt som setter studenten og tverrfaglighet i fokus, alt i et utforskende miljø.

   

Forskning og utdanning ved Universitetet i Bergen om våre globale samfunnsutfordringer holder en fremragende internasjonal standard. Utfordringer innenfor helse, miljø, demokrati, likeverd og en rettferdig samfunnsutvikling krever utstrakt samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av ulike deler av verden.