Hjem

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

  

UiBs forskning og utdanninger innen globale samfunnsutfordringer holder en fremragende internasjonal standard.

Senter for klima- og energiomstilling

Forsking på grøn omstilling er best i hardt vêr

– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.

bergen summer research school 2018

Seks doktorgradskurs om globale utfordringer

Vi tar for oss noen av de største globale utfordringene, fra helse, matsikkerhet og kulturminner i en digital virkelighet, til økologi og etikk, matproduksjon og rettigheter i politikken. Meld deg på til Sommer-forskerskolen 2018 nå.

Nyheter

Annelin Eriksen ny viserektor for globale relasjoner

– Annelin Eriksen har både den rette kunnskapen og erfaringen som skal til for å utvikle våre globale relasjoner, sier rektor ved Universitet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen.

FORSKNING | FREMMEDSPRÅK

Mediespråk bremser fattigdomskampen

Latinamerikanske aviser bruker et svært teknisk språk når de fremstiller fattigdom. Dermed blir det vanskelig å forstå fattigdommens årsaker og virkninger, ifølge forsker Ana Beatriz Chiquito.

FORSKNING | MEDISIN

– Kulturell kompetanse bør inn i medisinutdanningen

UiB-forskning viser at det finnes lite kulturelle refleksjoner blant norske fastleger. Førsteamanuensis Esperanza Diaz savner en forpliktende strategi.

   

Forskning og utdanning ved Universitetet i Bergen holder en fremragende internasjonal standard. Utfordringer innenfor helse, miljø, demokrati, likeverd og en rettferdig samfunnsutvikling krever utstrakt samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av ulike deler av verden.