Hjem

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

  

UiBs forskning og utdanninger innen globale samfunnsutfordringer holder en fremragende internasjonal standard.

BÆREKRAFT | MEDISIN

Styrker helseprioriteringer i Etiopia med Gates-millioner

Professor Ole Frithjof Norheim og hans forskergruppe lærer opp etiopiske studenter i helseprioriteringer med tre millioner dollar i støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation.

Bistands- og innvandringspolitikk

Det internasjonale gjennombruddet

Hva skjedde i de tiårene da den norske staten bestemte seg for å dra ut i verden som den fattige verdens hjelper og rådgiver? Det er et av temaene som opptar professor Terje Tvedt.

#SDGbergen

Bærekraftskonferansen blir eit årleg arrangement

Rektor Dag Rune Olsen lova å gjere UiB klimanøytralt innan 2030.

Nyheter

Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2018.

INTERNASJONALISERING

UiB utvider forskningssamarbeid med Japan

Forskere ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet  har vært i Japan for å utvide og intensivere UiBs satsing på asiatisk forskningssamarbeid.

   

Forskning og utdanning ved Universitetet i Bergen holder en fremragende internasjonal standard. Utfordringer innenfor helse, miljø, demokrati, likeverd og en rettferdig samfunnsutvikling krever utstrakt samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av ulike deler av verden.