Hjem

Loop - samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

  

UiBs forskning og utdanninger innen globale samfunnsutfordringer holder en fremragende internasjonal standard.

Feltrapport

Venterommet Europa

Kari-Anne Drangsland er PhD-kandidat ved SKOK. I høst bor hun i Hamburg, hvor hun følger irregulære migranter som venter på å få avklart sin flyktningestatus. Hun blogger om sin erfaring for forskning.no, og du kan lese hennes første innlegg her.
bergen summer research school 2018

Seks doktorgradskurs om globale utfordringer

Vi tar for oss noen av de største globale utfordringene, fra helse, matsikkerhet og kulturminner i en digital virkelighet, til økologi og etikk, matproduksjon og rettigheter i politikken. Meld deg på til Sommer-forskerskolen 2018 nå.

Nyheter

Annelin Eriksen ny viserektor for globale relasjoner

– Annelin Eriksen har både den rette kunnskapen og erfaringen som skal til for å utvikle våre globale relasjoner, sier rektor ved Universitet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen.

FORSKNING | FREMMEDSPRÅK

Mediespråk bremser fattigdomskampen

Latinamerikanske aviser bruker et svært teknisk språk når de fremstiller fattigdom. Dermed blir det vanskelig å forstå fattigdommens årsaker og virkninger, ifølge forsker Ana Beatriz Chiquito.

FORSKNING | MEDISIN

– Kulturell kompetanse bør inn i medisinutdanningen

UiB-forskning viser at det finnes lite kulturelle refleksjoner blant norske fastleger. Førsteamanuensis Esperanza Diaz savner en forpliktende strategi.

   

Forskning og utdanning ved Universitetet i Bergen holder en fremragende internasjonal standard. Utfordringer innenfor helse, miljø, demokrati, likeverd og en rettferdig samfunnsutvikling krever utstrakt samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av ulike deler av verden.