Hjem

Bærekraftskonferansen i Bergen

Kunnskap for vår felles fremtid
Norske universiteter og bærekraftsmålene

Torsdag 8. og fredag 9. februar 2018
Universitetet i Bergen har tatt initiativet til å samle universitets- og høyskolesektoren i Norge samt politikere, embetsmenn, frivillige organisasjoner og næringslivet til en egen konferanse for å diskutere sektorens rolle i implementeringen av FNs bærekraftsmål (United Nations Sustainable Development Goals).

Målet for konferansen er å diskutere hvordan universitetene kan utføre forskning relevant for gjennomføring av bærekraftsmålene, og å drøfte hvordan høyere utdanning kan organiseres for å møte fremtidige generasjoners behov.

Bærekraftskonferansen vil fremheve kunnskap om bærekraftsmålene som norske institusjoner allerede har, og identifisere behov for ny kunnskap innenfor en felles forskningsagenda.

Fem plenumssesjoner og parallelle workshops vil ta for seg samspillet mellom bærekraftssmålene og hvordan disse representerer et vendepunkt for en ny modell for utviklingspolitikk. Det blir diskusjon om innholdet i målene men også om hvordan målene er tenkt implementert, både globalt og lokalt.

Konferansen er initiert av Universitet i Bergen i tett dialog med andre norske universitet og høyskoler, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Norad.