Hjem
Click

Strategi

KUNNSKAPSMILJØER I VERDENSKLASSE

Kunnskapsklynger

Å etablere kunnskapsklynger er en av flere arbeidsmetoder for å oppnå UiBs mål om å utvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Seks ulike klynger er under utvikling.

klyngene.png

Oversiktsbilde av Bergen med markeringer for fysisk plassering av klyngene.

Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid for å løse komplekse tema og etableres på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig kvalitet, men også der hvor det er muligheter for omfattende samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB og eksterne partnere i forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv.

Virksomheten finansieres i betydelig grad gjennom eksterne midler.

Følgende seks klynger er under utvikling:

  1.  Media City Bergen
  2.  Helsecampus Årstadvollen 
  3. Marin forskningsklynge
  4. Klimaforskningsklynge
  5. Energi- og teknologiklynge
  6. Middelalderklynge