Hjem

Middelalderklyngen

Hovedinnhold

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.

Workshop
Fantoft stave church
aug 18

Marie Curie Application Writing Seminar

Considering applying for an individual fellowship under the Marie Skłodowska-Curie actions? Welcome to Bergen!

bergen i middelalderen
Kongsgården på Holmen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av innovative visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.

arkeologi
Arkeologisk feltarbeid på Hjartøyna i Øygarden

Arkeologistudenter på feltarbeid i havgapet

Masterstudentene i arkeologi tilbringer tre uker i felt på magiske Hjartøy ytterst i Øygarden. Her leter de etter spor etter menneskelig aktivitet, spor som kan gi oss ny kunnskap om de som levde før oss. 

kalkseminar
Mariakirkens to tårn

Steinkyrkjer og kalk – kunnskap og ivaretaking

27.–28. oktober arrangerte Mellomalderklynga ved UiB og Byantikvaren i Bergen, saman med Bergen kirkelige fellesråd, konferansen Steinkyrkjer og kalk – kunnskap og ivaretaking. Her er ei oppsummering.

landslova 750 år
Utsnitt av ei side frå Codex 15 i Lund

Magnus Lagabøtes landslov 750 år

I 2024 skal 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov feirast som nasjonalt jubileum.