Hjem

Middelalderklyngen

Hovedinnhold

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.

bergen i middelalderen
Kongsgården på Holmen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av innovative visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.

call for papers
Stort steinkors på Moster

Call for papers: Moster 1024

Crossroads of religion and law in the conversion of Norway, international conference in Bergen, April 2024. Paper proposals are welcome and should be submitted by 31 March 2023.
Ny doktorgrad
Therese Nesset

Bondekulturen sitt uttrykk i mellomalderen

Therese Nesset disputerer 9.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Rurale levesett, rural livsstil".

digitale framstillingar
Bispehavnen i Bergen Anno 1320

Digital rikssamling

No kan du reise digitalt i tid og rom i fortidas Noreg, og dra frå Bergen i 1320 til Tautra på 1200-talet eller Oslo i 1798. Utgangspunktet for reisa er den nye nettportalen Digital rikssamling.

landslova 750 år
Utsnitt av ei side frå Codex 15 i Lund

Magnus Lagabøtes landslov 750 år

I 2024 skal 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov feirast som nasjonalt jubileum.