Hjem

Middelalderklyngen

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet.

Ei mellomalderklynge er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon. 

middelalderforum
Olav Tryggvasons saga
jan 31

Hemn – ein rett og ei plikt fram til 1274

Velkomen til føredrag i Dyvekes vinkjellar med professor i rettsvitskap, Jørn Øyrehagen Sunde.

Bergen 950 år
UiB Popviten middelalderen

- Skiftet fra vikingtid til middelalder var skjellsettende for folk

Kirkeklokker som ringer ustanselig, våte sko og en streng, kristen gud som etter hvert fortrenger de norrøne. Bli med Popviten tilbake til middelalderen i anledning Bergens 950-årsjubileum.

Aarebrotforelesningen

Her kan du se Aarebrotforelesningen direkte

Gå ikke glipp av Aarebrotforelesningen 2020. UiB og NRK.no streamer forelesningen søndag 19. januar.

BERGEN 1320
Nonneseter kloster visualisert av Arkikon

Bli med tilbake til middelalderens Bergen

Ved hjelp av digitale visualiseringer kan du oppleve Bergen slik det kan ha sett ut i 1320.

mellomalderkloster i bergen
Nonneseter i Bergen

Klostera som sette spor

Bur du i Jonsvollkvarteret, på Klosteret, nær Nonneseter eller Munkebotn? Då ser du dagleg spora etter Bergen sine mellomalderkloster, i form av gate- og stadnamn.