Hjem

Middelalderklyngen

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.

bergen i middelalderen
Kongsgården på Holmen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av digitale visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.

Young CAS Fellow
Helen F. Leslie-Jacobsen

Helen Leslie-Jacobsen valgt ut til Young CAS Fellow-programmet

Middelalderfilolog Helen Leslie-Jacobsen er en av fire unge, fremragende forskere i Norge som skal delta i det toårige Young CAS Fellow-programmet. Hun får midler til å forske på middelalderballader fra Færøyene.

Ny bok
Alterskapet fra Austevoll, ca. 1520, med St. Sunniva i midten

Northern European Reformations

Northern European Reformations. Transnational Perspectives. Edited by James E. Kelly, Henning Laugerud, Salvador Ryan.

I VINDEN
Åslaug Ommundsen ved Håkonshallen

– Pandemi i mellomalderen var noko heilt anna

Fagleg leiar for Middelakderklynga, Åslaug Ommundsen, ønskjer velkomen til Mellomalderveka 2020 – og kan love at moderne smittevern er på plass.
Sankta Sunniva
Sankta Sunniva frå Granvin kyrkje

Kvinna som verna gravensarane og vessene i mellomalderen

Kven var eigentleg Sankta Sunniva, vernehelgen for Bergen by og bispedøme? Les kronikken til Alf Tore Hommedal, mellomalderarkeolog ved Universitetsmuseet i Bergen.