Hjem

Middelalderklyngen

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet.

Ei mellomalderklynge er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon. 

studietilbod
Gruppeledere søkes

Mellomalderstudiar i Bergen

Ved Universitetet i Bergen kan du studere mellomalderen på både bachelor- og masternivå. Du finn mellomalderemne innan mange ulike fag, først og fremst knytt til vår europeiske historie og kulturarv.

kalkfestival
Fastings Minde
mai 28

Bergen – grunnlagd på kalk og stein!

Mellomalderbyen Bergen er grunnlagd på to sentrale bygningsmaterial: Naturstein og kalk. Velkommen til seminar 28. mai, der vi vil sjå på historia og handverkstradisjonar, men også skue framover i tid.

Bergen 950 år
UiB Popviten middelalderen

- Skiftet fra vikingtid til middelalder var skjellsettende for folk

Kirkeklokker som ringer ustanselig, våte sko og en streng, kristen gud som etter hvert fortrenger de norrøne. Bli med Popviten tilbake til middelalderen i anledning Bergens 950-årsjubileum.

BERGEN 1320
Nonneseter kloster visualisert av Arkikon

Bli med tilbake til middelalderens Bergen

Ved hjelp av digitale visualiseringer kan du oppleve Bergen slik det kan ha sett ut i 1320.