Hjem

Middelalderklyngen

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet.

Ei mellomalderklynge er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon. 

Nyhet
Middelalderstipendiater ved UiB

Middelalderforskningen blomstrer ved UiB

Rekrutteringen av unge forskere med middelalderen som fagfelt er godt nytt for forskningsmiljøet ved UiB. Elleve ph.d.-kandidater var nylig samlet for å knytte kontakter på tvers.

Forskerskole
Norwegians studied at the medieval university in Paris.
nov 04

PhD Workshop: The Literature, Literary Culture and Historiography of the Middle Ages

UiB og Centre Universitaire de Norvège à Paris inviterer til tverrfaglig PhD-seminar 4.-7. November 2019.

Internasjonalt seminar
Den norske homilieboken
aug 29

Digital Approaches to Transcribing and Analysing Medieval Texts

An international seminar organised by the Research Group for Medieval Philology focusing on the application of digital tools for text-critical work on medieval texts.

middelalderuken 2019
Methodology in mythology, konferanse Bergen 2019
okt 31

Methodology in Mythology. The Aarhus Old Norse Mythology Conference, Bergen, 2019

Where does the study of old norse religion stand, and where can we go from here? Welcome to the 2019 Aarhus Old Norse Mythology Conference in Bergen!

conference
Annual Nordic World Heritage Conference

Annual Nordic World Heritage Conference

Take the opportunity to discuss the most important issue for the future – social sustainability in a changing world according to World Heritage. Stockholm 1–4 September 2019.