Hjem

Middelalderklyngen

 

Ei mellomalderklynge er under oppretting som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022.

Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for etablering og organisering av mellomalderklynga.

Mellomalderklynga skal forankrast i eit breitt fagmiljø innanfor og utanfor Universitetet i Bergen.

Mellomalderforskinga har stått sterkt i Bergen sidan stiftinga av Bergens Museum i 1825, og har spela ei viktig rolle ved Universitetet i Bergen frå opprettinga i 1946 og fram til i dag.

Det blir forska på mellomalderen innanfor mange fagmiljø ved Universitetet. Fag med solide bidrag til kunnskap om mellomalderen er, til dømes, kunsthistorie, litteraturvitskap, språkfag, arkeologi, religionsvitskap, historie, rettshistorie, geologi, botanikk og musikk.

Ei viktig målsetjing med mellomalderklynga er å oppnå auka samarbeid. Dette gjeld både internt mellom fagmiljø og samlingar ved UiB, og med eksterne partnarar, som museum og arkivverk, skular, reiselivsnæring, forvaltingsapparat og andre representantar for kultur- og samfunnsliv. Auka synleggjering og nye formidlingsformer er viktige for å setje forskinga i spel og auke kunnskapen om mellomalderen i samfunnet.

Middelalderuken 2018

I løpet av Middelalderuken får du muligheten til å møte en livlig og fargerik tidsalder og lære mer om middelalderens kultur og historie.

internasjonal konferanse

I vesterled – Westward bound

Internasjonal, tverrfaglig middelalderkonferanse, 17.–18. oktober 2018

forskning.no

Norges første helgen skal ha dødd i en hule på Selja for over 1000 år siden

Den irske prinsessen Sunniva og følget hennes skal ha dødd i hulen på Selja etter å ha flyktet til Norge. Levningene ble funnet av Olav Tryggvason, ifølge legenden. Men er det sant? Middelalderarkeolog Alf Tore Hommedal forteller.
bakgrunn

Historisk oversyn

Bergen har lange tradisjonar når det gjeld mellomalderforsking, heilt tilbake til opprettinga av Bergen Museum i 1825, med eigne samlingar for mellomalderens gjenstandskultur.

kunnskapsklynge

Arbeidet med mellomalderklynga er i gong

Klynga skal vere ein pådrivar for utvikling av lokal og nasjonal kunnskapsformidling om mellomalderen.