Hjem

Middelalderklyngen

Hovedinnhold

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.

middelalderuken
Middelalderuken 2021
okt 24

Middelalderuken 2021

I løpet av middelalderuken får du muligheten til å møte en spennende og fargerik tidsalder og lære mer om middelalderens kultur og historie.

Ny bok
St. Sunniva – irsk dronning, norsk vernehelgen

Jubileumsbok om St. Sunniva – irsk dronning og norsk vernehelgen

St. Sunniva har prega norsk historie, litteratur og kunst frå mellomalderen av og til i dag. Ei nyutgjeven praktbok utforskar ulike sider av Sunnivafiguren.

internasjonal konferanse
The City in TIme
nov 02

The City in Time: Space, Culture and Heritage

Internasjonal, tverrfaglig konferanse, 2.–3. november 2021.

kurs
Digital formidling
nov 15

Kurs i digital formidling for ph.d.-kandidatar

Skriv du doktorgradsavhandling med mellomalderen som tema? Lær å formidle forskinga di digitalt, på ein kortfatta og engasjerande måte på eit to-dagars kurs i regi av mellomalderklynga.

bergen i middelalderen
Kongsgården på Holmen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av innovative visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.