Hjem

Middelalderklyngen

Hovedinnhold

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.

middelalderforum
Munkelivsalter

Middelalderforum våren 2022

Velkommen til en rekke spennende foredrag om kvinner i middelalderen.

lansering
Middelalderens kirkeutstilling

Middelalderens kirkekunst – lansering av katalog

25. januar: Lansering av ny katalog om Middelalderens kirkekunstsamling ved Universitetsmuseet i Bergen. Arrangementer kan følges av alle via livestream på Facebook.
Workshop in stemmatology
Studia Stemmatologica IX
jun 30

Studia Stemmatologica

New Insights in Stemmatology, Bergen, 30 June - 1 July 2022

borgund kaupang
Gitte Hansen

Borgund – mellomalderbyen som forsvann

Mellomalderbyen Borgund var i fleire hundre år gløymt og gøymd under marka. Eit forskarteam ved UiB analyserer no funn ved staden og skal gjenskape livet i Borgundkaupangen. I denne dokumentaren kan du bli med på reisa.

bergen i middelalderen
Kongsgården på Holmen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av innovative visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.