Hjem

Middelalderklyngen

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet.

Ei mellomalderklynge er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for etablering og organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke miljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Forsking på mellomalderperioden har lenge stått sterkt i byen og har høg internasjonal kvalitet. Universitetet i Bergen tok i strategien for 2016-2022 initiativ til å opprette ei mellomalderklynge som ei av sju kunnskapsklynger, og den einaste innanfor humanistiske fag.

Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for fagmiljø i Bergen og vestlandsregionen. Klynga skal støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon. 

Samarbeidspartnarar i mellomalderklynga

Nyhet
Middelaldersnegle

Middelalderforum våren 2019

Programmet for Middelalderforum er klart!

Forskerskole
Norwegians studied at the medieval university in Paris.

PhD Workshop: The Literature, Literary Culture and Historiography of the Middle Ages

UiB og Centre Universitaire de Norvège à Paris inviterer til tverrfaglig PhD-seminar 4.-7. November 2019.

Ny bok
Interør fra Røldal kirke

Henning Laugerud: "Reformasjon uten folk"

I boken - med undertittel "Det katolske Norge i før- og etter-reformatorisk tid" - kaster forfatteren nytt lys over den lange historien om trosskiftet i Norge.

PhD-seminar
Middelalderuniversitetet
jun 07

Tverrfaglig PhD-stafett ved Middelalderklyngen

Alle kandidater med middelaldertematikk er velkommen 7. juni 2019.

Mellomaldermorgon
Bilete av Gerhard Munthe
apr 25

Status og rettar i familien for kvinner i norrøn tid

På dette morgonmøtet vil Else Mundal ta for seg kvinners stilling i familien i norrøn tid.

Logo middeladerklyngen