Hjem

Middelalderklyngen

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon. 

BERGEN ANNO 1320
Kongsgården på Holmen

Kongsgården på Holmen

På Holmen i Bergen, området vi i dag kaller Bergenhus festning, bygget kongen og kirken mange av sine prestisjebygg i middelalderen. Her får du se hvordan det kan ha sett ut rundt 1320.

Borgund Kaupang Prosjektet

Om prosjektet - problemstillinger og perspektiv

Borgund Kaupang Prosjektet (BKP) sine problemstillinger dreier seg om hva slags økonomisk livsgrunnlag folk som bodde her hadde, og i hvilken grad Borgundfolkene tok del i nasjonale og internasjonale nettverk

historie
The flagellants at Doornik in 1349

Fra pest til korona – et historisk blikk på pandemier

Historisk sett er pandemier ikke et nytt fenomen, skriver Pål Berg Svenungsen, førsteamanuensis i historie ved Høgskulen på Vestlandet.
historie
Mellomalderbyen i Bergen tidleg på 1300-talet med strandline og bybusetnad markert

«Det kom eit fly til Bergen i 2020»

Pandemien vi opplever no, kan hjelpa oss å forstå fortvilinga og naudropa under Svartedauden, skriv Alf Tore Hommedal, førsteamanuensis i mellomalderarkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen.
Bergen 950 år
UiB Popviten middelalderen

- Skiftet fra vikingtid til middelalder var skjellsettende for folk

Kirkeklokker som ringer ustanselig, våte sko og en streng, kristen gud som etter hvert fortrenger de norrøne. Bli med Popviten tilbake til middelalderen i anledning Bergens 950-årsjubileum.