Hjem

Middelalderklyngen

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon. 

 

MIDDELALDERFORUM: Foredraget som skulle vært holdt mandag 21. september er avlyst. 

Foredrag
Utsnitt av ubb-ms-1550-5, et latinsk dokument skrevet på pergament.
sep 24

Ett dokument, to epoker og mange historier - ulike disipliners tilnærming til et manuskriptfragment.

På vegne av Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen og Bryggens Museum, har vi gleden av å invitere dere til et kveldsseminar som vil finne sted den 24. september 2020, mellom klokken 18:00 og 20:00 i auditoriet ved Bryggens Museum.

middelalderforum
Illustrasjon

Middelalderforum høsten 2020

Velkommen til en rekke spennende foredrag om Kongebyen Bergen i høstens Middelalderforum.

Sankta Sunniva
Sankta Sunniva frå Granvin kyrkje

Kvinna som verna gravensarane og vessene i mellomalderen

Kven var eigentleg Sankta Sunniva, vernehelgen for Bergen by og bispedøme? Les kronikken til Alf Tore Hommedal, mellomalderarkeolog ved Universitetsmuseet i Bergen.

bergen i middelalderen
Kongsgården på Holmen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av digitale visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.