Hjem

Middelalderklyngen

Hovedinnhold

Animasjon av Bryggen i Bergen i middelalderen

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Forsking på mellomalderen har lenge stått sterkt i Bergen og held høg internasjonal kvalitet. Mellomalderklynga er ei av sju kunnskapsklynger ved Universitetet i Bergen, og den einaste innanfor humanistiske fag.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.

konferanse
Ornament fra middelaldermanuskript
sep 16

The Landslov of 1274 – Multiple Perspectives

Konferansen markerer 750-årsjubileet for kong Magnus Lagabøte si Landslov frå 1274 i Bergen.

MAGNUS LAGABØTE:
Steinhovud av Magnus Lagabøte

Fredskongen som forvandla landet

Magnus Lagabøte var middelalderkongen som aldri deltok i krig, men han valde å forsvare dei svakaste av undersåttane sine. For 750 år sidan innførte han den viktige Landslova som endra heile det norske samfunnet.

middelalderforum
Fragment fra Landsloven fra 1274

Middelalderforum 2024

I 2024 feires 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov, og Landsloven er tema for årets foredragsrekke på Middelalderforum. Velkommen til Frille og Dyvekes vinkjeller for ny kunnskap og hyggelig lag!

Nyhet
Partnerer landslovjubileet

No går startskotet for landslovjubileet i Vestland

Landslova vart laga i Bergen, og i år feirar vi at det er 750 år sidan denne viktige lova for den tidlege statsdanninga i Noreg vart til. Jubileumskomiteen for Vestland presenterte i dag sitt program på historisk grunn i Håkonshallen, der lova til Magnus Lagabøte faktisk vart laga.

Mellomalderforsking
Foto av hus og klosterruin med håndskrifter og segl lagt oppå

Halsnøy kloster: Jakta på ein tapt skriftkultur

Mellomalderens skriftkultur ved Halsnøy kloster blei hausten 2023 sett under lupa i eit tverrfagleg samarbeidsprosjekt.