Hjem

Middelalderklyngen

 

Ei mellomalderklynge er under oppretting som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022.

Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for etablering og organisering av mellomalderklynga.

Mellomalderklynga skal forankrast i eit breitt fagmiljø innanfor og utanfor Universitetet i Bergen.

Mellomalderforskinga har stått sterkt i Bergen sidan stiftinga av Bergens Museum i 1825, og har spela ei viktig rolle ved Universitetet i Bergen frå opprettinga i 1946 og fram til i dag.

Det blir forska på mellomalderen innanfor mange fagmiljø ved Universitetet. Fag med solide bidrag til kunnskap om mellomalderen er, til dømes, kunsthistorie, litteraturvitskap, språkfag, arkeologi, religionsvitskap, historie, rettshistorie, geologi, botanikk og musikk.

Ei viktig målsetjing med mellomalderklynga er å oppnå auka samarbeid. Dette gjeld både internt mellom fagmiljø og samlingar ved UiB, og med eksterne partnarar, som museum og arkivverk, skular, reiselivsnæring, forvaltingsapparat og andre representantar for kultur- og samfunnsliv. Auka synleggjering og nye formidlingsformer er viktige for å setje forskinga i spel og auke kunnskapen om mellomalderen i samfunnet.

Voss som region og Vangen som regionsenter i mellomalderen

Seminaret 25.–26. mai vil sjå Voss og vossasamfunnet i mellomalderen i eit breitt tverrfagleg perspektiv med vekt på arkeologi, bygningstradisjon, religion, administrasjon, helse og sjukdom, personnamn, stadnamn, dialekt, kunst, musikk, litteratur, kjeldemateriale, makttilhøve og juridiske tilhøve.

Forskargruppen presenterer

Hvornår brugte islændingene latin? Og hvor dygtige var de?

Astrid Marner undersøger latinsk-islandsk tosprogethed før reformationen.

Middelalderuken 2018

I løpet av Middelalderuken får du muligheten til å møte en livlig og fargerik tidsalder og lære mer om middelalderens kultur og historie.

Bjørgvin Marknad

Hordamuseet ønsker velkommen til en helg med yrende folkeliv og vikingmarked under årets Bjørgvin Marknad, fredag og søndag 1.–3. juni.
forskning.no

Norges første helgen skal ha dødd i en hule på Selja for over 1000 år siden

Den irske prinsessen Sunniva og følget hennes skal ha dødd i hulen på Selja etter å ha flyktet til Norge. Levningene ble funnet av Olav Tryggvason, ifølge legenden. Men er det sant? Middelalderarkeolog Alf Tore Hommedal forteller.