Hjem

Middelalderklyngen

Hovedinnhold

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.

DIGITAL FRAMSTILLING
Rekonstruksjon av Selja kloster sett frå sjøen

Selja kloster og helgenanlegg

Gjennom 3D-animasjon kan du no oppleve Selja kloster og helgenanlegg slik det såg ut på byrjinga av 1300-talet, då det var på sitt mest aktive.

digitale framstillingar
Bispehavnen i Bergen Anno 1320

Digital rikssamling

No kan du reise digitalt i tid og rom i fortidas Noreg, og dra frå Bergen i 1320 til Tautra på 1200-talet eller Oslo i 1798. Utgangspunktet for reisa er den nye nettportalen Digital rikssamling.

borgund kaupang
Gitte Hansen

Borgund – mellomalderbyen som forsvann

Mellomalderbyen Borgund var i fleire hundre år gløymt og gøymd under marka. Eit forskarteam ved UiB analyserer no funn ved staden og skal gjenskape livet i Borgundkaupangen. I denne dokumentaren kan du bli med på reisa.

studietilbod
Gruppeledere søkes

Mellomalderstudiar i Bergen

Ved Universitetet i Bergen kan du studere mellomalderen på både bachelor- og masternivå. Du finn mellomalderemne innan mange ulike fag, først og fremst knytt til vår europeiske historie og kulturarv.

landslova 750 år
Utsnitt av ei side frå Codex 15 i Lund

Magnus Lagabøtes landslov 750 år

I 2024 skal 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov feirast som nasjonalt jubileum.