Hjem

Middelalderklyngen

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet.

Ei mellomalderklynge er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon. 

Ph.d.-seminar
Middelalderuniversitetet
jun 07

Tverrfaglig ph.d.-stafett ved Middelalderklyngen

Alle ph.d.-kandidater med middelaldertematikk er velkommen 7. juni 2019.

conference
Annual Nordic World Heritage Conference

Annual Nordic World Heritage Conference

Take the opportunity to discuss the most important issue for the future – social sustainability in a changing world according to World Heritage. Stockholm 1–4 September 2019.
Forskerskole
Norwegians studied at the medieval university in Paris.

PhD Workshop: The Literature, Literary Culture and Historiography of the Middle Ages

UiB og Centre Universitaire de Norvège à Paris inviterer til tverrfaglig PhD-seminar 4.-7. November 2019.

middelalderuken 2019
Methodology in mythology, konferanse Bergen 2019
okt 31

Methodology in Mythology. The Aarhus Old Norse Mythology Conference, Bergen, 2019

Where does the study of old norse religion stand, and where can we go from here? Welcome to the 2019 Aarhus Old Norse Mythology Conference in Bergen!

Ny bok
Interør fra Røldal kirke

Henning Laugerud: "Reformasjon uten folk"

I boken - med undertittel "Det katolske Norge i før- og etter-reformatorisk tid" - kaster forfatteren nytt lys over den lange historien om trosskiftet i Norge.