Hjem

Middelalderklyngen

Hovedinnhold

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet

Mellomalderklynga er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon.

nettverksmøte
Bryggen i Bergen
nov 01

Nettverksmøte om europeisk kulturarv

Forskere fra Arqus-universitetene er velkomne til Bergen i november 2021.

utstilling
Replika av Hovemadonnaen

Hovemadonnaen i ny form

Ny utstilling ved Universitetsmuseet, kulturhistorie fra 27. mai. Eit syn for gudane og folk: Hovemadonnaen, Maria med barnet frå Hove kyrkje, Vik i Sogn, er mellom den fremste kyrkjekunsten vi har bevart frå 1200-talets Noreg.
bergen i middelalderen
Kongsgården på Holmen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av innovative visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.

Meltzerpris
Laura Saetveit Miles mottar Meltzerprisen for yngre forskere

Meltzerpris for yngre forskere til Laura Saetveit Miles

Førsteamanuensis i engelsk litteratur, Laura Saetveit Miles, har etablert seg som en internasjonalt anerkjent forsker innen religiøs kultur og litteratur innen middelalderen. 
call for papers
Food and feast
mai 04

Food and Feast in the Arthurian World

Velkommen til den fjerde internasjonale konferansen for Nordic Branch of the International Arthurian Society i Bergen 4.–6. mai 2022.