Hjem

Middelalderklyngen

Illustrasjon av ARKIKON: Bergen 1300

Bergen og vestlandsregionen skal spele ei leiande rolle både nasjonalt og internasjonalt innanfor mellomalderfeltet.

Ei mellomalderklynge er etablert som ein del av Universitetet i Bergen si satsing på kunnskapsklynger i strategien for 2016–2022. Det humanistiske fakultet har det overordna ansvaret for organisering av mellomalderklynga.

Illustrasjon av Arkikon

Mellomalderen er ein sentral tidsperiode som har hatt mykje å seie for historisk utvikling og identitet i Noreg og elles i Europa. Kunnskap om norsk og europeisk mellomalder er difor av stor betydning, og avgjerande for å forstå bakgrunnen for det moderne samfunnet.

Bergen og vestlandsregionen har fleire sterke fagmiljø som tek vare på den felles kulturarven frå mellomalderen. Mellomalderklynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa og støtte opp om samfunnsoppdraga til samarbeidspartnarane: forsking, utdanning, formidling og forvalting, med fokus på nyskaping og innovasjon. 

Forskningsdagane i bergen
NIKU driv utgravingar i Vågsbotn
sep 21

Mellomalderen og miljøet – boss, vatn og vær i tusen år

Gammalt boss er gull og kan lære oss mykje om dei som har levd før. Besøk stasjonen til mellomalderklynga på Festplassen!

Trond Mohn stiftelse 15 år
Åslaug Ommundsen professor i middelalderlatin

Håndskrifter som knytter Europa sammen

– Jeg blir aldri lei av å studere håndskrifter fra middelalderen. Selv om mitt kildemateriale er norsk, er det samtidig grunnleggende internasjonalt. Det gir forskningen et bredere perspektiv og tvinger frem et internasjonalt samarbeid.

gulatingseminaret 2019
Krossen ved kyrkja - Gulatinget

Kvar låg Gulatinget?

Velkomen til seminar om kjelder og kjeldeverdi. Ordstyrar er professor Jørn Øyrehagen Sunde. Fredag 27. september i Eivindvik, Gulen.
Middelalderuken
Middelalderuken 2019
okt 26

Middelalderuken 2019

I løpet av middelalderuken får du muligheten til å møte en spennende og fargerik tidsalder og lære mer om middelalderens kultur og historie.

seminar
Norwegians studied at the medieval university in Paris.
nov 04

PhD Workshop: The Literature, Literary Culture and Historiography of the Middle Ages

UiB og Centre Universitaire de Norvège à Paris inviterer til tverrfaglig PhD-seminar 4.-7. November 2019.