Hjem
Middelalderklyngen
Ekspertliste

Middelalderen – eksperter for media

Trenger du svar på spørsmål om middelalderen? Spør gjerne en UiB-forsker.

Hovedinnhold

Middelalderforskning har stått sterkt i Bergen siden stiftingen av Bergens Museum i 1825, og har spilt en viktig rolle ved Universitetet i Bergen fra opprettelsen i 1946 og frem til i dag. Det blir forsket på middelalderen innenfor mange fagmiljø ved UiB.

Her er en oversikt over eksperter som gjerne uttaler seg om middelalderen:

Arkeologi

Irene Baug, forsker og prosjektkoordinator
Tema: Vikingtid-middelalder, by og land, landskapsarkeologi, materiell kultur, urbanisering, handel, produksjon og ressursutnytting, steinbrudd, matkultur, nettverk, maktpolitiske forhold.
Kontakt: 476 66 798 / 55 58 80 20 irene.baug@uib.no

Gitte Hansen, professor i middelalderarkeologi
Tema: Bergens eldste historie, byens fremvekst, de alminnelige menneskene og hva de gjorde på i Bergen/Norge, produksjon og forbruk i tidlig middelalder, Bergen, Norge, omreisende håndverkere, de usynlige menneskene (barn, kvinner folk fra lavere sosiale lag).
Kontakt: 980 02 901, gitte.hansen@uib.no

Alf Tore Hommedal, førsteamanuensis i mellomalderarkeologi
Tema: Bygningsarkeologi, studiet av profane og sakrale bygningar med landskapet deira i by og bygd, religionsskiftet frå heidendom til kristendom, helgendyrking, kyrkjer og kloster, klosterordenane sitt særpreg, gravskikk, byar, handverksteknologi, konservering av ruinar og bygningar.
Kontakt: 55 58 80 23 / 934 662 08, Alf.Tore.Hommedal@uib.no

Visa Immonen, professor i arkeologi
Tema: Middelaldersk materiell kultur og gjenstander i Norden, luksuskonsum i Norden, bykultur i middelalderen, liturgiske gjenstander i kirker, relikvier og relikvarier, og mottak av middelalderen i den moderne perioden.
Kontakt: visa.immonen@uib.no

Simon Malmberg, professor i klassisk arkeologi
Tema: middelhavsområdets arkeologi & historie i tidsrommet 1-1000 e.Kr., urbane prosesser i Roma, Ostia, Ravenna og Konstantinopel, spesielt i havnekvarter, trafikk og urbane bevegelser, skipsfart på hav og elv, kartografi, keiserlige sermonier, politisk legitimitet, hovedstaders funksjoner, måltidsvitenskap
Kontakt: 941 33 156 / simon.malmberg@uib.no

Ingvild Øye, professor emerita, middelalderarkeologi
Tema: Agrar arkeologi/kulturlandskap, byarkeologi, særlig bystruktur og materiall kultur, kvinne og kjønnsproblematikk.
Kontakt: 454 41 133, ingvild.oye@uib.no 

Filologi (latin og norrønt)

Aidan Conti, professor i latin
Tema: Middelalderlatin, manuskripter og teksttradisjoner, middelalderen og antikken i dagens kulturliv
Kontakt: 957 57 516, aidan.conti@uib.no

Åslaug Ommundsen, professor i middelalderlatin
Tema: Middelalderlatin, manuskripter og teksttradisjoner, middelalderen i dagens kulturliv
Kontakt: 55 58 80 89 / 928 66 169, Aslaug.Ommundsen@uib.no

Jens Eike Schnall, førsteamanuensis i norrøn filologi
Tema: Norrøn litteratur og kultur, mellomhøg- og nedertysk litteratur, matkultur, vitskaps- og danningshistorie.
Kontakt: 415 99 161 / 55 58 24 13, eike.schnall@uib.no

Geologi/naturhistorie

Øystein J. Jansen, amanuensis emeritus i geologi
Tema: Kleberstein til gryter og kirkebygg i Hordaland og jakten på steinbruddene. Middelalderens baksteheller og deres geologiske "fingeravtrykk" som kan spores til steinbrudd i Kvinnherad.
Kontakt: 55 58 35 18 / 472 45 921, oystein.jansen@uib.no

Historie/kulturhistorie

Geir Atle Ersland, professor i historie
Tema: Byhistorie, urban morfologi og byidentitet, hanseatisk historie, militærhistorie.
Kontakt: 55 58 29 44 / 901 69 073, geir.atle.ersland@uib.no 

Kirsi Salonen, professor i middelalderhistorie
Tema: kirkehistorie (pavelig administrasjon, skandinavisk kirkehistorie fra kristningen til reformasjonen, klosterliv), kirkelig og statlig rettshistorie (synd og soning, brott og straff), hverdagsliv, nettverk, kildekunnskap (paleografi, diplomatikk, kodikologi).
Kontakt: 55 58 23 12 / 41 01 84 38, kirsi.salonen@uib.no

Kunsthistorie/kulturhistorie

Justin Kroesen, professor i kulturhistorie
Tema: Kristendommens materielle kultur, religiøs kunst, arkitektur og ikonografi fra middelalderen og tidlig moderne periode i Vest-Europa (særlig Skandinavia, Tyskland, Nederland og Spania), reformasjonen og dens innvirkning i kunsten, problemene og sjansene for religiøs arv i dag.
Kontakt: 55 58 31 27, Justin.Kroesen@uib.no

Henning Laugerud, førsteamanuensis, Dr. Art, kunsthistorie
Tema: Middelalderens visuelle kultur, kunsthistorie, kirkekunst, kirkehistorie, det religiøse liv, religiøs praksis, mystikere og visjoner, Europa og Norge.
Kontakt: 55 58 42 28, henning.laugerud@uib.no

Litteratur

Laura Saetveit Miles, førsteamanuensis i engelsk litteratur
Tema: Mellomengelsk litteratur, gammelengelsk litteratur, religiøs kultur, manuskripter, mystikere og visjoner, kvinnelige forfattere, feministisk teori.
Kontakt: 55 58 22 88 / 917 44 208, laura.miles@uib.no

Musikk

Jostein Gundersen, førsteamanuensis i musikk
Tema: Middelaldermusikk, særlig senmiddelalder
Kontakt: 971 67 781, jostein.gundersen@uib.no 

Rettshistorie

Brage Thunestvedt Hatløy, postdoktor i rettsvitenskap
Tema: Rettshistorie og rettskultur i mellomalderen, formuerett (avtalar, kjøp og sal, pengekrav, vekt og pant), verdsleg (kongeleg) lovgiving, konfliktløysingsorgan (ting og domstolar).
Kontakt: 55 58 85 42, brage.hatloy@uib.no