Hjem
Geir Atle Erslands bilde

Geir Atle Ersland

Professor, UNESCO-Chair on Sustainable Heritage and Environmental Managment - Nature and Culture
 • E-postGeir.Atle.Ersland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 44+47 901 69 073
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Føremålet med stillinga er å utvikla eit integrert system for forsking, opplæring, informasjon og dokumentasjon for berekraftig kulturarv og miljøforvalting. Stillinga skal medverka til samarbeid mellom framståande internasjonalt kjende forskarar ved universitetet og andre norske institusjonar, så vel som i Europa, Nord-Amerika, i Afrika og andre delar av verda.

Særlege mål med stillinga er:

 • Utvikle tverrfaglege læreprogram på alle nivå frå grunnskule til dr. grad om berekraftig kulturarv og miljøforvaltning – kultur og natur.
 • I samarbeid med partnarar utføre tverrfagleg forsking og formidling om berekraftig kulturarv og miljøforvaltning – kultur og natur.
 • Utforma og setja i verk aktivitetar for å auka offentleg merksemd om berekraftig kulturarv og miljøforvaltning – kultur og natur.
 • Stillinga skal vera ein plattform for nettverksbygging og deling av kunnskap og gode løysingar, særleg gjennom formidling og publisering og organisering av årlege nasjonale, regionale og globale tverrfaglege seminar.
 • Styrkja nord-sør-sør akademisk samarbeid for alle aktivitetane knytt til stillinga.
 • Samarbeide nært med UNESCO og andre program og aktivitetar, Menneske og biosfære-programmet, så vel som med eksisterande chairs som arbeider med berekraftig kulturarv og miljøforvaltning – kultur og natur.
 • Brathetland, Bente. 2019. Nettverksmakt. Sosiale band og nettverk i dei norske innbyrdesstridane 1130-1208.
 • Suppersberger Hamre, Stian; Ersland, Geir Atle; Daux, Valérie; Parson, Walther; Wilkinson, Caroline. 2017. Three individuals, three stories, three burials from medieval Trondheim, Norway. PLOS ONE.
 • Ersland, Geir Atle. 2017. Bergen 1300 - 1600: A Trading hub between the North and the Baltic Sea. 18 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Stadtentwiclung in Westnorwegen 1450 - 1850. 13 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Spor etter nordlendingene i Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Rogalendinger skeptiske til vestlandsregionen.
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Rogalendinger skeptiske til veslandsregionen.
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Rogalendinger er skeptiske til vestlandsregionen.
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Rogaland er skeptiske til vestlandsregionen.
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Historiespor på Gotland.
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Gotland i vikingtid.
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Erik av Pommern og Visby.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Visiting Foreign Shores - Maretime Law and The Town Law of Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Urban Land Ownership and Rural Estates - The Case of Three Scandinavian Medieval Towns. 21 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. The History of Bryggen until 1900. 13 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Skip og reiser i vikingetida.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Sjøvegen til ein sivilisasjon.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Norwegian medieval urban network.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Maretime trade and network -Bergen 1300 - 1600.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Hvorfor Bergen? Historieforskningen og reformasjonen i Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Hva forteller hanseatenes arkiver om Nordlandshandelen?
 • Ersland, Geir Atle. 2015. How Archaeology Saved Bryggen. 13 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Historikar i botanikarens hage.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Hansamuseet i Lübeck.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Fra hangarer til hanseater.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Formidling Bryggen trinn 1.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Den nordtyske byen Lübeck og Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Den nordiske sivilisasjonen.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Bryggenleksikon.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Bergenskhistorisk topografi.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Bergensk identitet.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Bergens opphav.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Anno vekker historieinteresse.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. 10 ting du kanskje ikke visste om Bryggen.
 • Ersland, Geir Atle. 2014. Vetane og den gamle leidangsordninga.
 • Ersland, Geir Atle. 2014. Riv Bryggen - fortida står i veien.
 • Ersland, Geir Atle. 2014. Das Handelsgericht des Hansekontors in Bergen. 13 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2014. Byutvikling og historiske bylandskap.
 • Ersland, Geir Atle. 2014. Bryggen og byutvikling.
 • Ersland, Geir Atle. 2014. Bergens mellomalderske tingstader.
 • Ersland, Geir Atle. 2014. Bergen var ikke hovedstad.
 • Ersland, Geir Atle. 2014. BRYGGEN 1899 – 2014, 115 YEARS OF CUTTING OUR CULTURAL HERITAGE INTO LITTLE PIECES.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Was the Hanseatic Kontor in Norway at any time located at Notow?
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Torget i Bergen - fra opphavet til 1733. Gamle Bergen Årbok. 6-12.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. The Castle as a Military Stronghold 1100-1700. 12 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. The Bergen guide.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Svartedauden i Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Republic versus Monarchy: Urban Government in Medieval Scandinavia. Revue d'histoire Nordique. 99-113.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Oslo hovedstad 700 år?
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Om Dyveke og Sigbritt - i samtale med Stig Amdam.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Mellomalderbyen Stavanger. Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger. 33-42.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Kva er tant og kvar er sant, Dyveketradisjonen i Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Kulturlagas bertydning for byens historie.
 • Brekke, Øystein Hellesøe; Ersland, Geir Atle. 2013. Håkonshallen 750 Years - royal residence and national monument. Dreyer Forlag A/S.
 • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Eit statsbesøk til Konstantinopel via Jerusalem. 14 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Dyveke og Sigbrits historie.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Dyveke i Bergen.
 • Ersland, Geir Atle; Solli, Arne. 2013. Dokumentasjon til byens historiske landskap.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Bybanemotstand i Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Bergen: Helseaksen i den historiske bystrukturen - Ei lang line langs ein kort veg.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. BerGIS - samling av historiske eigedomsdata.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. What made teh Historic Hanse succeed? Exspecto. 2-2.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Vin og bystyre. Kapabel forlag.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Thinking about Urban Form - Conzen og mellomalderens bystruktur.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Stavangers historie bind 1.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Stavangers historie.
 • Ersland, Geir Atle; Solli, Arne. 2012. Stavanger bys historie, bind 1. Bispeby og borgarby - frå opphavet til 1815. Wigestrand Forlag AS.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Some aspects of the history of Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Rådhus og vinkjeller.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Lübeck, hanseatene og Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Lansering Stavangers historie.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Kulturlagas bidrag til byens historie.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Intervju om historisk-filmatisk realisme.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Hanseatanes seglingsruter til Norge 1250 - 1750.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Bøken i Norge - sein innvandreer eller tidlig introduksjon?
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Byhistorie som identitet.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Byens konstruksjon – fra opphavet til moderne planlegging.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. "Bildet på hva vi ikke vet".
 • Ersland, Geir Atle. 2011. The Castle as a Military Stronghold.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Skrivergården.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Sigurd Jorsalfars eventyrlige ferd.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Sigurd Jorsalfar - ei reise til Konstantinopel.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. På leit etter den eldste byen.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Pirater og sjørøveri.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Persistence of Urban Morphology – the Bergen Example.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Opponentsinnlegg til Erika Harlitz: Urbana system och riksbildning i Skandinavien. Historisk tidskrift (Sverige). 327-332.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Oppmåling og eiendomsgrenser i historisk perspektiv.
 • Myking, Tor; Yakovlev, Igor; Ersland, Geir Atle. 2011. Nuclear genetic markers indicate Danish origin of the Norwegian beech (Fagus sylvatica L.) populations established in 500–1,000 AD. Tree Genetics & Genomes. 587-596.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Museum. Hanseatene i Bergen og nytt hansamuseum i Lübeck.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Mitt hjerte står i Bergens Fundas del 2.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Medieval urban and royal Norway.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Kven eigde byen - bygrunnlegging, grunneige og grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Krangel om to kirketårn.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Konstantinopel påvirket Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Kongen som stelte hjemme.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Kjøpmannsstuen og Det hanseatiske kontorets arkiv.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Innslag Kulturnytt NRK P2.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Ingen bytur i Bergen anno 1350. Bergens Tidende.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Historisk lys over bøk i Norge.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. From medieval to early modern urban society.
 • Ersland, Geir Atle; Hommedal, Alf Tore. 2011. Fragment fra fortida I-III.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Erkebisbegarden og Håkonshallen.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. De kristne under Domkirken.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Das Kaufmannshaus - Det hanseatiske kontorets rettslokale og administrasjonshus i Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Da Bryggens hjerte ble revet ut. Bergens Tidende.
 • Ersland, Geir Atle; Myking, Tor. 2011. Bøkeskog importert fra Danmark.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Byens konstruksjon - varige spor i byens landskap.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Bergen som hovudstad.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Plot longevity and urban land tenure: a Norwegian case study. Urban morphology. 21-29.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Opponent til Erika Harlitz: Urbana system och riksbildning i Skandinavien.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Norske krosstog - heilag krig, diplomati eller røvartokt?
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Hanseater og pirater. Bergen internasjonale filmfestival.
 • Solli, Arne; Ersland, Geir Atle. 2010. Fra Scholeus til Google.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Det hanseatiske museum 1872 - 2010. Det hanseatiske Museum.
 • Ersland, Geir Atle; Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2010. Byens ansikt- portrett av Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Bergen, Bryggen, hanseatene og Koren Wiberg. Det hanseatiske museum.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Bergen medieval history.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. A Bergen walk.
 • Ersland, Geir Atle. 2009. Willem van de Velde og Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2009. The Handelsgericht of the Kontor in Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2009. Opponent til Mike Burkhardt: Der Bergenhandel im Spätmittelalter: Handel, Kaufleute, Netzwerke.
 • Ersland, Geir Atle. 2009. Justyna Wubs Mrozewicz: Traders, Ties and Tensions. International Journal of Maritime History. 363-364.
 • Ersland, Geir Atle. 2009. Den siste hanseat.
 • Ersland, Geir Atle. 2009. Byens ansikt 1580 - 1740.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Was King Sigurd Magnussons Expedition (1108 – 1111) a Crusade to the Holy Land or a State Visite to Constantinople?
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Vorwort. Det Hanseatiske Museum.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Verzeichnis des Archivs des Kaumannshause im Bergen 1686, 1724 und 1753 (Appendix 1 - 3). Det Hanseatiske Museum.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Veiviser til byens ansikt.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Tordenkugler over Bergen. Film til utstillinga Byens ansikt.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Tid og Tanke 1. Aschehoug & Co.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. The property structure of three Scandinavian medieval towns.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. The Archive of the Kontor in Bergen. Det Hanseatiske Museum.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Tallin og Det hanseatiske forbund.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Renessanse og føydalisme.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Renessanse og føydalisme.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Presentasjon av BerGIS.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Presentasjon av BerGIS.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Presentasjon av BerGIS.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Plots by numbers - The BerGIS Project.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Paneldeltaker. Bevaring kontra bruk - debatt om tilgjengelighet og sikring av arkiv og bibliotek.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Paneldeltaker.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Om utstillnga Byens ansikt.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Om utstillinga Byens ansikt.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Norwegian Crusades - Diplomacy, Holy War or Just Just Plain Plundering?
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Neue Studien zum Archive und zur Sprache der Hanseaten. Det Hanseatiske Museum.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Mitt hjerte står i Bergen Fundas.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Medieval Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. London - Historisk-topografiske hovudliner.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Leidang. A military System from the Viking Age to the Renaissance. Revue d'histoire Nordique. 101-121.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Kart til fortida.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Innleiing.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Historie på tvers av grenser.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Historic Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Hanseatene og Bergen, kulturell integrering på 1600- og 1700-talet.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Handverk i mellomalderbyane.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Ei reise til Konstantinopel via Jerusalem.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Comparing Medieval Town Property Structures.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Byhistorie for bibliotekarer.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Byens ansikt.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. BerGIS - metode og resultat.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. A medieval military system of Norway.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. holdbara städer - rundebordsesjon.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Willem van de Veldes bergensportrett.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Vin og bystyring.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Verd si vekt i gull - tørrfisk.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Permanence through fire.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Norwegian medieval town life.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Mitt hjerte står i Bergens Fundas.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Middelalderen i Bryggens museum.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Lübecks historie.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Historic Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Gard og grunn i byen - frå mellomalderen til o. 1800.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. For tung på vekta?
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Edvard Edvardsens mellomalderkart.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Byplanen i middelalderen og tidlig nytid.
 • Ersland, Geir Atle. 2007. Allmenninger i Haugesund.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Torget i Bergen i historisk perspektiv.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. The Archive of the Kontor in Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Studiepoeng, arbeidsinnsats og læringsutbytte – TUNING-prosjektet.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Stemnestova og vinkjellaren.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. På leit etter bergensidentiteten.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Nytt lys på hanseatene og Norge.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Nytt lys på gamle hanseater.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Hanseatenes arkiv i Lübeck - ei kulturhistorisk gullgruve.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Hanseatene på Bryggen.
 • Solli, Arne; Ersland, Geir Atle. 2006. Grunnbok for Bergen 1753, elektronisk utgåve.
 • Solli, Arne; Ersland, Geir Atle; Bruvik, Tone Merete. 2006. Grunnbok for Bergen 1686, elektronisk utgåve.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Gate- og tomtestruktur som kjelde til eldre byutvikling.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Forskarbruk av spesialsamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Det historisk området for bybrannen i 1916.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Det hemmelige tårnet.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Byvandring.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Byvanding.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Byar i vest 1500-1850. 28 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Bryggen i Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Brennevinet kjem til Bergen.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Brannar på Bryggen 1476 - 1702.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Bergens ukjente historieskatt.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Bergen, Bryggen og hanseatenes arkiver.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publications and activities registered in CRISTIN