Hjem
Geir Atle Erslands bilde

Geir Atle Ersland

Professor, UNESCO-Chair on Sustainable Heritage and Environmental Managment - Nature and Culture
 • E-postGeir.Atle.Ersland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 44+47 901 69 073
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Føremålet med stillinga er å utvikla eit integrert system for forsking, opplæring, informasjon og dokumentasjon for berekraftig kulturarv og miljøforvalting. Stillinga skal medverka til samarbeid mellom framståande internasjonalt kjende forskarar ved universitetet og andre norske institusjonar, så vel som i Europa, Nord-Amerika, i Afrika og andre delar av verda.

Særlege mål med stillinga er:

 • Utvikle tverrfaglege læreprogram på alle nivå frå grunnskule til dr. grad om berekraftig kulturarv og miljøforvaltning – kultur og natur.
 • I samarbeid med partnarar utføre tverrfagleg forsking og formidling om berekraftig kulturarv og miljøforvaltning – kultur og natur.
 • Utforma og setja i verk aktivitetar for å auka offentleg merksemd om berekraftig kulturarv og miljøforvaltning – kultur og natur.
 • Stillinga skal vera ein plattform for nettverksbygging og deling av kunnskap og gode løysingar, særleg gjennom formidling og publisering og organisering av årlege nasjonale, regionale og globale tverrfaglege seminar.
 • Styrkja nord-sør-sør akademisk samarbeid for alle aktivitetane knytt til stillinga.
 • Samarbeide nært med UNESCO og andre program og aktivitetar, Menneske og biosfære-programmet, så vel som med eksisterande chairs som arbeider med berekraftig kulturarv og miljøforvaltning – kultur og natur.
 • Ersland, Geir Atle. 2017. Bergen 1300 - 1600: A Trading hub between the North and the Baltic Sea. 24, sider 428-445. I:
  • Blockmans, Wim; Krom, Mikhail; Wubs-Mrozewicz, Justyna. 2017. The Routledge Handbook of Maritime Trade Around Europe 1300-1600. Routledge. 502 sider. ISBN: 978-1-138-89950-6.
 • Suppersberger Hamre, Stian; Ersland, Geir Atle; Daux, Valérie; Parson, Walther; Wilkinson, Caroline. 2017. Three individuals, three stories, three burials from medieval Trondheim, Norway. PLoS ONE. 12:e018277. doi: 10.1371/journal.pone.0180277
 • Ersland, Geir Atle. 2016. Stadtentwiclung in Westnorwegen 1450 - 1850. Kapittel 1, Erster Teil, sider 49-61. I:
  • Brandt, Peter; Daum, Werner; Horn, Miriam. 2016. Der skandinavische Weg in die Moderne : Beiträge zur Geschichte Norwegens und Schwedens vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN: 978-3-8305-3638-3.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. How Archaeology Saved Bryggen. Kapittel, sider 145-157. I:
  • Baug, Irene; Mygland, Sigrid Samset; Larsen, Janicke. 2015. Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. 341 sider. ISBN: 978-82-90273-89-2.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. Urban Land Ownership and Rural Estates - The Case of Three Scandinavian Medieval Towns. 10, sider 265-285. I:
  • Wilkin, Alexis; Naylor, John; Keene, Derek; Bijsterveld, Arnoud-Jan. 2015. The Medieval Countryside 11 - Town and Country in Medieval North Western Europe. Brepols. 323 sider. ISBN: 978-2-503-53387-2.
 • Ersland, Geir Atle. 2015. The History of Bryggen until 1900. Kapittel 01, sider 11-23. I:
  • Rytter, Jens; Schonhowd, Iver. 2015. Monitoring, Mitigation, Management. 211 sider. ISBN: 978-82-7574-085-2.
 • Ersland, Geir Atle. 2014. Das Handelsgericht des Hansekontors in Bergen. A. Hanse, sider 89-102. I:
  • Hundt, Michael; Lokers, Jan. 2014. Hanse und Stadt. 628 sider. ISBN: 978-3-79505219-5.
 • Brekke, Øystein Hellesøe; Ersland, Geir Atle. 2013. Håkonshallen 750 Years - royal residence and national monument. Dreyer Forlag A/S. ISBN: 978-82-8265-063-2.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Eit statsbesøk til Konstantinopel via Jerusalem. Kapittel 2, sider 24-37. I:
  • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S. 221 sider. ISBN: 978-82-8265-058-8.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Republic versus Monarchy: Urban Government in Medieval Scandinavia. Revue d'histoire Nordique. 16. 99-113.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Torget i Bergen - fra opphavet til 1733. Gamle Bergen Årbok. 6-12.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. The Castle as a Military Stronghold 1100-1700. Kapittel 4, sider 77-88. I:
  • Brekke, Øystein Hellesøe; Ersland, Geir Atle. 2013. Håkonshallen 750 Years - royal residence and national monument. Dreyer Forlag A/S. ISBN: 978-82-8265-063-2.
 • Ersland, Geir Atle. 2013. Mellomalderbyen Stavanger. Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger. 3. 33-42.
 • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S. 221 sider. ISBN: 978-82-8265-058-8.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Stavangers historie bind 1. Wigestrand Forlag AS. 287 sider. ISBN: 978-82-8140-080-1.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Vin og bystyre. 11 sider. ISBN: 978-82-8163-048-2.
 • Ersland, Geir Atle. 2012. Was machte den Erfolg der historischen Hanse aus? Exspecto. 1. 2-2. Publisert 2012-01-15.
 • Ersland, Geir Atle; Solli, Arne. 2012. Stavanger bys historie, bind 1. Bispeby og borgarby - frå opphavet til 1815. Wigestrand Forlag AS. 413 sider. ISBN: 978-82-8140-080-1.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Opponentsinnlegg til Erika Harlitz: Urbana system och riksbildning i Skandinavien. Historisk Tidskrift (S). 131: 327-332.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Das Kaufmannshaus - Det hanseatiske kontorets rettslokale og administrasjonshus i Bergen. 94 sider. ISBN: 978-82-92241-14-1.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Kven eigde byen - bygrunnlegging, grunneige og grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar. Dreyer Forlag A/S. 239 sider. ISBN: 978-82-8265-031-1.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Byens konstruksjon - varige spor i byens landskap. Dreyer Forlag A/S. 208 sider. ISBN: 978-82-8265-029-8.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Ingen bytur i Bergen anno 1350. Bergens Tidende. Publisert 2011-10-24.
 • Ersland, Geir Atle. 2011. Da Bryggens hjerte ble revet ut. Bergens Tidende. Publisert 2011-03-06.
 • Myking, Tor; Yakovlev, Igor; Ersland, Geir Atle. 2011. Nuclear genetic markers indicate Danish origin of the Norwegian beech (Fagus sylvatica L.) populations established in 500–1,000 AD. Tree Genetics & Genomes. 7: 587-596. doi: 10.1007/s11295-010-0358-y
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Plot longevity and urban land tenure: a Norwegian case study. Urban morphology. 14: 21-29.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Hanseater og pirater. 4 sider. ISBN: 978-82-92241-13-4.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Bergen, Bryggen, hanseatene og Koren Wiberg. 32 sider. ISBN: 978-82-92241-13-4.
 • Ersland, Geir Atle. 2010. Det hanseatiske museum 1872 - 2010. 96 sider. ISBN: 978-82-92241-13-4.
 • Ersland, Geir Atle. 2009. Byens ansikt 1580 - 1740. 18 sider. ISBN: 82-7887-035-7.
 • Ersland, Geir Atle. 2009. Justyna Wubs Mrozewicz: Traders, Ties and Tensions. International Journal of Maritime History. XXI: 363-364.
 • Ersland, Geir Atle. 2009. Den siste hanseat.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Leidang. A military System from the Viking Age to the Renaissance. Revue d'histoire Nordique. 4. 101-121.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Tordenkugler over Bergen. Film til utstillinga Byens ansikt.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Neue Studien zum Archive und zur Sprache der Hanseaten. 141 sider. ISBN: 978-82-92241-12-7.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Vorwort. 4 sider. ISBN: 978-82-92241-12-7.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. The Archive of the Kontor in Bergen. 13 sider. ISBN: 978-82-92241-12-7.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Verzeichnis des Archivs des Kaumannshause im Bergen 1686, 1724 und 1753 (Appendix 1 - 3). 22 sider. ISBN: 978-82-92241-12-7.
 • Ersland, Geir Atle. 2008. Tid og Tanke 1. Aschehoug & Co. 52 sider. ISBN: 978-82-03-33712-3.
 • Ersland, Geir Atle. 2006. Byar i vest 1500-1850. Kapittel 4, sider 168-195. I:
  • Helle, Knut; Grepstad, Ottar; Lillehammer, Arnvid; Tryti, Anna Elisa. 2006. Vestlandets historie. Bd. 2: Samfunn. Vigmostad & Bjørke. 414 sider. ISBN: 82-419-0402-9.
 • Ersland, Geir Atle. 2005. "Saa langt vtt vppa sioen..." Utfyllig og utbygging i Vågen i Bergen frå høgmellomalderen og til midten av 1600-talet. NIKU Tema. 14. 45-60.
 • Ersland, Geir Atle. 2005. Was the Kontor in Bergen a topographically closed entity. 18 sider. ISBN: 3-7950-0480-2.
 • Ersland, Geir Atle. 2005. Hanseaten og Bryggen i Bergen. 76 sider. ISBN: 82-8163-003-5.
 • Ersland, Geir Atle. 2005. En kort historie om Bergen. 50 sider. ISBN: 82-8163-002-7.
 • Ersland, Geir Atle. 2005. Urban Tenure in Bergen during the 16th an 17th Century. Skriftserie. 52. 247-258.
 • Ersland, Geir Atle; Helle, Knut. 2005. Uttale (vedlegg) til plandokument for Vågen og kaiene. Bergen kommune. Bergen kommune. 15 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 2004. Ressursperm til Historie.vgs. Gyldendal Akademisk. 200 sider. ISBN: 8205328978.
 • Digernes, Aase Norunn; Ersland, Geir Atle; Hoff, Randi Holden; Martinsen, Kåre Dahl. 2003. Verda og Noreg etter 1850. 552 sider. ISBN: 8205266239.
 • Ersland, Geir Atle; Digernes, Aase Norunn; Hoff, Randi Holden; Martinsen, Kåre Dahl. 2003. Verda og Noreg etter 1850. 522 sider. ISBN: 82-05-26623-9.
 • Martinsen, Kåre Dahl; Hoff, Randi Holden; Ersland, Geir Atle; Digernes, Aase Norunn. 2003. historie.vgs. Verden og Norge etter 1850. Gyldendal Undervisning. 552 sider. ISBN: 82-05-26622-0.
 • Ersland, Geir Atle. 2000. Norsk forsvarshistorie - krigsmakt og kongemakt. 143 sider. ISBN: 82-514-0558-0.
 • Schrumpf, Ellen; Ersland, Geir Atle. 2000. Barnet. faglig_bok_forlag, sider 110-115. I:
  • Ersland, Geir Atle. 2000. Impulser. Lesestykker for framtida. -1 sider. ISBN: 82-05-27386-3.
 • Ersland, Geir Atle. 1999. Forsvaret, fra leidang til totalforsvar. Del 1 og 2. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 79 sider. ISBN: 82-05-24442-1.
 • Ersland, Geir Atle. 1998. Die Hanse-Archive aus Bergen. I Schlüssel zur Geschichte - 700 Jahre Lübecker Archiv. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde. ISBN: 3-7950-1476-X.
 • Ersland, Geir Atle; Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. 446 sider. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Ersland, Geir Atle. 1996. The evolution of land rent in late medieval Bergen. In Power, profit and Urban land. Ashgate. 10 sider. ISBN: 1-85928-341-1.
 • Ersland, Geir Atle. 1996. Introduction. In Power, profit and urban land. Ashgate. 14 sider. ISBN: 1-85928-341-1.
 • Ersland, Geir Atle. 1996. Power, profit and urban land - Landownership in medieval and earley modern European towns. Ashgate. 278 sider. ISBN: 1-85928-341-1.
 • Ersland, Geir Atle. 1995. Kino. 80 sider. ISBN: 82-514-0490-8.
 • Ersland, Geir Atle. 1994. Kven eigde byen? : ei gransking av opphavet og utviklinga av grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar. Historisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 250 sider.
 • Ersland, Geir Atle. 1993. Torget og Vågsbotn - ei bytopografisk skisse. 14 sider. ISBN: 82-90846-02-9.
 • Ersland, Geir Atle. 1993. Hordaland - ein historisk region. I Kulturhistorisk vegbok. 5 sider. ISBN: 82-7326-026-7.
 • Ersland, Geir Atle. 1989. Eit forsøk på rekonstruksjon av grunneigedomsfordelinga i Bergen ved utgangen av seinmellomalderen. Historisk Institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 362 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publications and activities registered in CRISTIN