Hjem

Forskargruppe for rettskultur

Hovedinnhold

Koldedalen

Formålet med en forskergruppe som arbeider med rettskulturelle tema er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av rettskulturelle- og komparative spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en rettslig verden som er stadig mer påvirket av internasjonale regimer, europeisering og samtidig en økende grad rettspluralisme. Gruppen er tverrfaglig og internasjonalt orientert og bygger på et bredt nettverk, blant annet gjennom samarbeid med forskningsmiljøer i Tromsø, KristiansandOslo og Storbritannia (BACL). Du kan lese mer om forskergruppen her.

Gruppen ledes av professor Sören Koch og postdoktor Brage Thunestvedt Hatløy.

Stipend
Writing

Ønsker du å skrive stor masteroppgave om rettshistorie, rettskultur eller komparativ rett?

Søk masterstipend tilknyttet forskargruppe for rettskultur i forbindelse med forskerlinjen (JUS397).

Video

Christian Vs norske lov

Professor Sören Koch om Christian Vs norske lov.

UiB Innsikt

Opptak fra UiB Innsikt "Det hanseatiske kontor i Bergen – En rettshistorie"

Her finner du opptak av UiB Innsikt "Det hanseatiske kontor i Bergen – En rettshistorie".

Publikasjoner
Books

Nye publikasjoner fra forskergruppen

Her finner du nye publikasjoner fra forskergruppens medlemmer.

Se tidligere arrangementer

 

Ønsker du å skrive stormaster innenfor rettskultur? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Finn inspirasjon til din master i vår emnebank, og les om potensielle veiledere tilknyttet forskergruppen.