Hjem

Forskargruppe for rettskultur

Hovedinnhold

Koldedalen

Formålet med en forskergruppe som arbeider med rettskulturelle tema er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av rettskulturelle- og komparative spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en rettslig verden som er stadig mer påvirket av internasjonale regimer, europeisering og samtidig en økende grad rettspluralisme. Gruppen er tverrfaglig og internasjonalt orientert og bygger på et bredt nettverk, blant annet gjennom samarbeid med forskningsmiljøer i Tromsø, KristiansandOslo og Storbritannia (BACL). Du kan lese mer om forskergruppen her.

Gruppen ledes av professor Sören Koch og postdoktor Brage Thunestvedt Hatløy.

Nyhet
ESCLH sin logo

Call for papers: 8th ESCLH biennial conference

European Society for Comparative Legal History tar nå imot bidrag til deres konferanse som avholdes 2.-4. juli 2025 ved Universitetet i Szeged, Ungarn. FRIST 31 OKT. 2024.

Nyhet
Books

Artikkel: «Er livet et uavhendelig gode?», av Sören Koch

Professor Sören Koch har publisert en artikkel om den norsk regulering av medvirkning til selvvalgt livsavslutning i lys av nasjonale og internasjonale utviklinger.

Nyhet
Skjermbilde av artikkelen

Artikkel: Frede Castberg (1893–1977): A Call for Moderate Constructivism in Nordic and International law, av Sören Koch

Professor Sören Koch har fått publisert en artikkel om professor Frede Castberg (1893-1977) og hans påvirkning på den norske rettskulturen.

Nyhet
Gruppebilde 2

Vellykkede nordiske rettshistorikerdager

Forskergruppen ønsker å rette en stor takk til alle deltakerne!

Nyhet
Bøker

Ny rettshistorisk satsing fra Karnov Forlag

Karnov Forlag skal sammen med professor Geir Heivoll (PHS) starte et nytt prosjekt som tar sikte på å publisere rettshistoriske kommentarer på flere sentrale områder.

foto_av_debby_hudson_pa_unsplash

Forskergruppens interesser og formål

Ønsker du å skrive master innenfor rettskultur? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Finn inspirasjon til din master i vår emnebank, og les om potensielle veiledere tilknyttet forskergruppen.