Hjem

Forskargruppe for rettskultur

Illustrasjon: Omslaget av boken Comparing legal cultures

Informasjon

Forskergruppen for rettskultur ledes av Professor Sören Koch

Formålet med en forskergruppe som arbeider med rettskulturelle spørsmål, er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av rettskulturelle spørsmål samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid med stadig økende europeisk rettslig forening.

Forskergruppen er derfor ikke tilknyttet et konkret juridisk fagfelt, men til et juridisk fenomen studert fra ulike fagfeltsvinkler.

Forskergruppens arrangementer

Forskning og medlemmer

 

Kort om oss:

Forskergruppen for rettskultur har eksistert siden 2011 og ble etablert av Jørn Øyrehagen Sunde som var leder av gruppen frem til 2015. Fra 2015 til 2019 delte Sunde lederoppgavene med Sören Koch, som overtok lederrollen i 2019. Forskergruppens aktivitet har etter hvert fått to dimensjoner; den rettshistoriske og den rettskomparative, og er derfor interdisiplinær. Ved å ta utgangspunkt i rett som kulturelt fenomen knyttes begge dimensjonene sammen.

Gruppen forstår seg som et plattform for alle som ønsker å diskutere eller presentere problemstilling, avhandlinger eller artikkel utkast som relaterer seg til kulturelle, rettshistoriske eller komparative aspekter. Vi møtes som utgangspunkt hver mandag kl. 12 for lunsjmøte, ofte med presentasjoner fra egne eller eksterne foredragsholdere. Deltagelse krever ikke medlemskap i gruppen, alle er hjertelig velkommen.

Ny bok:
Bilde av Sören Koch

Ny og større utgåve av Comparing Legal Cultures

Boka Comparing Legal Cultures er redigert av jussprofessorane Sören Koch og Jørn Øyrehagen Sunde, og gir ei unik oversikt for alle som arbeider med internasjonal rett.

Samarbeid
Illustrasjon av flere personer som samarbeider ved arbeid på PC

Informasjon om forskergruppens samarbeid

Forskergruppen for rettskultur ved Det juridiske fakultet jobber kontinuerlig sammen med forskergrupper fra flere andre institusjoner. Slikt samarbeid er nyttig for å belyse rettskulturelle spørsmål fra ulike vinkler.

Informasjon
Illustrasjon av en åpen bok

Om forskergruppen for rettskultur

Formålet med en forskergruppe som arbeider med rettskulturelle tema, er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av rettskulturelle og -komparative spørsmål samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid med stadig økende europeisk rettslig forening.

Forskergruppens arrangementer:

Presentasjoner