Hjem

Forskargruppe for rettskultur

Hovedinnhold

Koldedalen

Formålet med en forskergruppe som arbeider med rettskulturelle tema er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av rettskulturelle- og komparative spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en rettslig verden som er stadig mer påvirket av internasjonale regimer, europeisering og samtidig en økende grad rettspluralisme. Gruppen er tverrfaglig og internasjonalt orientert og bygger på et bredt nettverk, blant annet gjennom samarbeid med forskningsmiljøer i Tromsø, KristiansandOslo og Storbritannia (BACL). Du kan lese mer om forskergruppen her.

Gruppen ledes av professor Sören Koch og postdoktor Brage Thunestvedt Hatløy.

UiB Innsikt

Opptak fra UiB Innsikt "Det hanseatiske kontor i Bergen – En rettshistorie"

Her finner du opptak av UiB Innsikt "Det hanseatiske kontor i Bergen – En rettshistorie".

Ny bok
Omslag av bok.

Ny og større utgave av Comparing Legal Cultures

Comparing Legal Cultures er redigert av professor Sören Koch og professor Jørn Øyrehagen Sunde. Boken gir en unik oversikt for alle som arbeider med internasjonal rett.

Ny doktorgradsavhandling
Magnus Lagabøtes lov

Magnus Lagabøters nye formuerett for mellomalderen

Brage Thunestvedt Hatløy disputerer 22.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Kontinuitet og endring i formueretten i Magnus Lagabøters landslov av 1274".

Publikasjoner
Books

Sentrale publikasjoner

Forskningsgruppens medlemmer har de siste ti årene publisert en lang rekke avhandlinger, redigerte bøker og lærebøker om tema relatert til rettskultur, rettshistorie og komparativ rett. I tillegg har flere medlemmer, alene eller i fellesskap, publisert artikler i anerkjente tidsskrift, både...

Podcast
illustrasjon:mikrofon

Podcastepisoder om rettskulturelle tema

Sören Koch har flere ganger vært gjest i ulike podcaster, hvor tema for episodene er relatert til rettskultur og komparativ rett.

Se tidligere arrangementer

 

Ønsker du å skrive stormaster innenfor rettskultur? 

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Finn inspirasjon til din master i vår emnebank, og les om potensielle veiledere tilknyttet forskergruppen.