Hjem

Forskargruppe for rettskultur

Leiare av forskargruppa: Professor Jørn Øyrehagen Sunde og professor Søren Koch

Føremålet med ei forskargruppe som skal arbeida med rettskulturelle møte er å skapa eit fora for å identifisera, analysera, diskutera og formidla kunnskap om utviklinga av retten i ein periode med europeisk rettsleg sameining. Forskargruppa vil altså ikkje vera knytt til eit særleg juridisk fagfelt men til eit særleg juridisk fenomen studert frå ulike fagfeltsvinklar.

Meir om forskargruppa

Medlemmer

News
Justisbygningen sto ferdig i 1903. Adressa er Høgsteretts plass 1.

Høgsteretts historie kapittel 3

– Hurra! var Jørn Øyrehagen Sunde sin reaksjon då han fekk spørsmål om han ville skrive Høgsteretts historie frå 1965 til 2015.

News

Rettslig uro

Gjennom hele vår historie har vi knapt sett større endringer i norsk rett enn vi gjør i dag.