Hjem
Strategi 2023–2030
KUNNSKAPSMILJØER I VERDENSKLASSE

Kunnskapsklynger

Universitetet i Bergen skal være en pådriver for nytenking og kunnskapsdeling. Vi skal samarbeide med forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv om å bygge kunnskapsklynger der vi utvikler fremragende og nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.

Oversiktsbilde av Bergen med markeringer for fysisk plassering av klyngene.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Kunnskapsklyngene etableres på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig kvalitet. De representerer en unik ramme og et viktig virkemiddel i universitetets samarbeid med eksterne partnere i forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv.

Virksomheten finansieres i betydelig grad gjennom eksterne midler og har ulike etableringsfaser innenfor UiBs strategi 2016-2022.

UiB etablerer følgende seks klynger:

 1. Medieklynge
  Media City Bergen  åpnet høsten 2017 og samler et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling i mediesektoren.
   
 2. Helseklynge
  Alrek Helseklynge har som mål å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Alrek helseklynge åpnet formelt 13. oktober 2020.
   
 3. Marin klynge
  Universitetet i Bergen skal skape en verdensledende marin forskningsklynge. Den skal utvikle ny kunnskap om våre havområder, marine ressurser og akvakultur for å realisere potensialet for bærekraftig verdiskaping i de marinrelaterte næringene. På Marineholmen er allerede et banebrytende miljø innen marin forskning, utdanning og innovasjon samlet.  
   
 4. Klimaklynge
  Klimaforskerne samles i Geofysen! Universitetet er vertskap for Bjerknessenteret for klimaforskning, det største klimaforskningssenteret i Norden og et av de ledende i Europa. Bjerknessenteret samler store deler av klimaforskningsmiljøene ved Geofysisk institutt, Institutt for geovitenskap og Institutt for biolvitenskap, i tillegg til klimaforskere ved Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 
   
 5. Energi- og teknologiklynge
  UiBs Energi- og teknologiklynge skal bygges rundt prosjektet Nygårshøyden sør som skal skape et spennende nytt rom for samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv innen energi- og teknologiutvikling.
   
 6. Middelalderklynge
  Middelalderklyngen legger til rette for et økt samarbeid, mellom fagmiljøer og samlinger ved UiB og eksterne partnere som museer, arkivverk, skoler, reiselivsnæring, forvaltningsapparat og andre representanter for kultur- og samfunnsliv.