Hjem

Klimaklyngen

Universitetet er vertskap for Bjerknessenteret for klimaforskning, det største klimaforskningssenteret i Norden og et av de ledende i Europa. Bjerknessenteret samler store deler av klimaforskningsmiljøene ved Geofysisk instituttInstitutt for geovitenskap og Institutt for biologi, i tillegg til klimaforskere ved Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet.

Klimaforskere fra Geofysisk institutt, institutt for Geovitenskap og Uni Research samles nå i Geofysen, som blir det sentrale bygget i Klimaklyngen.

 

Nyheter

Gåvepakke til klimasatsing ved UiB

Regjeringa og kunnskapsministeren gir 30 millionar kroner til rehabilitering av Geofysen. Dermed ligg alt til rette for at bygget vert etablert som hjørnesteinen i UiB si klimaklynge, og kan samle klimaforskingsmiljøa i Bergen.

Nyheter

Statsministeren åpnet klimaklynge

Statsminister Erna Solberg åpnet i dag Vestfløyen i Geofysen, bygget som skal samlokalisere klimaforskerne i Bergen. Klimaforskning ved Bjerknessenteret og UiB er i verdensklassen, mener Solberg.