Hjem

Klimaklyngen

Hovedinnhold

Geofysisk institutt

Universitetet er vertskap for Bjerknessenteret for klimaforskning, det største klimaforskningssenteret i Norden og et av de ledende i Europa. Bjerknessenteret samler store deler av klimaforskningsmiljøene ved Geofysisk instituttInstitutt for geovitenskap og Institutt for biologi, i tillegg til klimaforskere ved Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet.

Klimaforskere fra Geofysisk institutt, institutt for Geovitenskap og Uni Research samles nå i Geofysen, som blir det sentrale bygget i Klimaklyngen.

 

Nyheter
Geofysen mai 2017

Gåvepakke til klimasatsing ved UiB

Regjeringa og kunnskapsministeren gir 30 millionar kroner til rehabilitering av Geofysen. Dermed ligg alt til rette for at bygget vert etablert som hjørnesteinen i UiB si klimaklynge, og kan samle klimaforskingsmiljøa i Bergen.

Nyheter

Statsministeren åpnet klimaklynge

Statsminister Erna Solberg åpnet i dag Vestfløyen i Geofysen, bygget som skal samlokalisere klimaforskerne i Bergen. Klimaforskning ved Bjerknessenteret og UiB er i verdensklassen, mener Solberg.