Hjem

Institutt for geovitenskap

Hovedinnhold

uib-geo_intro_lang-21032021-san#tmp4 (Original)

Velkommen til Institutt for geovitenskap!

Forskningsaktiviteten ved Institutt for geovitenskap (GEO) er konsentrert i fire tematiske forskergrupper:

Geodynamikk og bassengstudierGeokjemi og geobiologiGeofysikk og Kvartærgeologi og paleoklima

 

  Studietilbud ved Institutt for geovitenskap

  Bachelor i geovitenskapBachelor i geofag og informatikkMaster i geovitenskapUtveksling og GeoPraksis

   

  Hva forsker vi på?

  På Institutt for geovitenskap forsker vi på en rekke ulike geofaglige tema. De strategiske satsningsområdene for vår forskning er energiressurser, klima, miljø og geofarer/naturkatastrofer.
   

  Geofag og bærekraft 

  Geologer og geofysikere sitter på nøkkelkompetanse for å løse morgendagens utfordringer, slik de er beskrevet i FNs bærekraftsmål og FNs Parisavtale. FN har gitt Universitetet i Bergen (UiB) en ledende rolle i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene, og ved matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbys flere kurs som direkte adresserer spesifikke bærekraftsmål.

   

  Jordskjelvstasjonen
  Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no
  Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

  Konferanse
  Rosendalsveko 2024 flyer
  aug 05

  Rosendalsveko 2024

  Universitetet i Bergen, Folgefonnsenteret og Havforskningsinstituttet ønsker velkommen til Rosendalsveko 2024 på kaia i Rosendal. I år er tema Klima, risiko og beredskap.

  ÆRESDOKTOR
  Christopher Aiden-Lee Jackson

  Geologiprofessor og mangfoldsforkjemper utnevnes til æresdoktor

  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nye æresdoktor, Christopher Aiden-Lee Jackson, æres for sin forskning som har hatt stor betydning for forståelse av jordskjelv, vulkanisme og utvinning av naturressurser. Og for sin innsats for mangfold, inkludering og likestilling.

  Disputas
  John

  Disputas: John Muñoz-Barrera

  Fredag 5. april disputerte Jhon Muñoz-Barrera for doktorgraden med avhandlingen «Tectono-stratigraphic model for high-displacement crustal normal faults on continental rifts»....

  Bærekraft
  Teamet på Geomikrobiologisk laboratorium med det synlige beviset på at de er sertifisert som My Green Lab. Bakerst f.v.: Anders Schouw, Steffen Jørgensen. Foran f.v.: Sven Le Moine-Bauer, Hannah Babel, Renee Hageman og Petra Hribovšek.

  Sertifisert som My Green Lab

  Geomikrobiologisk laboratorium, UiB er den første offentlige forskningslaben i Norge som får miljøsertifisering fra My Green Lab. Arbeidet med sertifiseringen er gjort med støtte av Klimafondet ved UiB.

  Nytt prosjekt
  pic

  Opplæring av neste generasjon geovitere for den grønne energiomstillingen

  European Research Executive Agency har tildelt et av sine prestisjetunge doktorgradsnettverksstipend til et stort samarbeid mellom syv europeiske institusjoner, der Institutt for geovitenskap og Senter for dyphavsforskning inngår!

  Trond Mohn stiftelse rekrutteringsprogram (TMS-stipend)

  Willem van der Bilt ble tildelt TMS-stipend (2020-2025). Les mer her.
  Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
  Andreas Born ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
  Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend (2015-2020). Les mer her.
  Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend (2013-2018). Les mer her.
  Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend (2010-2015). Les mer her.

  Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

  Nele Meckler er tildelt ERC Consolidary Grant fra EU (2020-2025). Les mer her.
  Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU (2015-2020). Les mer her.
  Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu er tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

  EU MSCA Doctoral Network

  Christian Haug Eide er partner i S2S Future prosjektet (2020-2023). Les mer her.
  Kerim Hestnes Nisancioglu er partner i DEEPICE prosjektet (2021-2024). Les mer her.

   

  Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.