Hjem

Institutt for geovitenskap

Geologistudenter på feltkurs i Utah. Her undervises det i sedimentologi og strukturgeologi.

Hva er geofag, geologi og geofysikk?

Geofag er et bredt fagområde som omfatter både geologi og geofysikk. Geologi er læren om jorda, dens utvikling og alle de naturlige fysiske, kjemiske og biologiske prosessene som virker på planeten vår, fra jordas atmosfære og overflate til jordas indre. Geofysikk er læren om jordas fysikk, og studier av jordas oppbygning ved bruk av matematiske og fysiske metoder.

Lyst til å studere geologi eller geofysikk hos oss?

Universitetet i Bergen har et av Europas største geofaglige miljø, og har et bredt utdanningstilbud innen geofag. Ved Institutt for geovitenskap kan du studere og geologi, geofysikk, og spesialisere deg innenfor en rekke ulike fagområder. Institutt for geovitenskap er en del av iEarth - et Senter for fremragende utdanning (SFU). 

Hvor jobber geologer og geofysikere?

 

Hva forsker vi på?

På Institutt for geovitenskap forsker vi på en rekke ulike geofaglige tema. De strategiske satsningsområdene for vår forskning er energiressurser, klima, miljø og geofarer/naturkatastrofer.

Geofag og bærekraft 

Geologer og geofysikere sitter på nøkkelkompetanse for å løse morgendagens utfordringer, slik de er beskrevet i FNs bærekraftsmål og FNs Parisavtale. FN har gitt Universitetet i Bergen (UiB) en ledende rolle i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene, og ved matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbys flere kurs som direkte adresserer spesifikke bærekraftsmål.

Nyhet om opptaksrav til Bachelorprogrammet i geovitenskap: R2-kravet er tatt bort 

 

Jordskjelvstasjonen
Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no
Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Klimaendringer
Fjellplanter

Slik klarte fjellplantene å overleve historiske klimaendringer

Ny, unik DNA-teknologi har satt forskere i stand til å se på DNA hele 24 000 år tilbake i tid. De fant ut at de fleste fjellplanter ikke ble utryddet, men overlevde forrige varmeperiode. Hvordan klarte plantene det?

Disputas
Disputas bilde av Jonathan W. Rheinlænder med opponenter og  leder av disputasen i Geofag

Jonathan Winfield Rheinlænder disputerte fredag 17. januar 2020

MSc. Jonathan Winfieldd Rheinlænder ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning disputerte fredag 17. januar med avhandlingen: "The role of ocean circulation and sea ice in abrupt climate change"

Tildeling fra Thon Stiftelsen
Portrett av Kikki Kleiven

Prosjektet «Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi.»

Ansvarlige: Kikki (Helga) Flesche Kleiven og Ulysses Ninnemann og har fått tildelt 1.45 mill fra Thon stiftelsen til å utvikle studentaktiv læring i maringeologi og paleoseanografi

Ny artikkel i PNAS
Bildet av artikkelforfatterne Ulyssess Ninnemann, Eirik Galaasen, Nil Irvali og Kikki Kleiven

Hva er grenseverdien for at det Grønlandske isdekket skal kollapse?

Forskere fra Geo står bak en ny artikkel «A low climate threshold for south Greenland Ice Sheet demise during the Late Pleistocene» publisert i det prestisjetunge PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 23.12.2019

Nyhet

iEarth får status som Senter for fremragende utdanning

iEarth blir ett av Norges Senter for fremragende utdanning. Dermed har Universitetet i Bergen to av de prestisjetunge sentrene som satser på innovativ og fremtidsrettet utdanning.

Trond Mohn stiftelse rekrutteringsprogram (TMS-stipend)

Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Andreas Born ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend i 2015. Les mer her.
Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.
Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU i 2015. Les mer her.
Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu er tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.