Hjem

Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap (GEO) sitt overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om jordas oppbygning, dannelseshistorie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel. 

Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire forskergrupper: Geodynamikk, Basseng- og Reservoarstudier, Geokjemi & Geobiologi, og Kvartære geosystemer.

Undervisning: Institutt for geovitenskap tilbyr undervisning i mange fagfelt innenfor geovitenskap. Hos oss kan du blant annet studere geofarer, klimarelaterte teamer og delta i topp moderne marin og dyphavsforskning. 

K.G.Jebsen-senter for dyphavsforskning            Bjerknessenteret for klimaforskning          SapienCE            

Forskningsinfrastruktur              iEarth              GEOVITEN

 

Jordskjelvstasjonen
Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no
Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Klimaforskere besøker skoler i Hordaland

Klimaforskarar på skuleturné

I mai og juni sender vi rundt ni unge klimaforskarar til skular i Hordaland.

TURSPOR

Isskuringsstripeskolen

Bli med femåringer på isskuringsstripeskole!

Ny doktorgrad

Klimautvikling av den nordvestlige europeiske kontinentalmarginen

Lukas W.M. Becker disputerer fredag 20. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Ice sheets, oceanic circulation & sea surface conditions: the NW European margin during the last 35,000 years".

Ny doktorgrad

Dekryptert lag for lag

Kathrin Spieker disputerer tirsdag 27. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Imaging of Crust and Mantle using Receiver Function Analysis.”

Beste dokumentarfilm - New York Film Festival 2018

Fram - ekspedisjonen 2014/15 er produsert til dokumentarfilm og er nå kåret til vinner under New York Film Festival sist fredag

Professor emeritus Yngve Kristoffersen (GEO UiB) og Audun Tholfsens 13 måneders ekspedisjon i Polhavet er produsert dokumentarfilmen av. Dokumentaren heter “Secrets of A Frozen Ocean” og er nå kåret til vinner under New York filmfestival 2018

Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram (BFS-stipend)

Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Andreas Born ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend i 2015. Les mer her.
Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.
Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU i 2015. Les mer her.
Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu er tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.