Hjem

Institutt for geovitenskap

Hovedinnhold

uib-geo_intro_lang-21032021-san#tmp4 (Original)

Velkommen til Institutt for geovitenskap!

Våre studieprogram:

 

  Studere hos oss? 

  Hva er geofag, geologi og geofysikk? Og har du lyst til å studere dette hos oss?

  Institutt for geovitenskap tilbyr to ulike treårige Bachelorprogram: Bachelor i geovitenskap og Bachelor i geofag og informatikk. Hos oss kan du også studere Master i geovitenskap. Masterutdanningen er toårig og inkluderer ett års eget forskningsprosjekt

  I løpet av studietiden får du også anledning til å dra på utveksling - både til ulike universiteter i Europa, men også andre steder i verden.

  Våre studenter er etterspurte på arbeidsmarkedet. Les mer om dette her: Hvorfor realfag er en fremtidsrettet utdanning og hvorfor geofag er et viktig yrke for fremtiden. Og, vil du treffe noen av våre tidligere studenter klikk her

  Under utdanning har du mulighet å være 3 uker i praksis i en bedrift som ansetter geovitere. Les om deres erfaringer i Geopraksis (GEOV298).
   

  Hva forsker vi på?

  På Institutt for geovitenskap forsker vi på en rekke ulike geofaglige tema. De strategiske satsningsområdene for vår forskning er energiressurser, klima, miljø og geofarer/naturkatastrofer.
   

  Geofag og bærekraft 

  Geologer og geofysikere sitter på nøkkelkompetanse for å løse morgendagens utfordringer, slik de er beskrevet i FNs bærekraftsmål og FNs Parisavtale. FN har gitt Universitetet i Bergen (UiB) en ledende rolle i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene, og ved matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbys flere kurs som direkte adresserer spesifikke bærekraftsmål.

   

  Jordskjelvstasjonen
  Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no
  Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

  ÆRESDOKTOR
  Christopher Aiden-Lee Jackson

  Geologiprofessor og mangfoldsforkjemper utnevnes til æresdoktor

  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nye æresdoktor, Christopher Aiden-Lee Jackson, æres for sin forskning som har hatt stor betydning for forståelse av jordskjelv, vulkanisme og utvinning av naturressurser. Og for sin innsats for mangfold, inkludering og likestilling.

  Nytt prosjekt
  pic

  Opplæring av neste generasjon geovitere for den grønne energiomstillingen

  European Research Executive Agency har tildelt et av sine prestisjetunge doktorgradsnettverksstipend til et stort samarbeid mellom syv europeiske institusjoner, der Institutt for geovitenskap og Senter for dyphavsforskning inngår!

  Bærekraft
  Teamet på Geomikrobiologisk laboratorium med det synlige beviset på at de er sertifisert som My Green Lab. Bakerst f.v.: Anders Schouw, Steffen Jørgensen. Foran f.v.: Sven Le Moine-Bauer, Hannah Babel, Renee Hageman og Petra Hribovšek.

  Sertifisert som My Green Lab

  Geomikrobiologisk laboratorium, UiB er den første offentlige forskningslaben i Norge som får miljøsertifisering fra My Green Lab. Arbeidet med sertifiseringen er gjort med støtte av Klimafondet ved UiB.

  Ny artikkel
  pic

  Hydrotermale hotspots for mikrobiell sulfatreduksjon i Norskehavet

  Er inaktive hydrotermiske områder virkelig inaktive? Kanskje ikke... I hvert fall ikke mikrobiologisk.

  Valg til GEO instituttråd
  Valg urne med hånd som legger valgkort i urnen

  Her er kandidatene som stiller til GEO instituttråds valget

  I år er det valg på gruppe B og gruppe D til GEO instituttråd! De velges for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025. Valget er 22.5 til 24. mai 2024 kl 12:00

  Trond Mohn stiftelse rekrutteringsprogram (TMS-stipend)

  Willem van der Bilt ble tildelt TMS-stipend (2020-2025). Les mer her.
  Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
  Andreas Born ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
  Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend (2015-2020). Les mer her.
  Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend (2013-2018). Les mer her.
  Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend (2010-2015). Les mer her.

  Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

  Nele Meckler er tildelt ERC Consolidary Grant fra EU (2020-2025). Les mer her.
  Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU (2015-2020). Les mer her.
  Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu er tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

  EU MSCA Doctoral Network

  Christian Haug Eide er partner i S2S Future prosjektet (2020-2023). Les mer her.
  Kerim Hestnes Nisancioglu er partner i DEEPICE prosjektet (2021-2024). Les mer her.

   

  Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.