Hjem

Institutt for geovitenskap

Hovedinnhold

uib-geo_intro_lang-21032021-san#tmp4 (Original)

Studere hos oss? 

Skal du studere master i geovitenskap hos oss? 
Se hvilke muligheter du har for masterprosjekt hos oss her. 

 

Hva forsker vi på?

På Institutt for geovitenskap forsker vi på en rekke ulike geofaglige tema. De strategiske satsningsområdene for vår forskning er energiressurser, klima, miljø og geofarer/naturkatastrofer.

Geofag og bærekraft 

Geologer og geofysikere sitter på nøkkelkompetanse for å løse morgendagens utfordringer, slik de er beskrevet i FNs bærekraftsmål og FNs Parisavtale. FN har gitt Universitetet i Bergen (UiB) en ledende rolle i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene, og ved matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbys flere kurs som direkte adresserer spesifikke bærekraftsmål.

 

Jordskjelvstasjonen
Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no
Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Jordskjelvet i Tyrkia 6. februar
Kart over Eurasiske Plate - Jordskjelvet i Tyrkia 6. februar 2023

Mathilde B. Sørensen, GEO, forteller om Jordskjelvet i Tyrkia 6. februar

Mathilde B. Sørensen, professor ved UiB, forteller om jordskjelvet som rammet Tyrkia mandag 6. februar, midt på natten, i grenseområdet mellom Tyrkia og Syria. Skjelvet hadde styrke 7.8, og var dermed det kraftigste skjelvet Tyrkia har opplevd siden 1939. Det jobbes fremdeles med å få oversikt over...

Ny Drone ved UiB
Wingtra GEN II fixed wing aircraft

Nye UiB-droner tilgjengelig for forskning

Institutt for geovitenskap, UiB, har de siste månedene anskaffet flere toppmoderne droner for å utføre høyoppløselig kartlegging i 2D og 3D

Ny doktorgrad ved GEO
Hasbi and his supervisors and committee

Hasbi Ash Shiddiqi disputerte for doktorgraden 19. januar

Torsdag 19. januar forsvarte Hasbi Ash Shiddiqi sin doktorgradsavhandling. Tittelen på oppgaven hans er 'Intraplate Earthquakes in Nordland, Northern Norway- Insight from Seismic Tomography and Seismicity Analysis'.

Minneord
Inge Olav Aarseth sitter med hammer og Rallarhatt oppe i fjellet med et godt smil

Minneord for Geolog Inge Olav Aarseth

Geolog Inge Olav Aarseth døde 29. desember, 82 år gammel.

Brøggerprisen 2023
Professor Rolf Birger Pedersen mottok Brøggerprisen 2023 for sitt fremragende arbeid med å kartlegge og forstå dannelsen av geologien og geologiske prosesser i dyphavet.

Rolf Birger Pedersen ble tildelt Brøggerprisen 2023

På årets vinterkonferanse i Trondheim har professor Rolf-Birger Pedersen ved Universitetet i Bergen i dag blitt tildelt Brøggerprisen. Han mottok prisen for sitt fremragende arbeid med å kartlegge og forstå dannelsen av oseansk litosfære, hydrotermale systemer ved ultrasakte ryggsystemer, og...

Trond Mohn stiftelse rekrutteringsprogram (TMS-stipend)

Willem van der Bilt ble tildelt TMS-stipend (2020-2025). Les mer her.
Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
Andreas Born ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend (2015-2020). Les mer her.
Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend (2013-2018). Les mer her.
Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend (2010-2015). Les mer her.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

Nele Meckler er tildelt ERC Consolidary Grant fra EU (2020-2025). Les mer her.
Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU (2015-2020). Les mer her.
Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu er tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

EU MSCA Doctoral Network

Christian Haug Eide er partner i S2S Future prosjektet (2020-2023). Les mer her.
Kerim Hestnes Nisancioglu er partner i DEEPICE prosjektet (2021-2024). Les mer her.

 

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.