Hjem

Institutt for geovitenskap

San Salvador Dykking Endelig

Institutt for geovitenskap (GEO) utvikler ny kunnskap om jordens oppbygning, dannelseshistorie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel. Mye av forskningsaktiviteten vår er i polare og marine miljø.

Vi utdanner geovitere som kan ta del i å løse aktuelle samfunnsutfordringer innen klima, energi, miljø, ressurser og geofarer. I våre studier i geologi og geofysikk kan du fordype deg i slike tema med en helhetlig utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Lyst til å studere geofag hos oss? Høsten 2019 fikk iEarth kvalitetsstempelet Senter for fremragende utdanning (SFU). Det betyr at vår undervisning er i toppklasse.

 

K.G.Jebsen-senter for dyphavsforskning            Bjerknessenteret for klimaforskning          SapienCE          ARCEx 

iEarth              GEOVITEN

 

Jordskjelvstasjonen
Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no
Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Nyhet

iEarth får status som Senter for fremragende utdanning

iEarth blir ett av Norges Senter for fremragende utdanning. Dermed har Universitetet i Bergen to av de prestisjetunge sentrene som satser på innovativ og fremtidsrettet utdanning.

Ny artikkel i Nature Communication
Klima: Antarktis bak brå havstigning i forrige mellomistid

Ny forskning viser at havnivået steg 10 meter over dagens nivåer i løpet av jordens siste varme periode for 125 000 år siden

Ny forskning viser at havnivået steg 10 meter over dagens nivåer i løpet av jordens siste varme periode for 125 000 år siden, og gir innsikt i hva som kan skje med havnivået om den pågående globale oppvarmingen fortsetter å øke.

Mosefossiler på Svalbard
Our field vessel (Arctica II), docked near the study site

Isfritt område på Svalbard - for 23 000 år siden

I de kaldeste årene av siste istid nådde iskappen De britiske øyer og Polen. Ny forskning har avdekket en grønn flekk langt nærmere Nordpolen. På en halvøy på Svalbard var det isfritt land.

Disputas
Doktoranden, veiledere og komité

Silje Smith-Johnsen disputerte fredag 15. november, 2019

MSc. Silje Smith-Johnsen ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning disputerte i dag med avhandlingen «Dynamics of the Northeast Greenland Ice Stream: the role of geothermal heat and subglacial hydrology».

TOKT med Kronprins Haakon
Eoghan Reeves i isen

Undersøkelser av hydrotermiske skorsteiner under den arktiske isen

Et internasjonalt team med 36 forskere og ingeniører gjennomførte den første fullskala multidisiplinære undersøkelse av dype hydrotermale skorsteiner under Arktis`permanente is.

Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram (BFS-stipend)

Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Andreas Born ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend i 2015. Les mer her.
Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.
Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU i 2015. Les mer her.
Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu er tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.