Hjem
UiB Bærekraft
BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIVET I HAVET

UiB får fornyet FN-mandat på bærekraft og hav

I 2018 ble Universitetet i Bergen utpekt av FN som globalt knutepunkt for bærekraftsmål 14, livet i havet, i tre år. Nå har FN kunngjort at UiB får tre nye år i denne rollen.

Rector Margareth Hagen is handed a UN certificate from Lise Øvreås of SDG Bergen Ocean for the University of Bergen becoming UNAI SDG14 Hub 2021-2024 with Marine Director Amund Maage (left)  and Edvard Hvidingi of SDG Bergen Science Advice (right).
TRE NYE ÅR MED FN: Rektor Margareth Hagen mottar et sertifikat fra FN-organisasjonen United Nations Academic Impact fra Lise Øvreås i SDG Bergen Ocean. Sertifikatet viser at UiB er FNs universitet for bærekraftsmål 14, livet i havet, for perioden 2021-24. Marin direktør Amund Måge (t.v.) og Edvard Hviding fra SDG Bergen Science Advice (t.h.).
Foto/ill.:
Eivind Senneset for University of Bergen

Hovedinnhold

– Vi er utrolig stolte over at FN har valgt Universitetet i Bergen som sitt havuniversitet for en ny treårsperiode. At dette skjer samtidig som FNs havforskningstiår offisielt er sparket i gang nå i juni er en stor ære for oss, sier rektor Margareth Hagen og fortsetter:

– FN ønsker at vi skal inspirere andre i utdanningssektoren og verdens befolkning generelt. Dette er en forpliktelse vi tar med det største alvor. Ikke minst har vi de siste årene jobbet for å transformere utdanningen vår i bærekraftig retning. Alle våre studenter skal nå bli kjent med bærekraftsmålene som del av forberedende utdanning.

Mer bærekraft inn i havutdanningen

Utdanning i havorienterte fag, som omfatter bærekraftsmål 14, er et område der UiB nå satser sterkt.

– Vi har tett dialog med næringsliv, kommune, fylkeskommune og ulike arbeidslivsrelevante aktører for å skape utdanningstilbud som skal bidra til den blågrønne utviklingen, sier UiBs rektor.

Hun nevner eksempler som et eget tverrfaglig kurs på bærekraftig hav, deltakelse på One Ocean-ekspedisjonen om bord på seilskipet Statsraad Lehmkuhl, et EU-støttet program for å utdanne fremtidens havforskningsledere, sivilingeniørstudier på bærekraftig hav og, sist, men ikke minst, et unikt ph.d.-program mellom UiB og University of the South Pacific i Stillehavet som er støttet av Utenriksdepartementet. Alt dette bygger på UiBs posisjon som Norges ledende universitet på hav og bærekraft.

– Universitetet har alltid vært sterke på havforskning og sist uke ble vi for fjerde år på rad rangert blant verdens ti fremste havforskningsuniversitet på den anerkjente Shanghai-rankingen, sier hun.

Startskudd på FNs havkonferanse

UiB deltok på FNs første havkonferanse i juni 2017, noe som ble det startskuddet for et sterkt engasjement på bærekraftsmål 14.

– Vår rolle har vært som inspirasjonskilde for andre i utdanningssektoren. Når vi nå får tre nye år skal vi bygge videre på dette og sammen med partnere nasjonalt og internasjonalt utvikle den tverrfagligheten i utdanning og forskning som er nødvendig for å bidra til bærekraftig utvikling, sier rektor Hagen.

Universitetet i Bergen har jobbet tett med ulike deler av FN-systemet gjennom SDG Bergen-initiativet, som også har bidratt med vitenskapelig rådgivning til norske myndigheter og flere lands myndigheter gjennom samarbeid med globale partnere.

Skryt fra FN-hold

– Gratulerer til Universitetet i Bergen med sin andre periode som SDG14 knutepunkt. Da jeg var president for FNs generalforsamling i 2017, var UiB blant de første til å svare på min utfordring til universiteter i hele verden om å engasjere seg for bærekraftsmålene, sier Peter Thomson, FNs generalsekretærs spesialutsending for havet, og fortsetter:

– Som et av verdens ledende havorienterte universiteter, tok UiB deretter en lederrolle på den første FN-havkonferansen i 2017 i New York. Her inngikk UiB i partnerskap med institusjoner fra det globale sør flere frivillige avtaler om samarbeid innen havforskning og -utdanning. Siden den gang har UiB vært en inspirasjon for andre i utdanningssektoren ved å vise betydningen av å nå delmålene i bærekraftsmål 14 for å nå alle de 17 bærekraftsmålene.

Også den nylig avgåtte lederen for United Nations Academic Impact (UNAI), som står for den praktiske utnevnelsen av FNs bærekraftsuniversiteter, hadde varme ord å si.

– Thor Heyerdahl minnet oss på at «Mer en noen annen del av planeten vår er havet et klassisk eksempel på det absolutte behov for global handling». Vi er stolte over å se at Universitetet i Bergen leder an i dette arbeidet på akademisk og vitenskapelig nivå, og siden 2018 har satt bærekraftsmål 14 på dagsorden i sin FN-rolle. Vi er trygge på at de vil innfri forventningene også de tre neste årene, sier tidligere UNAI-sjef Ramu Damodaran.

Lokal jubel over global utnevnelse

I SDG Bergen var det også stor jubel over at UiB nå får tre nye år for å inspirere andre i utdanningssektoren på bærekraftsmål 14 og havets rolle for en bærekraftig fremtid.

– Flott å være til inspirasjon, utvikle utdanning og partnerskap, sier professor Lise Øvreås, leder for SDG Bergen Ocean, som er universitetets virtuelle senter for bærekraftig hav. Hun har også vært aktiv i arbeidet med å utvikle nye utdanningstilbud på bærekraftig hav ved UiB.

Et annet område der UiB har utmerket seg er i arbeidet med vitenskapelig rådgivning til myndigheter og direkte til FN-systemet. Også dette arbeidet begynte med deltakelsen på FNs havkonferanse i 2017.

– På mange måter er vårt arbeid på bærekraftsmål 14 for FN et innovativt kommunikasjonsprosjekt, der vi bruker både eksisterende partnerskap og bygger nye for å inspirere til nytenkning, sier professor Edvard Hviding, som er leder for SDG Bergen Science Advice og har deltatt på en rekke høynivåmøter i FN, både på vegne av Norge og flere øystater i Stillehavet, inklusive havkonferansen i 2017.

Der deltok også marin direktør Amund Måge, som har deltatt på flere arrangement i FN-regi og med FNs knutepunktinstitusjoner for flere av de 17 bærekraftsmålene.

– Det er en utrolig god respons når vi forteller om det UiB gjør innen havforskning og -utdanning. Jeg er glad for å kunne være med på å bidra både lokalt og globalt til at bærekraftsmål 14 følges opp, sier Måge.