Hjem

Plastnettverket

Hovedinnhold

munnbind sandstrand Marineholmen

Marin forskning er et av de tre strategiske satsingsområdene ved UiB. Forskning, utdanning og innovative løsninger rundt skadevirkninger av plast og hvordan man kan hindre plast i å havne i naturen, er en naturlig del av dette feltet.

Plastnettverket skal styrke UiB sin posisjon i å bidra med forskningsbasert kunnskap om plast inn i FNs havforskningstiår, og bidra inn mot UiB sitt arbeid med bærekraftmål 14, Livet i havet.

Foto: Alexander Klevedal Madsen

Plastnettverket ved UiB omfavner tverrfaglig forskning om plast i havet. Dette innebærer tilstedeværelse, spredning og effekter av plast og mikroplast, samt den samfunnsvitenskapelige, juridiske og medisinske forskningen omkring plastproblematikken.

Alle forskere, studenter og andre ansatte som er interessert i plastproblematikken er velkomne til nettverket. Ta kontakt med oss! 

Bærekraftig hav
Plastdugnad 2020

Samler fagmiljøene rundt plastforurensing

Som del av den marine satsingen ved UiB, blir forskere, stipendiater og studenter som er opptatt av plastforurensing nå samlet i et tverrfaglig nettverk.

Plastforskning
Lisle Lyngøyna

Konsekvenser av plast – og plastrydding

I et nytt forskningsprosjekt samarbeider NORCE, UiB og frivillige organisasjoner om å finne ut hvordan plast påvirker kystlandskap – og hva som skjer når plasten fjernes.

Nyhet
Ingeborg Rønning

Ingeborg skal være bærekraftspilot

Fire studenter er ansatt som veiledere i arbeidet for et mer bærekraftig universitet. Ingeborg Rønning gleder seg til å komme i gang.

Nyhet
REV Ocean

UiB og REV Ocean inngår ambisiøst samarbeid

REV Ocean og Universitetet i Bergen (UiB) signerte 16. februar en avtale som markerer begynnelsen på et ambisiøst samarbeid om bærekraftig hav og nye løsninger.

Minnemarkering for Plasthvalen
plasthvalen 4 år etter

Plasthvalen - fire år etter

- Med denne markeringen vil Arven etter Plasthvalen og Universitetet i Bergen bidra til at Plasthvalens budskap ikke blir glemt; havets helse står på spill og vi må handle nå.