Hjem

Plastnettverket

Hovedinnhold

munnbind sandstrand Marineholmen

Marin forskning er et av de tre strategiske satsingsområdene ved UiB. Forskning, utdanning og innovative løsninger rundt skadevirkninger av plast og hvordan man kan hindre plast i å havne i naturen, er en naturlig del av dette feltet.

Plastnettverket skal styrke UiB sin posisjon i å bidra med forskningsbasert kunnskap om plast inn i FNs havforskningstiår, og bidra inn mot UiB sitt arbeid med bærekraftmål 14, Livet i havet.

Foto: Alexander Klevedal Madsen

Plastnettverket ved UiB omfavner tverrfaglig forskning om plast i havet. Dette innebærer tilstedeværelse, spredning og effekter av plast og mikroplast, samt den samfunnsvitenskapelige, juridiske og medisinske forskningen omkring plastproblematikken.

Alle forskere, studenter og andre ansatte som er interessert i plastproblematikken er velkomne til nettverket. Ta kontakt med oss! 

One Ocean Expedition
Madelen Hegrestad under sitt feltarbeid på Statsraad Lehmkuhl.

Gjorde feltarbeid om mikroplast om bord på Statsraad Lehmkuhl

Masterstudent Madelen Hegrestad er nylig ferdig med et unikt feltarbeid om bord på Statsraad Lehmkuhl. Som del av masteroppgaven forsker hun på forekomsten av mikroplast i Stillehavet.

Plastnettverket
Rein Hardangerfjord

Stort engasjement på "verdens største plastryddeaksjon"

30 studenter og samarbeidspartnere deltok 15. september på Rein Hardangerfjord, også omtalt som "verdens største plastryddeaksjon". Se bildene fra ryddingen i Kvam her.

Plastnettverket
Plastgaten på Opplev Marineholmen

Gikk du glipp av plasthalvtimen på Opplev Marineholmen?

På bryggekanten i enden av «Plastgaten» fortalte tre unge forskere engasjert om deres arbeid med plast og mikroplast. Om du gikk glipp av arrangementet, kan du lese om det her.

Plastnettverkseminar
Talere ved seminaret

Bred oversikt over plastforskning ved UiB i Plastnettverkets første fysiske seminar

Endelig fikk Plastnettverket en sjanse til å samles og for første gang møtes ansikt til ansikt.

Markering
Christoph Noever og Terje Lislevand foran Plasthvalen.

Fem år siden funnet av Plasthvalen

For fem år siden strandet en hval med magen full av plast ved Sotra utenfor Bergen. Hva har skjedd siden den gang og hva trenger vi svar på? Hva kan vi gjøre med plastproblemet? Se femårsmarkeringen for funnet av Plasthvalen 28. januar.