Hjem

Plastnettverket

Hovedinnhold

munnbind sandstrand Marineholmen

Marin forskning er et av de tre strategiske satsingsområdene ved UiB. Forskning, utdanning og innovative løsninger rundt skadevirkninger av plast og hvordan man kan hindre plast i å havne i naturen, er en naturlig del av dette feltet.

Plastnettverket skal styrke UiB sin posisjon i å bidra med forskningsbasert kunnskap om plast inn i FNs havforskningstiår, og bidra inn mot UiB sitt arbeid med bærekraftmål 14, Livet i havet.

Foto: Alexander Klevedal Madsen

Plastnettverket ved UiB omfavner tverrfaglig forskning om plast i havet. Dette innebærer tilstedeværelse, spredning og effekter av plast og mikroplast, samt den samfunnsvitenskapelige, juridiske og medisinske forskningen omkring plastproblematikken.

Alle forskere, studenter og andre ansatte som er interessert i plastproblematikken er velkomne til nettverket. Ta kontakt med oss! 

Min mastergrad
Studenter som skriver masteroppgave om plast.

Skriver masteroppgaver om plast

I denne artikkelserien presenterer vi fire masterstudenter som har valgt å skrive masteroppgaven sin om plastproblematikken.

Plastnettverket
Innleggsholdere på høstmøtet til Plastnettverket.

Tok tempen på forskningsfronten innen plast og mikroplast

Med hele 115 registrerte deltakere fysisk og digitalt, inviterte Plastnettverket ved UiB, i samarbeid med Norsk Selskap for Toksikologi og Farmakologi, Norsk Institutt for Vannforskning og Havforskningsinstituttet, til høstmøte om både dagens status og fremtidens forskning på mikroplast.

Plastlunsj
Død fisk og plastforurensing på en strand

En seminarserie med en tverrfaglig tilnærming til plast-problematikken

Plastnettverket (UIB) har lansert en plastlunsj-seminarserie for å fremme deling av kunnskap om plastrelatert forskning fra ulike vitenskapelige perspektiver.

Nyhet | Forskning
hvite labrotter i bur

Ingen mikroplast i tarmvevet til rotter foret med mikroplast

Hva gjør mikroplast med kroppen vår? Forskere ved UiB foret rotter med mikroplast i en periode over fem uker for å finne svar. Funnene kan være godt nytt.