Hjem

Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)

Hovedinnhold

CaSAM logo

Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) er et UiB-initiativ for å støtte bærekraftig arealbruk og -forvaltning på land og i havet, biologisk mangfold og naturens fordeler for mennesker.
CeSAM har et tverrfaglig søkelys på bærekraft i arealbruk og forvaltning og tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid mellom flere av UiBs fakulteter.

Vi fokuserer på bevisbasert beslutningstaking og konsolidering av tverrfaglig forskning og utdanning.

Klimakrisen og samtidig dramatisk tap av biologisk mangfold og naturressurser utgjør den største utfordringen menneskeheten har stått overfor.

Ettersom det menneskelige miljøavtrykket og vår tilegnelse av jordens ressurser overstiger bærekraftige grenser, men likevel fortsetter å vokse, må vi revurdere vårt syn på og interagere med naturen. Vi må erkjenne at land, selve området, er en grunnleggende og begrenset ressurs.

Samtidig må vi erkjenne og omfavne det faktum at vi ikke kan skille eller isolere naturen fra mennesker. Natur og mennesker eksisterer sammen i både naturlige og menneskedominerte landskap, og vi må styre landet for å optimalisere denne sameksistensen av biologisk mangfold og økosystemer og mennesker.

Dette krever at vi utvikler multifunksjonelle landskap, i stedet for å optimalisere landskap for en enkelt funksjon eller bruk. Konkurrerende arealbruk vil skape økende konflikt i årene som kommer.

CeSAM arbeider for å generere og gi kunnskap om hvilke kompromisser og synergier som finnes, og hvordan disse kan håndteres lovlig, sosialt og økologisk til fordel for natur og mennesker.

COP15
Kunming-Montreal naturavtalen

Jukselapp til den Globale Kunming-Montréal Naturavtalen

I desember 2022, to år etter planlagt, signerte 196 nasjoner på den historiske globale Kunming-Montréal naturavtalen (KM-GBF).

Ny publikasjon i Science
areal view of the amazin

Menneskelige påvirkninger overgår naturlige prosesser i Amazonas

En ny artikkel i Science avslører de raske og akkumulerende virkningene av mennesker i Amazonas – og naturen vil sannsynligvis ikke klare å følge med....

Ny publikasjon
Cranes in an agricultural landscape

Landskapsforvaltningsstrategier for multifunksjonalitet og sosial rettferdighet

En ny tilnærming utviklet av gruppen av CESAM-medlem Peter Manning bruker en blanding av natur- og samfunnsvitenskapelige metoder for å identifisere arealbruksstrategiene som fungerer best for de mange interessentgruppene som bruker dem.

PhD-stilling
Landscape

PhD-stilling i planteøkologi utlyst

Har du en mastergrad i planteøkologi eller lignende, og er du interessert i alpin økologi, klimaendringer, fremmede arter og funksjonell økologi? Forskergruppen 'Between the Fjords' ansetter en doktorgradsstudent for 3 år for å jobbe med oss i RangeX-prosjektet.

Rapport fra COP15
Ipbes at COP15

Det er en avtale!

Den 19. desember ble Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15) i Montreal. Dette rammeverket er en landemerkeavtale for bevaring og forvaltning av natur og beskyttelse av biologisk mangfold over hele verden, og setter ambisiøse mål...

Traditional and modern land use - here from the 1970s in south-western Norway