Hjem

Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)

Hovedinnhold

CaSAM logo

Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) setter tverrfaglig søkelys på vår bruk og forvaltning av land- og i havområder. Vi tilrettelegger for forskning om bærekraftig arealbruk og arealforvaltning og om tilstand og trender i naturen og naturens bidrag til mennesker. Vi utvikler verktøy og metoder for å kartlegge og verdsette biologisk mangfold og naturens bidrag til mennesker.

CeSAM støtter kunnskapsbasert beslutningstaking og tverrfaglig utdanning.

CeSAM 2023
Katja Malmborg explains the IPBES Nature Futures Framework

Et tilbakeblikk på CeSAM's aktiviteter i 2023

Ettersom dagene sakte blir lengre, tar vi et øyeblikk til å reflektere over prestasjonene våre fra i fjor.

Nyhet
Cheatsheet in Sami

Lihkku beivviin sámi álbmogii!

Jukselappet vårt til Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework blir mye delt, noe vi er glade for. For å feire samisk nasjonaldag er den nå også tilgjengelig på samisk.

Rapport: Youth Visions of Nature Workshop
ipbes youth visions workshop

Hvordan kan høyere utdanning bidra til en bedre fremtid for naturen?

Den 5. desember arrangerte CeSAM og UNESCO Chair gruppen en workshop for studenter og unge forskere - sammen med IPBES (Naturpanelet) som holder møte i Bergen denne uken.

Nyhet
Ecosystem services in Norway

PhD-stipendiat i økosystemtjenester

CeSAM søker etter PhD-stipendiat i økosystemtjenester, for å måle og forstå mønstre av etterspørsel etter økosystemtjenester i det norske samfunnet.

COP15
Kunming-Montreal naturavtalen

Jukselapp til den Globale Kunming-Montréal Naturavtalen

I desember 2022, to år etter planlagt, signerte 196 nasjoner på den historiske globale Kunming-Montréal naturavtalen (KM-GBF).

Traditional and modern land use - here from the 1970s in south-western Norway