Hjem

Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)

Hovedinnhold

CaSAM logo

Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) er et UiB-initiativ for å støtte bærekraftig arealbruk og -forvaltning på land og i havet, biologisk mangfold og naturens fordeler for mennesker.
CeSAM har et tverrfaglig søkelys på bærekraft i arealbruk og forvaltning og tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid mellom flere av UiBs fakulteter.

Vi fokuserer på bevisbasert beslutningstaking og konsolidering av tverrfaglig forskning og utdanning.

Klimakrisen og samtidig dramatisk tap av biologisk mangfold og naturressurser utgjør den største utfordringen menneskeheten har stått overfor.

Ettersom det menneskelige miljøavtrykket og vår tilegnelse av jordens ressurser overstiger bærekraftige grenser, men likevel fortsetter å vokse, må vi revurdere vårt syn på og interagere med naturen. Vi må erkjenne at land, selve området, er en grunnleggende og begrenset ressurs.

Samtidig må vi erkjenne og omfavne det faktum at vi ikke kan skille eller isolere naturen fra mennesker. Natur og mennesker eksisterer sammen i både naturlige og menneskedominerte landskap, og vi må styre landet for å optimalisere denne sameksistensen av biologisk mangfold og økosystemer og mennesker.

Dette krever at vi utvikler multifunksjonelle landskap, i stedet for å optimalisere landskap for en enkelt funksjon eller bruk. Konkurrerende arealbruk vil skape økende konflikt i årene som kommer.

CeSAM arbeider for å generere og gi kunnskap om hvilke kompromisser og synergier som finnes, og hvordan disse kan håndteres lovlig, sosialt og økologisk til fordel for natur og mennesker.

UNESCO – MAN AND BIOSPHERE

UiB-forsker blir global ambassadør for biomangfold

UNESCO har utnevnt postdoktor Alicia May Donnellan Barraclough fra Universitetet i Bergen som ung talsperson for sitt Man and Biosphere-program. Hun blir en av fem slike talspersoner globalt.

News
Traditional and modern land use - here from the 1970s in south-western Norway

Til våren får Norge endelig en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Regjeringen har fått sterk kritikk fra Riksrevisjonen for at Norge fremdeles mangler en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming, ikke har utarbeidet nasjonale indikatorer, og mangler ambisjoner nesten fem år etter bærekraftsmålene ble vedtatt av FN. Nikolai Astrup spurte om innspill til...

Bærekraftskonferansen i Bergen 2020
Photo: Interactive workshop at SDG Conference Bergen 2020.

Nordhordland UNESCO Biosfæreområde på agendaen under Bærekraftskonferansen i Bergen 2020

På Day Zero av Bærekraftskonferansen i Bergen 2020 myldret det i Storelogen på Kvarteret med over 80 entusiastiske mennesker som kom for å diskutere Nordhordland UNESCO Biosfæreområde som en arena for bærekraftig utvikling. Den interaktive arbeidssmia ble arrangert av UNESCO Chair ved Universitetet...

Studievalg
SDG14

Setter bærekraft på timeplanen

Nå kan du studere to nye emner koplet direkte til to av FNs bærekraftmål. – Vi tror dagens studenter er interessert i det større bildet, implikasjoner i den virkelige verden og hvordan de kan bidra til bærekraftig utvikling, sier Katja Enberg og Inger Måren, emneansvarlige for det nye studietilbudet.

Traditional and modern land use - here from the 1970s in south-western Norway