Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)

Hovedinnhold

Fagfellevurderte artikler

 • Vigdis Vandvik, Olav Skarpaas, Kari Klanderud, Richard J. Telford, Aud H. Halbritter, and Deborah E. Goldberg. 2020. Biotic rescaling reveals importance of species interactions for variation in biodiversity responses to climate change. PNAS https://doi.org/10.1073/pnas.2003377117
   

 • Wanger, T.C., DeClerck, F., Garibaldi, L.A. et al. (with contribution from Inger E. Måren). 2020. Integrating agroecological production in a robust post-2020 Global Biodiversity Framework. Nat Ecol Evol. https://doi.org/10.1038/s41559-020-1262-y
  Find the press release here.
   

 • Jakobsson S, Töpper JP, Evju M; Framstad E, Lyngstad A, Pedersen B, Sickel H, Sverdrup-Thygeson A, Vandvik V, Velle LG, Aarrestad PA, Nybø S. 2020. Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems - insights from a case study based on the IBECA approach. Ecological Indicators 116 (106492). https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106492
   
 • Sandvik H, Hilmo O, Henriksen S, Elven R, Åsen PA, Hegre H, Pedersen O, Pedersen PA, Solstad H, Vandvik V, Westergaard KB, Ødegaard F, Åström S, Elven H, Endrestøl A, Gammelmo Ø, Hatteland BA, Solheim H, Nordén B, Sundheim L, Talgø V, Falkenhaug T, Gulliksen B, Jelmert A, Oug E, Sundet J, Forsgren E, Finstad A, Hesthagen T, Nedreaas K, Wienerroither R, Husa V, Fredriksen S, Sjøtun K, Steen H, Hansen H, Hamnes IS, Karlsbakk E, Magnusson C, Ytrehus B,  Pedersen HC, Swenson JE, Syvertsen PO, Stokke BG, Gjershaug JO, Dolmen D, Kjærstad G, Johnsen SI, Jensen TC, Hassel K, Gederaas L. 2020. Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence 1(e12006): 1-12. https://doi.org/10.1002/2688-8319.12006
   
 • Sandvik H, Dolmen D, Elven R, Falkenhaug T, Forsgren E, Hansen H, Hassel K, Husa V, Kjærstad G, Ødegaard F, Pedersen HC, Solheim H, Stokke BG, Åsen PA, Åström S, Bjelland O, Bjureke K, Brandrud T-E, Elven H, Endrestøl A, Finstad A, Fredriksen S, Gammelmo Ø, Gjershaug JO, Gulliksen B, Hamnes I,Hatteland BA, Hegre H, Hesthagen T, Jelmert A, C. Jensen TC, Johnsen SI, Karlsbakk E, Magnusson C, Nedreaas K, Nordén B, Oug E, Pedersen O, Pedersen PA, Sjøtun K, Skei JK, Søli G, Solstad H, Sundheim L, Swenson JE, Syvertsen PO, Talgø V, Vandvik V, Westergaard KB, Wienerroither R, Ytrehus B, Hilmo O, Henriksen S, Gederaas L. 2019. Alien species in Norway: an inventory. Biological Invasions 21: 2997–3012. https://doi.org/10.1007/s10530-019-02058-x
   
 • Long, P. R., D. Benz, A. C. Martin, P. W. A. Holland, M. Macias-Fauria, A. W. R. Seddon, R. Hagemann, T. K. Frost, A. Simpson, D. J. Power, M. A. Slaymaker, and K. J. Willis. 2018. LEFT—A web-based tool for the remote measurement and estimation of ecological value across global landscapes. Methods in Ecology and Evolution 9:571–579. DOI: 10.1111/2041-210X.12924
   
 • Morris, J. L., S. Cottrell, C. J. Fettig, R. J. DeRose, K. M. Mattor, V. A. Carter, J. Clear, J. Clement, W. D. Hansen, J. A. Hicke, P. E. Higuera, A. W. R. Seddon, H. Seppä, R. L. Sherriff, J. D. Stednick, and S. J. Seybold. 2018. Bark beetles as agents of change in social–ecological systems. Frontiers in Ecology and the Environment 16:S34–S43. DOI:10.1002/fee.1754
   
 • Morris, J. L., S. Cottrell, C. J. Fettig, W. D. Hansen, R. L. Sherriff, V. A. Carter, J. L. Clear, J. Clement, R. J. DeRose, J. A. Hicke, P. E. Higuera, K. M. Mattor, A. W. R. Seddon, H. T. Seppä, J. D. Stednick, and S. J. Seybold. 2017. Managing bark beetle impacts on ecosystems and society: priority questions to motivate future research. Journal of Applied Ecology 54:750–760. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12782
   
 • AWR Seddon, M Macias-Fauria, PR Long, D Benz, KJ Willis. 2016. Sensitivity of global terrestrial ecosystems to climate variability. Nature 531 (7593), 229-232. DOI: 10.1038/nature16986
   
 • Birks, H. J. B., V. A. Felde, and A. W. R. Seddon. 2016. Biodiversity trends within the Holocene. Holocene 26:994–1001. DOI: 10.1177/0959683615622568


Rapporter

 • Nybø, S., Evju, M., Framstad, E., Lyngstad, A., Pedersen, C., Sickel, H., Sverdrup-Thygeson, A., Töpper, J., Vandvik, V., Velle, L.G. & Aarrestad, P.A. 2018. Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. NINA Rapport 1536. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
   
 • Töpper, J., Velle, L.G. & Vandvik, V. 2018. Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime (revidert utgave). NINA Rapport 1529b. Norsk Institutt for Naturforskning. Bergen. 24s. ISBN 978-82-426-3345-3B3.     
   
 • Willis KJ, Carretero J, Enquist BJ, Kuhn N, & Vandvik V. 2017. Climate change – which plants will be the winners? In: Willis KJ (red): State of the World’s Plants 2017. 98 pp. Report. Royal Botanical Gardens, Kew, UK. ISBN: 987-1-84246-647-6.
   
 • Evju M, Nybø S, Framstad E, Lyngstad A, Sickel H, Sverdrup-Thygeson A, Vandvik V, Velle LG, Aarrestad PA. 2018. Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3209-8) 53 s. NINA rapport (1478)