Hjem

SDG Bergen (N)

Close-up of SDG-pin and University of Bergen-pin on the suit jacket of one of the delegates at the inaugural SDG Conference Bergen in February 2018.

SDG Bergen er Universitetet i Bergen sitt strategiske initiativ i forhold til bærekraftsmålene. Initiativet omfatter også vitenskapsdiplomati og vitenskapelig rådgivning til myndigheter og internasjonale organer.

Følg oss på Twitter for oppdateringer og nyheter: @SDGbergen

Hvert år arrangerer UiB den nasjonale Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Norge - SDG Conference Bergen. For informasjon om konferansen - besøk nettsiden.

GLOBAL ACADEMIC NETWORK
Professor Hakan G. Sicakkan from the University of Bergen speaking at the launch of the UN Global Academic Network of migration experts in Geneva in December 2019.

Brakte forskning til flyktningeforum

Professor Hakan G. Sicakkan fra Universitetet i Bergen er blitt utpekt som medlem av et globalt akademisk nettverk som skal studere implementeringen av FNs migrasjonsplattform. Sicakkan leder det EU-støttede prosjektet PROTECT og har gjennom sin forskerkarriere etablert seg som en ledende autoritet...

BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN
Director Lise Øvreås from Ocean Sustainability Bergen flanked by her University of Bergen colleagues Karin Pittman (left) and Anders Goksøyr during the first meeting of the IAU SDG14 Team.

Første møte i bærekraftig havteam

I november 2018 ble det offisielt kunngjort at Universitetet i Bergen får en lederrolle for International Association of Universities (IAU) sitt arbeid mot bærekraftsmål 14 – liv under vann. I november 2019 hadde IAU SDG14-teamet sitt første møte – virtuelt.

BÆREKRAFTSMÅL 14
Ambassador Peter Thomson speaks at his public lecture on 15 October 2019 after being awarded an honorary doctorate at the University of Bergen. He focussed on the urgent need for ocean action to rescue the planet.

Tøffe valg for bærekraftig hav

– En ny avtale for naturen er noe alle snakker om, sa FN-ambassadør Peter Thomson i sitt offentlige foredrag etter å ha blitt utnevnt som æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

BÆREKRAFTSMÅL 14
Norway's Special Representative for the Ocean, Mr. Vidar Helgesen, gave an impassioned speech for the ocean and the blue economy when he gave the first Annual Ocean Sustainability Bergen Lecture on 21 October 2019.

Havkonferanse med fokus på vitenskapelig rådgivning

Mer enn 150 forskere, studenter og haventusiaster møttes i Universitetsaulaen for å delta på den første Ocean Sustainability Bergen Conference for å høre taler om pågående forskning og inspirerende ord om et bærekraftig hav.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN
A student from the University of Bergen holds a starfish found in the waters close to Bergen, Norway.

Forskning og aktiviteter som SDG14 Hub for UNAI

På FN-dagen 24. oktober 2018 ble Universitetet i Bergen annonsert som offisiell knutepunktsinstitusjon (Hub) for bærekraftsmål 14, liv under vann (SDG14), for FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI).

Sildestim

UiB har etablert Ocean Sustainability Bergen (OSB), et senter som driver vitenskapelig rådgivning mot myndigheter og internasjonale organer. Senteret har et kritisk engasjement rettet mot bærekraftsmålene og er del av universitetets strategiske initiativ, SDG Bergen.