Hjem

SDG Bergen (N)

Logo for SDG Bergen on a blue background

SDG Bergen er Universitetet i Bergen sitt strategiske initiativ i forhold til bærekraftsmålene, der den primære oppgaven er å tilby vitenskapelig rådgivning til myndigheter og internasjonale organer.

Følg oss på Twitter for oppdateringer og nyheter: @SDGbergen

Henvendelser på e-post kan sendes hit.

Hvert år arrangerer UiB den nasjonale Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Norge - SDG Conference Bergen. Besøk konferansenettsiden for mer informasjon.

GLOBALE PARTNERSKAP
Tore Sætersdal at Makerere University in Kampala, Uganda in spring 2013, at a stand with books and pamphlets on the Nile and research on water.

UiB-prosjekter mottar 250 millioner

13 prosjekter fra Universitetet i Bergen mottar samlet støtte på 250 millioner kroner fra Norad gjennom NORHED II-programmet for bygging av partnerskap mellom universiteter og høyskoler i Norge og det globale sør.

NASJONAL BÆREKRAFTSPLAN
Vice-Rector for Global Relations Annelin Eriksen from the University of Bergen at the national SDG Conference Bergen in February 2019.

Universitetene bidrar til bærekraftig handling

– Det er utrolig viktig at vi nå får en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og det er naturlig at akademia spiller en nøkkelrolle for å bidra med forskningsbasert kunnskap og kritisk diskusjon rundt målene, sier viserektor Annelin Eriksen ved Universitetet i Bergen.

BÆREKRAFTSMÅLENE
Studenter på fjellet Ulriken med Bergen sentrum i bakgrunnen.

Vi satser på bærekraft!

Universitetet i Bergen er havuniversitetet i Norge, med en marin forskningstradisjon som strekker seg tilbake til 1800-tallet. FN-organisasjonen UNAI har tildelt universitetet en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14: Livet i havet.