Hjem

SDG Bergen (N)

Close-up of SDG-pin and University of Bergen-pin on the suit jacket of one of the delegates at the inaugural SDG Conference Bergen in February 2018.

SDG Bergen er Universitetet i Bergen sitt strategiske initiativ i forhold til bærekraftsmålene. Initiativet omfatter også vitenskapsdiplomati og vitenskapelig rådgivning til myndigheter og internasjonale organer.

Følg oss på Twitter for oppdateringer og nyheter: @SDGbergen

Hvert år arrangerer UiB den nasjonale Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Norge - SDG Conference Bergen. For informasjon om konferansen - besøk nettsiden.

ÆRESDOKTORAT

Peter Thomson blir ny æresdoktor ved UiB

Diplomaten og havaktivisten Peter Thomson fra Fiji er en av ni nye æresdoktorer ved Universitetet i Bergen.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN
Data manager Benjamin Pfeil from the University of Bergen and the Bjerknes Centre for Climate Research photographed in Bergen in summer 2019.

Tilbyr klimadata til beslutningstakere

Hvordan kan universitetssamfunnet få relevant informasjon om hav- og klimaendringer direkte til beslutningstakere? Benjamin Pfeil og hans team ved Universitetet i Bergen har i mange år jobbet i det stille med nettopp dette – og det gir resultater.

HLPF 2019
The University of Bergen delegation at the 2019 High-level Political Forum consisted of (left to right): Tor Halvorsen, Tore Furevik, Edvard Hviding, Kikki Kleiven, and Sverre Ole Drønen.

Styrker vitenskapsdiplomatiske bånd til FN

Universitetet i Bergen deltok på High-level Political Forum I FN for å styrke arbeidet med vitenskapelig rådgivning rettet mot bærekraftsmålene og 2030-agendaen. Det var to uker med hektisk aktivitet, både vitenskapelig og administrativt.

ARENDALSUKA 2019
Under paneldebatt om teknologi og bærekraft på Arendalsuka 14. august 2019 snakker en engasjert Kristin H. Holth mens (f.v.) Inga Berre, Hege Økland, Ragnhild Freng Dale og Hege Hammersland-White lytter. Møteleder Ole Øvretveit helt til venstre.

Fullt dekk for bærekraftig omstilling

Kan teknologien løse verdens behov for omstilling? Dette var det sentrale spørsmålet da SDG Bergen inviterte til paneldebatt på Arendalsuka 2019.

HLPF 2019
The panel at the side event Partnerships for Climate Action hosted by the Norwegian Mission to the United Nations on 12 July 2019 as part of the High-level Political Forum.

Vitenskapelige funn kan ikke forhandles om

Utfordringen med å få vitenskapsdiplomati til å fungere var tema på et sidearrangement under FNs High-level Political Forum i New York i juli 2019.

Sildestim

UiB har etablert Ocean Sustainability Bergen (OSB), et senter som driver vitenskapelig rådgivning mot myndigheter og internasjonale organer. Senteret har et kritisk engasjement rettet mot bærekraftsmålene og er del av universitetets strategiske initiativ, SDG Bergen.