Hjem

SDG Bergen (N)

Close-up of SDG-pin and University of Bergen-pin on the suit jacket of one of the delegates at the inaugural SDG Conference Bergen in February 2018.

SDG Bergen er Universitetet i Bergen sitt strategiske initiativ i forhold til bærekraftsmålene, der den primære oppgaven er å tilby vitenskapelig rådgivning til myndigheter og internasjonale organer.

Følg oss på Twitter for oppdateringer og nyheter: @SDGbergen

Hvert år arrangerer UiB den nasjonale Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Norge - SDG Conference Bergen. Besøk konferansenettsiden for mer informasjon.

BÆREKRAFTSMÅL 10 | KORONA OG ULIKHET
Photo of the Santa Fe neighbourhood in Mexico City, from the Unequal Scenes series.

Global tilnærming til ulikhet og pandemi

Da koronapandemien brøt ut lanserte forskningsprogrammet GRIP en intervjuserie om global ulikhet. Det er blitt over 20 intervjuer og nå vil GRIP ta debatten videre ut i samfunnet.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | HAVFORSKNING
Portrait of Benjamin Pfeil, leader of the Bjerknes Climate Data Centre at the University of Bergen

Bedre data for å redde havet

Bedre datastyring kan gi bedre forskning og mindre havforsuring og Benjamin Pfeil og gruppen hans ved Universitetet i Bergen hjelper FN i dette arbeidet.

SCIENCE DIPLOMACY
Screenshot from one of the sessions at the virtual Warsaw Science Diplomacy School in June 2020.

Vitenskapsdiplomati for globale utfordringer

Postdoktor Joanna Siekiera rapporterer om en ny forskersommerskole rettet mot fremtidens vitenskapsdiplomater, med deltakere fra hele verden.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | HAVFORSKNING
Starfish / Sjøstjerne

UiB lager serie om bærekraftig hav for FN

I oktober 2018 ble Universitetet i Bergen tildelt en lederrolle av FN innen utdanning og forskning for et bærekraftig hav. I juni 2020 har FN bestilt en serie på fem artikler om havforskning fra UiB. Serien blir distribuert globalt av FN. Rektor Dag Rune Olsen vil ha en global dugnad for havet.

BÆREKRAFTSMÅL 14: SUSTAINABLE OCEAN SERIES
Professor Edvard Hviding from the University of Bergen at the High-level Political Forum at the United Nations in July 2018, as part of the official Norwegian delegation.

Vitenskapsdiplomati for havet

Havforskning står sentral som en del av Universitetet i Bergens arbeid med vitenskapsdiplomati. Ved å sammenstille de 17 bærekraftsmålene i 2030 Agendaen har universitetet og våre partnere tilbudt forskningsbasert kunnskap for global bærekraft til beslutningstakere.

Sildestim

UiB har etablert Ocean Sustainability Bergen (OSB), et senter som driver vitenskapelig rådgivning mot myndigheter og internasjonale organer. Senteret har et kritisk engasjement rettet mot bærekraftsmålene og er del av universitetets strategiske initiativ, SDG Bergen.