Hjem

SDG Bergen (N)

Innhold

Close-up of SDG-pin and University of Bergen-pin on the suit jacket of one of the delegates at the inaugural SDG Conference Bergen in February 2018.

SDG Bergen er Universitetet i Bergen sitt strategiske initiativ i forhold til bærekraftsmålene. Initiativet omfatter også vitenskapsdiplomati og vitenskapelig rådgivning til myndigheter og internasjonale organer.

Følg oss på Twitter for oppdateringer og nyheter: @SDGbergen

Hvert år arrangerer UiB den nasjonale Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Norge - SDG Conference Bergen. For informasjon om konferansen - besøk nettsiden.

ARENDALSUKA 2019
Under paneldebatt om teknologi og bærekraft på Arendalsuka 14. august 2019 snakker en engasjert Kristin H. Holth mens (f.v.) Inga Berre, Hege Økland, Ragnhild Freng Dale og Hege Hammersland-White lytter. Møteleder Ole Øvretveit helt til venstre.

Fullt dekk for bærekraftig omstilling

Kan teknologien løse verdens behov for omstilling? Dette var det sentrale spørsmålet da SDG Bergen inviterte til paneldebatt på Arendalsuka 2019.

HLPF 2019
The University of Bergen delegation at the 2019 High-level Political Forum consisted of (left to right): Tor Halvorsen, Tore Furevik, Edvard Hviding, Kikki Kleiven, and Sverre Ole Drønen.

Styrker vitenskapsdiplomatiske bånd til FN

Universitetet i Bergen deltok på High-level Political Forum I FN for å styrke arbeidet med vitenskapelig rådgivning rettet mot bærekraftsmålene og 2030-agendaen. Det var to uker med hektisk aktivitet, både vitenskapelig og administrativt.

HLPF 2019
The panel at the side event Partnerships for Climate Action hosted by the Norwegian Mission to the United Nations on 12 July 2019 as part of the High-level Political Forum.

Vitenskapelige funn kan ikke forhandles om

Utfordringen med å få vitenskapsdiplomati til å fungere var tema på et sidearrangement under FNs High-level Political Forum i New York i juli 2019.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN

Et studentaktivt kurs med FN i sikte

Gjennom studentaktiv læring setter et unikt og tverrfaglig kurs om bærekraftig hav studentene i stand til å se på hvordan forskning kan bidra inn mot politiske beslutningsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har laget tre videoer som viser hva som gjør kurset spesielt i verdenssammenheng.

HLPF 2019

Kreativ klimautdanning fra Bergen til FN

En delegasjon fra Universitetet I Bergen besøker High-level political forum I FN i juli 2019. Noe av det viktigste for delegasjonen blir å vise FN-systemet hvordan universitetet utdanner fremtidens klimaforskere og fremtidens ledere og å vise bredden og mangfoldet i klimaforskningen i Bergen.

Sildestim

UiB har etablert Ocean Sustainability Bergen (OSB), et senter som driver vitenskapelig rådgivning mot myndigheter og internasjonale organer. Senteret har et kritisk engasjement rettet mot bærekraftsmålene og er del av universitetets strategiske initiativ, SDG Bergen.