Hjem

SDG Bergen (N)

Close-up of SDG-pin and University of Bergen-pin on the suit jacket of one of the delegates at the inaugural SDG Conference Bergen in February 2018.

SDG Bergen er Universitetet i Bergen sitt strategiske initiativ i forhold til bærekraftsmålene. Initiativet omfatter også vitenskapsdiplomati og vitenskapelig rådgivning til myndigheter og internasjonale organer.

Følg oss på Twitter for oppdateringer og nyheter: @SDGbergen

Hvert år arrangerer UiB den nasjonale Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Norge - SDG Conference Bergen. For informasjon om konferansen - besøk nettsiden.

BÆREKRAFTSMÅL 14
Norway's Special Representative for the Ocean, Mr. Vidar Helgesen, gave an impassioned speech for the ocean and the blue economy when he gave the first Annual Ocean Sustainability Bergen Lecture on 21 October 2019.

Havkonferanse med fokus på vitenskapelig rådgivning

Mer enn 150 forskere, studenter og haventusiaster møttes i Universitetsaulaen for å delta på den første Ocean Sustainability Bergen Conference for å høre taler om pågående forskning og inspirerende ord om et bærekraftig hav.

OUR OCEAN 2019 | SIDE EVENT
Professor Edvard Hviding moderated panel of Ngedikes Olai Uludong from Palau at UN, CEO Yimnang Golbuu from Palau International Coral Reef Centre, former IOC chair Peter M. Haugan and Kjell Kristian Egge from Norway MFA at Our Ocean 23 October 2019

Diskuterte havrett og biomangfold på Our Ocean

Universitetet i Bergen, FN-ambassaden til Palau og IOC-UNESCO arrangerte et sidearrangement på Our Ocean-konferansen i Oslo i oktober 2019 for å belyse behovet for forskning og vitenskap rettet inn mot de pågående diskusjonene for å sikre biomangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon til havs.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN
A student from the University of Bergen holds a starfish found in the waters close to Bergen, Norway.

Forskning og aktiviteter som SDG14 Hub for UNAI

På FN-dagen 24. oktober 2018 ble Universitetet i Bergen annonsert som offisiell knutepunktsinstitusjon (Hub) for bærekraftsmål 14, liv under vann (SDG14), for FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI).

PARTNERSKAP FOR HAV OG KLIMA
Marine scientist Elisabeth Holland visiting the University of Bergen in September 2019. Holland  was recently appointed joint marine chair in a voluntary commitment between the University of the South Pacific and the University of Bergen.

En forpliktelse til å forske på bærekraftig hav

Havforsker Elisabeth Holland har fått stillingen som Norway-Pacific Joint Chair of Oceans and Climate Change, som følger opp en frivillig forpliktelse inngått mellom Universitetet i Bergen og The University of the South Pacific på FNs havkonferanse i juni 2017. #OceanAction18613

Sildestim

UiB har etablert Ocean Sustainability Bergen (OSB), et senter som driver vitenskapelig rådgivning mot myndigheter og internasjonale organer. Senteret har et kritisk engasjement rettet mot bærekraftsmålene og er del av universitetets strategiske initiativ, SDG Bergen.