Hjem

Senter for dyphavsforskning

Hovedinnhold

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere (t)

Vi utforsker jordens mest utilgjengelige miljøer

Dyphavet har alltid vært et svært mystisk sted, men vi har gjort det til vårt oppdrag å avsløre det ukjente!

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere.

Senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2021 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Trond Mohn stiftelsen. Senteret bygger på kompetansen fra det tidligere senter for fremragende forskning i geobiologi (2007-2017) og det etterfølgende K. G. Jebsen Senter for dyphavsforskning (2017-2021). Senterets mål er å være en ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pionér på nye dyphavsoppdagelser i norske farvann. Gjennom forskningsaktivitetene ved senteret ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jordkloden. Forskningen vår strekker seg over flere disipliner og forskere med ulik vitenskapelig bakgrunn jobber tett sammen for å forstå sammenhengen mellom geologiske, kjemiske og biologiske prossesser i de komplekse dyphavsmiljøene.

NEW PUBLICATION IN NATURE COMMUNICATIONS
View from the research vessel Kronprins Haakon, overlooking a white sheet of ice with the sun just over the horizon in the center of the photo.

First hydrothermal vents found on Gakkel Ridge may help in search for life’s origins

An international team of researchers, including Eoghan P. Reeves of the Department of Earth Science and Centre for Deep Sea Research, has this week in Nature Communications published its first findings on the geological and geochemical setting of the Aurora hydrothermal vent system, the first...

News
pic

Fieldwork on an ancient seafloor

While the majority of the Centre for Deep Sea researchers have gone out to the Norwegian Sea this summer to study seafloor processes and hydrothermal vents, Desiree Roerdink flew to the other side of the world to do exactly the same thing – in rocks that are more than three billion years old.

New publication in PNAS
The research team has instrumented nine high temperature vents with temperature loggers manufactured by EP Oceanographic. The loggers collect data every ten minutes, in order to track changes in vent fluid temperature that can be used to infer changes in

New Hydrothermal Field Discovered in East Pacific Ocean

The first-known, off-axis, high-temperature deep-sea hydrothermal vents along a portion of the northern East Pacific Rise are hotter and cover more area than any other hydrothermal vents studied to date along this section of the mid-ocean ridge. The discovery demonstrates that there are more...

Nyhet
Rolf Birger Pedersen

Skal utforske mineralressurser ved Jan Mayen

– I sommer skal vi undersøke mangan-avsetninger i et dypt havområde nord for Jan Mayen, og skaffe mer kunnskap om det biologiske livet i området. Dette er viktig for å kunne vurdere miljøkonsekvenser av eventuell industriell aktivitet.