Hjem

Senter for dyphavsforskning

Hovedinnhold

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere (t)

Vi utforsker jordens mest utilgjengelige miljøer

Dyphavet har alltid vært et svært mystisk sted, men vi har gjort det til vårt oppdrag å avsløre det ukjente!

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere.

K. G. Jebsen-senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2017 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Senterets mål er å være en ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pionér på nye dyphavsoppdagelser i norske farvann. Gjennom forskningsaktivitetene ved senteret ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jordkloden. Forskningen vår strekker seg over flere disipliner og forskere med ulik vitenskapelig bakgrunn jobber tett sammen for å forstå sammenhengen mellom geologiske, kjemiske og biologiske prossesser i de komplekse dyphavsmiljøene.

Tokt 2020
ROV Ægir 6000

Utforskning av Norske-Grønlandshavet

K.G. Jebsen-senteret er i gang med sitt årlige tokt i Norske-Grønlandshavet. Til tross for at toktet ble annerledes enn det vi er vant med, har det blitt gjort mange spennende oppdagelser i dypet. Se bilder av arbeidet om bord.

Masterstudier
Masterstudenter og veileder

Feltarbeid på Bømlo

Masterstudenter ved K.G. Jebsen-senteret er akkurat nå i full gang med feltarbeid på Bømlo. Få et innblikk i deres arbeid.

Ny publikasjon
EIS ice sheet extent

Ny publikasjon i Nature Geoscience

Last month Andreas Beinlich had a publication in Nature Geoscience, and this month we are happy to announce that a new publication from Jebsen Centre researchers is out in Nature Geoscience: Today Jo Brendryen, Bjarte Hannisdal, and Kristian Agasøster Haaga published “Eurasian Ice Sheet collapse was...

Ny publikasjon
Andreas Beinlich explaining geology of an outcrop to student

New publication in Nature Geoscience

Andreas Beinlich, the latest addition to the K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research, has published an article in Nature Geoscience, titled "Instantaneous rock transformations in the deep crust driven by reactive fluid flow".

Ny publikasjon
Hydrothermal fluid sampling

New publication in Elements

Want to learn about how methane and organic compounds form in Earth's lithosphere? Look no further!