Hjem

Senter for dyphavsforskning

Hovedinnhold

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere (t)

Vi utforsker jordens mest utilgjengelige miljøer

Dyphavet har alltid vært et svært mystisk sted, men vi har gjort det til vårt oppdrag å avsløre det ukjente!

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere.

Senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2021 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Trond Mohn stiftelsen. Senteret bygger på kompetansen fra det tidligere senter for fremragende forskning i geobiologi (2007-2017) og det etterfølgende K. G. Jebsen Senter for dyphavsforskning (2017-2021). Senterets mål er å være en ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pionér på nye dyphavsoppdagelser i norske farvann. Gjennom forskningsaktivitetene ved senteret ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jordkloden. Forskningen vår strekker seg over flere disipliner og forskere med ulik vitenskapelig bakgrunn jobber tett sammen for å forstå sammenhengen mellom geologiske, kjemiske og biologiske prossesser i de komplekse dyphavsmiljøene.

Award
pic

Best article award from FEMS microbiology ecology

Francesca vulcano and her coworkers have been awarded the 2022 best article award from FEMS microbiology ecology. The article investigates the evolution and adaptation to different environments of anaerobic methane oxidizing Archaea.

Brøggerprisen 2023
Professor Rolf Birger Pedersen mottok Brøggerprisen 2023 for sitt fremragende arbeid med å kartlegge og forstå dannelsen av geologien og geologiske prosesser i dyphavet.

Rolf Birger Pedersen ble tildelt Brøggerprisen 2023

På årets vinterkonferanse i Trondheim har professor Rolf-Birger Pedersen ved Universitetet i Bergen i dag blitt tildelt Brøggerprisen. Han mottok prisen for sitt fremragende arbeid med å kartlegge og forstå dannelsen av oseansk litosfære, hydrotermale systemer ved ultrasakte ryggsystemer, og...

Ugleprisen 2022
Ugleprisvinner 2022 - Bjarte Hannisdal og pro rektor Pinar Heggernes

Ugleprisen til Bjarte Hannisdal

Ugleprisen, UiBs interne pris for utdanningskvalitet, tildeles Bjarte Hannisdal og emnet GEOV114.

NEW PUBLICATION IN NATURE COMMUNICATIONS
View from the research vessel Kronprins Haakon, overlooking a white sheet of ice with the sun just over the horizon in the center of the photo.

First hydrothermal vents found on Gakkel Ridge may help in search for life’s origins

An international team of researchers, including Eoghan P. Reeves of the Department of Earth Science and Centre for Deep Sea Research, has this week in Nature Communications published its first findings on the geological and geochemical setting of the Aurora hydrothermal vent system, the first...