Hjem

Senter for dyphavsforskning

Hovedinnhold

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere (t)

Vi utforsker jordens mest utilgjengelige miljøer

Dyphavet har alltid vært et svært mystisk sted, men vi har gjort det til vårt oppdrag å avsløre det ukjente!

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere.

Senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2021 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Trond Mohn forskningsstiftelsen. Senteret bygger på kompetansen fra det tidligere senter for fremragende forskning i geobiologi (2007-2017) og det etterfølgende K. G. Jebsen Senter for dyphavsforskning (2017-2021). Senterets mål er å være en ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pionér på nye dyphavsoppdagelser i norske farvann. Gjennom forskningsaktivitetene ved senteret ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jordkloden. Forskningen vår strekker seg over flere disipliner og forskere med ulik vitenskapelig bakgrunn jobber tett sammen for å forstå sammenhengen mellom geologiske, kjemiske og biologiske prossesser i de komplekse dyphavsmiljøene.

Live stream
pic

Det dype arktiske havet

Se på vår ROV dykk ved Loki's castle hydrotermale felt i Arktis, 2300 meter under havoverflaten.

GEOV109 til Litlabø Gruve
pic

Sur gruvedrenering ved en svartrøykeranalog

I forrige uke ledet fire medlemmer av Senteret for dyphavsforskning en feltekskursjon for kurset GEOV-109 Introduksjon til geokjemi ved en tidligere pyrittgruve i Sunnhordland Geopark.

Nytt prosjekt
pic

Opplæring av neste generasjon geovitere for den grønne energiomstillingen

European Research Executive Agency har tildelt et av sine prestisjetunge doktorgradsnettverksstipend til et stort samarbeid mellom syv europeiske institusjoner, der Institutt for geovitenskap og Senter for dyphavsforskning inngår!

Ny doktorgrad
Petra Hribovšek

De usynlige byggerne: Jernoksiderende bakterier på havdypet

Petra Hribovšek disputerer 8.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ecology and genomic diversity of iron-oxidizing bacteria at Arctic deep-sea hydrothermal vents: Lessons from genome-resolved metagenomics and microscopy".