Hjem
Institutt for geovitenskap

Emner ved Institutt for geovitenskap

Under er oversikt over emne som blir tilbydd ved Institutt for geovitskap. 100-talsemne er innføringsemner hovudsakleg for våre BSc-studentar, 200-talsemne er både for BSc- og MSc-studentar, medan 300-tals emne er i hovudsak for MSc- og PhD-studentar. Instituttet tilbyr og emner innan berekraft samt etter- og videreutdanning.

Hovedinnhold

HAUST

100-talsemne

200-talsemne

300-talsemne

Berekraftsemne

EVU-emner