Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Ex.phil.

Ex.phil. ved UiB

Informasjon om examen philosophicum for deg som er student ved Universitetet i Bergen.

Cogito ergo sum skrevet på tavle
Examen philosophicum er et obligatorisk innføringsemne i filosofi som inngår i alle bachelorgrader og profesjonsutdanninger ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Examen philosophicum er et obligatorisk innføringsemne i filosofi som inngår i alle bachelorgrader og profesjonsutdanninger ved Universitetet i Bergen. Tar du ex.phil. tidlig i studieløpet er emnet en innføring i universitetets tenke-, arbeids- og skrivemåter. Tar du det senere i studieløpet fungerer ex.phil. som perspektivemne på fagene ved ditt fakultet. På denne siden finner du generell informasjon om ex.phil.-opplegget, og praktisk informasjon du trenger før semesteret begynner, underveis i semesteret, og rundt eksamen.

1. FØR SEMESTERSTART

Seminarmodell og skoleeksamen

Du kan ta ex.phil på to måter: enten ved å følge seminar­modellen eller ved å gå opp til en skriftlig skoleeksamen. Du må så tidlig som mulig bestemme deg for hvilken modell du vil ta. Seminarmodellen anbefales alle, men spesielt ferske studenter.

Seminarmodellen

seminarmodellen av ex.phil. går du på forelesninger og deltar i seminarundervisning gjennom hele semesteret. Det er obligatorisk oppmøte på seminar og obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne fullføre kurset.

Undervisningen består av forelesninger, seminar og faglig veiledning i forbindelse med skrivingen av en seminaroppgave. Du får individuell veiledning på seminaroppgaven. Denne innleveringen er det du til slutt får karakter på. Det er ikke skoleeksamen for studenter som velger seminarmodellen.

Det er begrenset antall plasser på seminarmodellen: studenter som tar emnet i det semestret som er anbefalt i studieplanen blir prioritert. Studenter som ikke møter på første seminar, mister plassen på seminarmodellen. Ved fravær på første seminar grunnet sykdom o.l. må dette meldes senest samme dag som seminaret til exphil@uib.no, og legeerklæring må kunne fremvises.

Skoleeksamen

Velger du skoleeksamen, går du på de samme forelesningene som i seminarmodellen, men du har ingen gruppeundervisning. Det gis ingen ekstraundervisning/seminarer for studenter som velger skoleeksamen. Semesteret avsluttes med en 4-timers skoleeksamen.

Påmelding til ex.phil. 

Om du tar ex.phil. ditt første semester, vil påmelding foregå gjennom et påmeldingskjema som kommer i opptakseposten din i løpet av sommeren. Her velger du om du vil melde deg til seminarmodellen. Du får ikke plass umiddelbart; først midtveis i januar/august vil du finne emnet i Studentweb og MittUiB. 

Tar du derimot ex.phil. lenger ut i studieløpet (f.eks. andre eller femte semester), må du melde deg på i Studentweb. Du får informasjon fra ditt fakultet når du kan melde deg på. Også her tar det litt tid før du får plass og ser emnet i Studentweb og MittUiB.

Tilrettelegging 

Har du funksjonsnedsettelse eller særlige behov? Da kan du ha rett til tilrettelegging.

2. UNDERVEIS

Når du har fått plass ved ex.phil. er det viktig at du setter deg inn i informasjonen i MittUiB om den ex.phil.-modellen og fakultetsvarianten du har valgt, slik at du vet hvilke krav vi stiller til deg som ex.phil.-student.

Timeplan

Timeplan for både forelesninger og seminargruppe finner du i MittUiB. På de større fakultetsvariantene kan det av plasshensyn gå mer enn én forelesningsrekke. Du trenger bare å gå på én av disse

Fravær og obligatorisk aktivitet

På seminarmodellen er det en rekke obligatoriske arbeidskrav. Disse inkluderer oppmøte på seminar, ukentlige innleveringer i MittUiB, og levering av utkast og oppmøte til tilhørende veiledning. Disse kravene er absolutte, og det dispenseres ikke utover slingringsmonnet som allerede er lagt inn. Det finnes ikke gyldig fravær fra seminar. Informasjon om kravene ved den enkelte fakultetsvarianten finner du i emnebeskrivelsen og i MittUiB. 

Endring av eksamensordning

Om du i løpet av semesteret ser at du ikke klarer å oppfylle de obligatoriske arbeidskravene eller av andre grunner ikke vil fullføre seminarmodellen, er det mulig å melde overgang til eksamensmodellen av din fakultetsvariant. Fristen for dette er én måned før innlevering av seminaroppgave ville ha skjedd.

For å melde om endring av eksamensordning, uansett fakultetsvariant, må du sende en epost fra studentepostadressen din til exphil@uib.no der du skriver "Endring av eksamensordning: ex.phil." i emnefeltet. I selve eposten fører du opp navn, studentnummer og telefonnummer.

Eposten blir regnet som bekreftelse på at du vil melde deg av seminarmodellen i ex.phil. og opp til skoleeksamensmodellen. 

3. EKSAMEN

Ved seminarmodellen er det seminaroppgaven du skriver underveis som til slutt vurderes som din eksamen. Skoleeksamen er en avsluttende saleksamen på fire timer henimot slutten av semestret.

Tid og sted

På nettsiden "Eksamensplan" finner du oversikt over eksamensdatoer ved Det humanistiske fakultet, inkl. alle ex.phil.-varianter. For fysiske (sal)eksamener kunngjøres eksamenslokale senest to uker før eksamen avholdes. Ved seminarmodellen leveres seminaroppgaven i Inspera (vurdering.uib.no). Nærmere informasjon gis i MittUiB.

Etter eksamen: klage og begrunnelse

Forespørsel om begrunnelse for og klage på karakter kan sendes rett i Studentweb, under nedtrekksmenyen "mer" og "begrunnelse og klage". Fristen for å be om begrunnelse er én uke etter mottatt karaker. Fristen for å klage på karakter er tre uker etter mottatt karakter, eventuelt tre uker etter mottatt begrunnelse.

Fakultetsvariantene

Hvert fakultet har sin egen variant av ex.phil.:

Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Fakultet for kunst, musikk og design
Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet