Hjem
Det humanistiske fakultet

Infosenteret ved HF

Informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram.

Nærbilde av inngangspartiet til Auditorium A og Infosenteret ved HF på Sydneshaugen skole
Foto/ill.:
Emil W. Breistein
Opningstider                     

Måndag–fredag kl. 10–14
Semesterstart veke 33 og veke 2: kl. 09-15

Kontaktstudierettleiar@hf.uib.no / tlf. 55 58 93 70
AdresseSydneshaugen skole, Sydnesplassen 9

Treng du å melde frå om noko?

Meld frå i UiB sitt system: Si fra om læringsmiljøet om kritikkverdige forhold eller når noko må gjerast betre. Du kan også gi ros dersom du meiner det er på sin plass.

PC-ar eller anna teknisk utstyr
Meld frå via Brukerstøtte for studentar.

Tilbakemelding på innhald i undervisinga eller på undervisar
Dersom emnet har evaluering i det aktuelle semesteret, meld frå der. Elles: send e-post til studierettleiar@hf.uib.no.