Hjem

Det humanistiske fakultet

Infosenteret ved HF

Informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram.

Nærbilde av inngangspartiet til Auditorium A og Infosenteret ved HF på Sydneshaugen skole
Foto:
Emil W. Breistein
Opningstider                      Måndag–fredag kl. 10–14
Semesterstart veke 33 og veke 2: kl. 09-15
Kontaktstudierettleiar@hf.uib.no / tlf. 55 58 93 70
AdresseSydneshaugen skole, Sydnesplassen 9

Treng du å melde frå om noko?

UiB har innført eit system for å seie frå: Si fra om læringsmiljøet. Du kan gi tilbakemelding på kritikkverdige forhold eller når noko må gjerast betre. Du kan også gi ros dersom du meiner det er på sin plass.

PC-ar eller anna teknisk utstyr på Sydneshaugen skole eller HF-bygget 
Meld frå via Brukerstøtte for studentar.

Tilbakemelding på innhald i undervisinga eller på undervisar Om emnet har evaluering i det aktuelle semesteret, meld frå der. Dersom det ikkje er emneevaluering eller det hastar, send e-post til studierettleiar@hf.uib.no eller til studierettleiaren for studieprogrammet det gjeld.