Hjem
Det humanistiske fakultet
Studentinformasjon

Infosenteret ved HF

Informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram.

Mann går mot informasjonssenteret på HF
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Opningstider

Infosenteret er ope frå kl. 10–14.
Infosenteret er stengt frå 23.mars - 2.april.

KontaktRing oss på 55 58 93 70, send e-post til studieveileder@hf.uib.no eller send inn kontaktskjema
AdresseSydneshaugen skole, Sydnesplassen 9
Rettleiing

På Infosenteret finn du som oftast ein av studierettleiarane våre på jobb kvar dag. Under finn du oversikt over kven som har vakt i skranken på Infosenteret dei ulike dagane. Du kan også bestille time med din studierettleiar.

Studierettleiar kan hjelpe deg om du:

  • treng hjelp med å justere studieplanen din
  • treng råd om val av fag, godkjenning av anna utdanning, eller søknadar som gjeld studia 
  • skal studere på deltid, eller treng permisjon
  • skal på utveksling
  • treng nokon å diskutere studia dine med

Måndag

Studierettlaiar frå Institutt for framandspråk

Tysdag

Studierettleiar frå Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Onsdag

Studierettleiar frå Institutt for arkeologi, historie, kulturvitskap og religionsvitskap

Torsdag

Studierettleiar frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetisker studium

Fredag

Studierettleiar for lektorutdanning (alle spesialiseringar)

Treng du å melde frå om noko?
Meld frå i Si ifra! systemet. Du kan sende melding om kritikkverdige forhold eller noko som må rettast. Du kan også gi ros dersom du meinar det er på sin plass.

Tilbakemelding på innhald i undervisinga eller på undervisar
Dersom emnet har evaluering i det aktuelle semesteret, meld frå der.