Hjem
Det humanistiske fakultet

Infosenteret ved HF

Informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram.

Nærbilde av inngangspartiet til Auditorium A og Infosenteret ved HF på Sydneshaugen skole
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

OpningstiderMåndag 22.februar og tysdag 23.februar er infosenteret ope kl 10-14 på mail og telefon. Frå onsdag 24.februar vil infosenteret til HF halde fysisk ope 10-14. Du kan bestille rettleiingstime med studieveileder på infosenteret. 
KontaktUiBHjelp infosenter / tlf. 55 58 93 70. Eksterne som ikkje har studentkonto, kan sende e-post til studierettleiar@hf.uib.no
AdresseSydneshaugen skole, Sydnesplassen 9

Treng du å melde frå om noko?

Meld frå i UiB sitt system: Si fra om læringsmiljøet om kritikkverdige forhold eller når noko må gjerast betre. Du kan også gi ros dersom du meiner det er på sin plass.

PC-ar eller anna teknisk utstyr
Meld frå via Brukerstøtte for studentar.

Tilbakemelding på innhald i undervisinga eller på undervisar
Dersom emnet har evaluering i det aktuelle semesteret, meld frå der.