Hjem
Det humanistiske fakultet
Studentinformasjon

Infosenteret ved HF

Informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram.

Nærbilde av inngangspartiet til Auditorium A og Infosenteret ved HF på Sydneshaugen skole
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Opningstider

Infosenteret til HF er ope 10-14, måndag til fredag. 

Kontakttlf. 55 58 93 70, eller e-post til studierettleiar@hf.uib.no
AdresseSydneshaugen skole, Sydnesplassen 9
Rettleiing

Du kan bestille time til studierettleiar her. 

Studierettleiar kan hjelpe deg om du:

  • treng hjelp med å justere studieplanen din
  • treng råd om val av fag, godkjenning av anna utdanning, eller søknadar som gjeld studia 
  • skal studere på deltid, eller treng permisjon
  • skal på utveksling
  • treng nokon å diskutere studia dine med

Treng du å melde frå om noko?
Meld frå i skjema på UiBHjelp om uønska hendinger og tilhøve som har ført til eller kan føre til skade på menneske, miljø og materielle verdiar. Les om kva HMS-avvik er her

PC-ar eller anna teknisk utstyr
Meld frå via Brukerstøtte for studentar.

Tilbakemelding på innhald i undervisinga eller på undervisar
Dersom emnet har evaluering i det aktuelle semesteret, meld frå der.