Hjem
Institutt for geovitenskap

Masterstudent ved GEO: en oversikt

Denne nettsiden er for deg som er masterstudent ved Institutt for geovitenskap. Her finner du informasjon om viktige skriv som masteravtalen ved GEO, informasjon om reiseoppgjør etter endt feltarbeid og informasjon om mastereksamen for å nevne noe.

Hovedinnhold

Informasjon for våre masterstudenter

Masteravtale

Snart etter at du har startet på masterprogrammet i geovitenskap skal du levere inn en masteravtale. Masteravtalen din klargjør rettigheter og plikter for deg som student, og er en kontrakt mellom student, veileder og institutt. 

Signert avtale skal leveres til studieadministrasjonen for godkjenning i programstyret innen 1.oktober ved start i høstsemesteret/1.mars ved start i vårsemesteret.

Forventningsskriv for masterstudenter

Som masterstudent vil du bli del av et større forskningsprosjekt i akademia, og du vil få ta del i spennende forskning. Din veileder vil kunne stille enkelte krav og ha visse forventninger til deg, og det kan være vanskelig å vite hva som er forventet. Vi har derfor samlet noen punkter i dette korte skrivet for å gi studenter og veiledere en enkel oversikt over hva vi forventer av deg som masterstudent og hva du kan forvente av din/dine veiledere. Les godt igjennom skrivet og ta det gjerne med på første møte med din veileder for en forventningsavklaring.

Feltarbeid og reiseoppgjør

Før du reiser ut på feltarbeid må du sette deg inn i UiBs Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid, tokt og gruppereise som gjelder for ansatte og studenter ved UiB. I tillegg må du gjøre deg kjent med GEO sine rutiner og sikkerhetsregler som du finner her. 

Rutiner for deg som deltaker.

Reiseregning/refusjon
Har du vært på tokt/feltarbeid i forbindelse med masterarbeidet eller har du andre godtgjørelser å kreve tilbake skal du sende reiseregning i BetalMeg-løsningen til UiB. Dersom du har et ansettelsesforhold (f.eks. som undervisningsassistent) vil du alt ha tilgang til BetalMeg-løsningen, men vær obs på at du må endre "prosjektnummer" når du leverer reiseregning. Prosjektnummer får du av din veileder.

Dersom du ikke har BetalMeg-tilgang må dette opprettes før du kan levere reiseregning - ta kontakt med studieadministrasjonen. Be gjerne om tilgang til BetalMeg før reisens start, og lever reiseregning så snart reisen er over.

Retningslinjer for å skrive masteroppgave

På masterprogrammet i geovitenskap vil du bli tildelt en masteroppgave allerede ved semesterstart. Masteroppgaven gir 60 studiepoeng og skal være en dokumentasjon av den forskningsmessige delen av masterstudiet i geovitenskap. Mastergradsoppgaven er vanligvis studentens første mulighet til et selvstendig, vitenskapelig forfatterskap. 

Her finner du et sett retningslinjer som kan brukes når du skriver din masteroppgave

Kort om mastereksamen

Etter at du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitenskap skal oppgaven vurderes av en sensorkommisjon, bestående av én intern og én ekstern sensor, og du skal presentere funnene dine i en offentlig presentasjon ved instituttet. Det er veileder som har ansvar for å sette sammen en sensorkommisjon og finne dato for presentasjon, mens studieadministrasjonen booker lokale og sørger for at all dokumentasjon er i orden. Masterpresentasjoner blir annonsert i Instituttets kalender: GEO kalender

Presentasjonen skal vare i ca. 30 minutter, og publikum kan stille spørsmål når du er ferdig. Etter presentasjonen, og eventuelle spørsmål fra publikum, er overstått vil sensorkommisjonen stille deg spørsmål og diskutere oppgaven din i et lukket møte. Diskusjonen varer ofte 0,5-1 time, og veilederen din kan også være med. Når diskusjonen er over, vil du (og ev. veileder) forlate rommet, mens sensorene diskuterer endelig karakter. Når disse er enige, vil dere inviteres tilbake inn i rommet og karakteren din kunngjøres. 

Unntaksvis kan hele mastereksamen kan gjennomføres digitalt via zoom. Det er også mulig å gjennomføre eksamen med ekstern sensor deltakende digitalt. 

Hvilke kriterier oppgaven din blir vurdert etter kan du finne i dette skrivet. 

Andre ressurser

Gjør deg kjent med og engasjer deg gjerne i følgende organisasjoner og utvalg ved GEO!

Geovitenskapelig fagutvalg - Organiserer tildeling av lesesalsplasser for masterstudenter, undervisnings- og læringsmiljø, har representanter i programstyret og instituttrådet. Kontakt (epost): fagutvalg@geo.uib.no, Facebook.

Mjøllnir - linjeforening for geologistudenter, Facebook

Seismologen - linjeforening for geofysikkstudenter, Facebook

iEarth - Senter for fremragende utdanning i geovitenskap: arrangerer GeOrakel, Teacher's and student's retreat, utdanningsutvikling mm. Har også egen studentorganisasjon - iEarth studentene 

Instituttrådet (inkl. studentrepresentanter) - godkjenner GEOs budsjett og regnskap, tar de strategiske avgjørelsene for instituttet. 

Programstyret (inkl. studentrepresentanter) - tar avgjørelser for og utvikler studieprogrammene våre i geovitenskap (Bachelor i geovitenskap, master i geovitenskap), behandler søknader om permisjon, utsettelse på innlevering av masteroppgave, endring av studieplan, og så videre... 

Følg GEO UiB på Facebook og Instragram (@uibgeo)!

Reglement og prosedyrer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Studiehverdag ved fakultetet.