Hjem
Institutt for geovitenskap

Masterstudent ved GEO: en oversikt

Denne nettsiden er for deg som er tatt opp som masterstudent ved Institutt for geovitenskap. På denne nettsiden finner du informasjon om viktige skriv, som masteravtalen, informasjon om reiseoppgjør etter endt feltarbeid for å nevne noe.

Hovedinnhold

Informasjon for våre masterstudenter

Masteravtale

Etter at du har startet opp ditt masterstudie, skal du levere inn en masteravtale. Masteravtalen din klargjør rettigheter og plikter for deg som student. Masteravtalen skal leveres til din studiekonsulent til gitte frister. Lenke til masteravtalen finner du her

Forventningsskriv for masterstudenter

Som masterstudent vil du gå over fra å kun lese til enkelteksamener til å bli del av et større forskningsprosjekt i akademia. Vi håper dette korte skrivet skal gi deg et innblikk i hva vi forventer av deg som masterstudent og hva du kan forvente av din/dine veiledere.

Feltarbeid og reiseoppgjør

Før du reiser ut på feltarbeid må du sette deg inn i UiBs Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid, tokt og gruppereise gjelder for ansatte og studenter ved UiB.

GEO sine rutiner og sikkerhetsregler finner du her. 

Rutiner for deg som deltaker.

Har du vært på feltarbeid i forbindelse med masterstudiet ditt, eller har du andre godtgjørelser å kreve tilbake, kan du bruke dette skjemaet. Skjemaet leveres til kontroll hos din studiekonsulent.

 

Retningslinjer for å skrive masteroppgave

På masterprogrammet i geovitenskap vil du bli tildelt en masteroppgave allerede ved semesterstart. Masteroppgaven gir 60 studiepoeng og skal være en dokumentasjon av den forskningsmessige delen av masterstudiet i geovitenskap. Mastergradsoppgaven er vanligvis studentens første mulighet til et selvstendig, vitenskapelig forfatterskap. 

Her finner du et sett retningslinjer som kan brukes når du skriver din masteroppgave

Kort om mastereksamen

Du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitensakp - GRATULERER! Etter at du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitenskap, skal du presentere funnene fra oppgaven din i en offentlig presentasjon ved Instituttet. Etter presentasjonen følger en muntlig eksamen med din eksamenskommisjon, bestående av én intern og én ekstern sensor. Veilederen din kan også være med under eksamen. Hvilke kriterier oppgaven din blir vurdert etter kan du finne i dette skrivet. 

Annet...

Reglement og prosedyrer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studiehverdag ved fakultetet