Hjem
Institutt for geovitenskap

Masterstudier ved GEO

Har du lyst til å ta en mastergrad i geovitenskap? Eller er du kanskje allerede student? Hos GEO kan du studere temaer som geofarer, miljøgeologi- og geokjemi, klima, energi og ressurser.

Informasjon for søkere

Masteropptak ved GEO

Masterprogrammet i geovitenskap er et to-årig studie og består av 60 studiepoeng med spesialiseringsemner og 60 studiepoeng med masteroppgave. Det er ingen formelle studieretninger i masterprogrammet i geovitenskap, men det er definert fire ulike forskningsområder man kan avlegge masteroppgave innen. 

Du kan finne mer informajson om opptakskrav, søknadsfrist, tema for masteroppgave etc. på disse nettsidene. 

Finn et ledig masterprosjekt

Etter at du har søkt om opptak til masterprogrammet, kan du se etter ledige masterprosjekt som tilbys ved Institutt for geovitenskap. Det er vanlig å ta kontakt med veileder både før og etter at du har fått opptak til programmet. 
Ledige masterprosjekt er publiserte her. 
NB! alle masterstudenter ved Institutt for geovitenskap skal normalt ha funnet en veileder og fått et masterprosjekt allerede første uken ut i masterstudiet. Dette er viktig for å starte opp i emnene som skal avlegges løpet av de to årene mastergraden pågår. 

University of Bergen - At the right place with the right people

Produsent:
UiB

Informasjon for våre masterstudenter

Masteravtale

Etter at du har startet opp ditt masterstudie, skal du levere inn en masteravtale. Masteravtalen din klargjør rettigheter og plikter for deg som student. Masteravtalen skal leveres til din studiekonsulent til gitte frister. Lenke til masteravtalen finner du her

Forventningsskriv for masterstudenter

Som masterstudent vil du gå over fra å kun lese til enkelteksamener til å bli del av et større forskningsprosjekt i akademia. Vi håper dette korte skrivet skal gi deg et innblikk i hva vi forventer av deg som masterstudent og hva du kan forvente av din/dine veiledere.

Feltarbeid og reiseoppgjør

Har du vært på feltarbeid i forbindelse med masterstudiet ditt, eller har du andre godtgjørelser å kreve tilbake, kan du bruke dette skjemaet. Skjemaet leveres til kontroll hos din studiekonsulent.

Husk å levere inn feltkort før du drar på feltarbeid

Retningslinjer for å skrive masteroppgave

På masterprogrammet i geovitenskap vil du bli tildelt en masteroppgave allerede ved semesterstart. Masteroppgaven gir 60 studiepoeng og skal være en dokumentasjon av den forskningsmessige delen av masterstudiet i geovitenskap. Mastergradsoppgaven er vanligvis studentens første mulighet til et selvstendig, vitenskapelig forfatterskap. 

Her finner du et sett retningslinjer som kan brukes når du skriver din masteroppgave

Kort om mastereksamen

Du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitensakp - GRATULERER! Etter at du har levert inn en masteroppgave ved Institutt for geovitenskap, skal du presentere funnene fra oppgaven din i en offentlig presentasjon ved Instituttet. Etter presentasjonen følger en muntlig eksamen med din eksamenskommisjon, bestående av én intern og én ekstern sensor. Veilederen din kan også være med under eksamen. Hvilke kriterier oppgaven din blir vurdert etter kan du finne i dette skrivet. 

Annet...

Reglement og prosedyrer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studiehverdag ved fakultetet