Hjem
Institutt for geovitenskap

Råd og Utvalg ved Institutt for geovitenskap

Her gis en oversikt over råd og utvalg ved Institutt for geovitenskap.

Som rådgivende organer og saksforberedende utvalg til støtte for instituttleders oppgaver, eksisterer det instituttråd, forskerutdanningsutvalg, programstyre og studentenes fagutvalg.

 

Instituttråd:

Instituttrådet er det eneste valgte rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

Medlemmer instituttråd Perioden 2020

MedlemmerVaramedlemmer
Gruppe A
 • Ingunn H. Thorseth (leder)
 • Stéphane Rondenay
 • Ulysses Silas Ninnemann
 • Henriette Linge
 • Jostein Bakke
 • Mathilde B. Sørensen
 •  Isabelle Lecomte

Ritske Huismans (For leder)

1. vara: Haflidi Haflidason,
2. vara: Morten Jakobsen,
3. vara: Eoghan Reeves,
4. vara: William Helland-Hansen,
5. vara: Ritske Huismans,
6. vara: Einar Iversen,
7. vara: Rolf Mjelde,
8. vara: John Inge Svendsen

Gruppe B

 •  Casey Nixon

1. vara: Anna Hauge Braathen
2. vara: Håvard Stubseid

Gruppe C

 •  Trine Lise Stjernholm
 •  Irene Heggstad

1. vara: Hildegunn Almelid
2. vara: Berit Marie Storheim
3. vara: Stig Monsen

Gruppe D

 • Geir Clement Wågen
 • Ingvild Aarrestad
 • Vebjørn Selstad
ingen valgt pga for få kandidater 
Verneombud (med møterett):   
Siv Hjorth Dundas
vara: Eivind Støren
Sekretær:    
Administrasjonssjef Andrea Grimnes
 


I UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

 

Forskerutdanningsutvalget:

Medlemmer Forskerutdanningsutvalget 2019

Gruppe A:

Geodynamikk og bassengstudier: Joachim Jacobs (leder) - vara: Ritske Huismans
Kvartærgeologi & Paleoklima: Atle Nesje - vara: Haflidi Haflidason
Geokjemi og geobiologi: Eoghan Reeves - vara: Cedric Hamelin
Geofysikk: Morten Jakobsen - vara: Lars Ottemöller

Gruppe B:  Vilde Dimmen - vara: Thomas Thuesen

Sekretær:   Anders Bjørnsen Kulseng

 

Programstyret for bachelor og masterprogrammet i geovitenskap

Medlemmer Programstyret 2019

Gruppe A:

Programstyreleder: Berit Hjelstuen (Vara: Isabelle Lecomte)
Kvartærgeologi og Paleoklima: Jostein Bakke (Vara: Haflidi Haflidason)
Geofysikk: Mathilde Bøttger Sørensen Vara: Stépane Rondenay
Geokjemi og geobiologi: Bjarte Hannisdal (Vara: Desiree Roerdink)
Geodynamikk og bassenstudier: Isabelle Lecomte (Vara: William Helland-Hansen )

Gruppe D:   

 • Trond Fjellet
 • Malin Norstad                       

Vararepresentanter Gruppe D

 • Vebjørn J. Selstad
 • Johanne Kristine Hestad

Observatører med talerett:

 • Iselin T Tjensvold er for tiden vikar for Emilie Randeberg, studiekonsulent Anders B. Kulseng, studiekonsulent             

Sekretær:    

Iselin T Tjensvold er for tiden vikar for Emilie Randeberg

Programstyret for masterprogrammet i petroleumsteknologi:

Gruppe A:    Geir Ersland, leder (IFT), Robert Gawthorpe (GEO), Kristine Spildo (KI), Florin Radu (MI), Kristine Spildo (KI)
Gruppe D:    Anna Nikoline Særvold Bang

Sekretær:    Kari Halland

Programstyret for masterprogrammet i energi:

Gruppe A: Peter Haugen (GFI, leder), Jarle Berntsen (MI), William Helland-Hansen (GEO),  (KI), Tatiana Kuznetsova (IFT), Nils-Ottar Antonsen, Erwan Le Roux

Gruppe D: Jørgen Knutsen, Kristine D. Klementsen

 

Sekretær: Elisabeth Aasen Sæther

 

HMS-utvalget ved Geo

Gruppe A: Haflidi Haflidason

Gruppe B: Thomas Thuesen Vara: 

Gruppe C: Ole Tumyr, Stig Monsen

Gruppe D: Johanne Kristine Hestad og Malin Norstad  Vara: Julie Asdal Eriksen og Synne Osland

Observatør: Verneombud: Siv Hjorth Dundas, Vara: Eivind W.Nagel Støren, Førstekonsulent Trine Lise Stjernholm

Sekretær: Andrea Grimnes

 

Fagutvalget for studenter ved Geo

Geovitenskapelig Fagutvalg er bindeleddet mellom Institutt for geovitenskap og GEO studentene ved Universitetet i Bergen. Deres oppgave er å ivareta studentenes rettigheter, og å gjøre studiehverdagen deres bedre. De organiserer faglige og sosiale arrangementer, og holder GEOrakel, i oddetallsuker, i de  grunnleggende GEOfagene. Her kan man ta seg en vaffel mens dere jobber.  

De er også ansvarlige for tildeling av lesesalsplasser og lager ordenslister for kjøkkenet "Rom-B-Porfyr".

Vebjørn Selstad (Vebjorn.Selstad@student.uib.no
● Leder
● Vara programstyret

Trond Fjellet (Trond.Fjellet@student.uib.no
● Nestleder
● Programstyret
● Vara RU representant

Julie Asdal Eriksen (Julie.Eriksen@student.uib.no)
● Lesesalsansvarlig
● Mjøllnir- og Seismologen-kontakt
● Vara HMS-utvalget

Synne Osland (Synne.Osland@student.uib.no)
● Lesesalansvarlig
● Profileringsansvarlig
● Vara HMS-utvalget

Erle Birkeland (Erle.Birkeland@student.uib.no)
● 1 RU-representant, Mjøllnir- og Seismologen-kontakt
● iEarth-kontakt

Malin Norstad (Malin.Norstad@student.uib.no)
● Programstyret
● HMS-utvalget
● Økonomiansvarlig

Maja Lian Jæger (Maja.Jeger@student.uib.no)
● Profileringsansvarlig
● iEarth-kontakt
● Økonomiansvarlig

Johanne Kristine Hestad (Johanne.Hestad@student.uib.no)
● Lesesalsansvarlig
● HMS-utvalget
● Vara programstyret

 

Mail: Fagutvalg@geo.uib.no

Geovitenskapelig Fagutvalg uib (facebook)

 

Styret i studentorganisasjonen Mjøllnir:

Leder: Heidrun Sande

Nestleder: Trond Fjellet

Økonomiansvarlig: Judith Margrethe Vestre

Arrangement ansvarlig: Vebjørn Johannes Selstad og Øystein Brandsæter Asserson

PR-Asvarlig: Amalie Sande Rødde

Sponsoransvarlig: Rannveig Brærvik Søten og Frida Riple Forsberg

Øvrige medlemmer: Ava Yousif, Håvar Sæther, Tor-Sebastian Rønneberg og Solveig Osjord

Nettside: mjollnir.b.uib.no

Casey Nixon