Hjem
Institutt for geovitenskap

Råd og Utvalg ved Institutt for geovitenskap

Her gis en oversikt over råd og utvalg ved Institutt for geovitenskap.

Hovedinnhold

Som rådgivende organer og saksforberedende utvalg til støtte for instituttleders oppgaver, eksisterer det instituttråd, forskerutdanningsutvalg, programstyre og studentenes fagutvalg.

 

Instituttråd:

Instituttrådet er det eneste valgte rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

Medlemmer instituttråd Perioden 2021-2023

MedlemmerVaramedlemmer
Gruppe A
 • Atle Rotevatn (leder)
 • Anna Nele Meckler
 • William Helland-Hansen
 • Desiree Lisette Roerdink
 • Stephane Rondenay

Berit Oline B. Hjelstuen, Stedfortreder (personlig vara for leder)
1.    vara: Mathilde Bøttger Sørensen 
2.    vara: Isabelle Christine Lecomte
3.    vara: Eoghan Reeves
4.    vara: Henk Keers

Gruppe B

 •  Felix Halpaap

1.    vara: Marit Holten Løland
2.    vara: Thomas Øfstegaard Viflot
 

Gruppe C

 • Irene Heggstad
 • Emilie Randeberg

1.   vara: Olav Audun Bjørkelund

Gruppe D

 • Andreas Landråk Skartveit
 • Severin Skattum
 • Erle Birkeland

1.    vara: Carl August Brechan
2.    vara: Oda Kleveland
3.    vara: Torstein Eide

               

Verneombud (med møterett):   
Siv Hjorth Dundas

vara: Leo Zijerveld
Sekretær:    
Administrasjonssjef Andrea Grimnes
 


I UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

 

Forskerutdanningsutvalget:

Medlemmer Forskerutdanningsutvalget vår 2022

Gruppe A:

Geodynamikk og bassengstudier: Joachim Jacobs (leder) - vara: Ritske Huismans
Kvartærgeologi & Paleoklima: Atle Nesje - vara: Haflidi Haflidason
Geokjemi og geobiologi: Eoghan Reeves - vara: Andreas Beinlich
Geofysikk: Morten Jakobsen - vara: Lars Ottemöller

Gruppe B:  Hakan Heggernes - vara: Ingvild Aarrestad

Sekretær:   Anders B. Kulseng

 

Programstyret for bachelor og masterprogrammet i geovitenskap

Medlemmer Programstyret Høst 2022

Gruppe A:

Undervisningsleder: Berit Hjelstuen (Vara: Isabelle Lecomte)
Kvartærgeologi og Paleoklima: Jostein Bakke (Vara: Andreas Born)
Geofysikk: Henk Keers Vara: Tor Arne Johansen
Geokjemi og geobiologi: Bjarte Hannisdal (Vara: Desiree Roerdink)
Geodynamikk og bassengstudier: William Helland-Hansen (Vara: Harald Walderhaug)

Gruppe D:   

 • Oda Kleveland
 • Julie Christoffersen                      

Vararepresentanter Gruppe D

 • Julie Pytterud
 • Annie Burkeland

Observatører med talerett:

 • Karen Tellefsen, Studieadministrasjon, Anders B. Kulsen, Studieadministrasjon, Emilie Randeberg, Studieadministrasjon, NN, iEarth Nettvarkskoordinator, Atle Rotevatn, Instituttleder             

Sekretær:    

Emilie Randeberg

Programstyret for masterprogrammet i petroleumsteknologi:

Gruppe A:    Geir Ersland, leder (IFT), William Helland-Hansen (GEO), Kristine Spildo (KI), Florin Radu (MI), Kristine Spildo (KI)
Gruppe D:    Anna Nikoline Særvold Bang

Sekretær:    Kari Halland

Programstyret for masterprogrammet i energi:

Gruppe A: Peter Haugen (GFI, leder), Jarle Berntsen (MI), William Helland-Hansen (GEO),  (KI), Tatiana Kuznetsova (IFT), Nils-Ottar Antonsen, Erwan Le Roux

Gruppe D: Jørgen Knutsen, Kristine D. Klementsen

 

Sekretær: Elisabeth Aasen Sæther

 

HMS-utvalget ved Geo

Gruppe A: Haflidi Haflidason

Gruppe B: Thomas Thuesen Vara: X

Gruppe C: Ole Tumyr, Stig Monsen

Gruppe D: Anna Katharina von der Ahe og Carl August Brechan  Vara: Oda Kleveland og Julie Christoffersen

Observatør: Verneombud: Siv Hjorth Dundas, Varaverneombud: Leo Zijerveld, Seniorkonsulent Trine Lise Stjernholm

Sekretær: Andrea Grimnes

 

Fagutvalget for studenter ved Geo

Geovitenskapelig Fagutvalg er bindeleddet mellom Institutt for geovitenskap og GEO studentene ved Universitetet i Bergen. Deres oppgave er å ivareta studentenes rettigheter, og å gjøre studiehverdagen deres bedre. De organiserer faglige og sosiale arrangementer, og holder GEOrakel, i oddetallsuker, i de  grunnleggende GEOfagene. Her kan man ta seg en vaffel mens dere jobber.  

De er også ansvarlige for tildeling av lesesalsplasser og lager ordenslister for kjøkkenet "Rom-B-Porfyr".

Synne Osland (Synne.Osland@student.uib.no)
● Leder
● Lesesalsansvarlig
● iEarth-kontakt

Maja Lian Jæger (Maja.Jeger@student.uib.no)
● Nestleder
● Økonomiansvarlig
● Lesesalsansvarlig

Oda Kleveland (Oda.Kleveland@student.uib.no
● Programstyre-representant
● Lesesalsansvarlig
● Vara HMS-utvalget
● Seismologen-kontakt

Emilie Sofie Rong (Emilie.Rong@student.uib.no)
● HMS-ansvarlig
● Vara RU-representant
● Vara Programstyre-representant

Julie Pytterud (Julie.Pytterud@student.uib.no)
● iEarth-kontakt
● Profileringsansvarlig
● Vara Programstyrerepresentant
● RU-representant

Julie Christoffersen (Julie.Christoffersen@student.uib.no)
● Programstyre-representant
● Profileringsansvarlig
● Mjøllnirkontakt
● Vara HMS-utvalget

Carl August Brechan (Carl.Brechan@student.uib.no)
● Profileringsansvarlig
● Økonomiansvarlig
● HMS-utvalget
 

I tillegg er det representanter i instituttets instituttråd valgt frem til august her.

Mail: Fagutvalg@geo.uib.no

Geovitenskapelig Fagutvalg uib (facebook)

 

Styret i studentorganisasjonen Mjøllnir:

Leder:
Erlend Rimereit (Erlend.Rimereit@student.uib.no)

Nestleder:
Carl August Brechan (Carl.Brechan@student.uib.no)

Økonomiansvarlig:
Eivind Mjellem Frorud (Eivind.Frorud@student.uib.no)

Arrangement ansvalig:
Rie Botvedt (Rie.Botvedt@student.uib.no)
Silje Wievang (Silje.Wevang@student.uib.no)

PR-ansvarlig
Julie Cristoffersen (Julie.Christoffersen@student.uib.no)

Sponsoransvarlige:
Jonas Andreassen (Jonas.Andreassen@student.uib.no)
Siri Tangedal (Siri.Tangedal@student.uib.no)

Øvrige medlemmer:
Jon Vaardal-Lunde (jon.vaardal-lunde@student.uib.no)
Alfred Skeidsvoll (Alfred.Skeidsvoll@student.uib.no)
Andrea Oliva Johanne Kjemperud (Andrea.Kjemperud@student.uib.no)
Marion Fløysand (Marion.Fløysand@student.uib.no)   

 

Nettside: mjollnir.b.uib.no