Hjem
Institutt for geovitenskap

Råd og Utvalg ved Institutt for geovitenskap

Her gis en oversikt over råd og utvalg ved Institutt for geovitenskap.

Hovedinnhold

Som rådgivende organer og saksforberedende utvalg til støtte for instituttleders oppgaver, eksisterer det instituttråd, forskerutdanningsutvalg, programstyre og studentenes fagutvalg.

 

Instituttråd:

Instituttrådet er det eneste valgte rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

Medlemmer instituttråd Perioden 2020

MedlemmerVaramedlemmer
Gruppe A
 • Ingunn H. Thorseth (leder)
 • Stéphane Rondenay
 • Ulysses Silas Ninnemann
 • Henriette Linge
 • Jostein Bakke
 • Mathilde B. Sørensen
 •  Isabelle Lecomte

Ritske Huismans (For leder)

1. vara: Haflidi Haflidason,
2. vara: Morten Jakobsen,
3. vara: Eoghan Reeves,
4. vara: William Helland-Hansen,
5. vara: Ritske Huismans,
6. vara: Einar Iversen,
7. vara: Rolf Mjelde,
8. vara: John Inge Svendsen

Gruppe B

 •  Felix Halpaap

1. vara: Håvard Stubseid
2. vara: Anna Hauge Braathen

Gruppe C

 •  Trine Lise Stjernholm
 •  Irene Heggstad

1. vara: Hildegunn Almelid
2. vara: Berit Marie Storheim
3. vara: Stig Monsen

Gruppe D

 • Heidrun Myrvold Sande
 • Eirik Fryand Siira
 • Sverre Soldal

1. vara: Matz Sagebakken Slotnes
2. vara: Lars Martin Rainer
3. vara: Alette Kleven

Verneombud (med møterett):   
Siv Hjorth Dundas
vara: Leo Zijerveld
Sekretær:    
Administrasjonssjef Andrea Grimnes
 


I UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

 

Forskerutdanningsutvalget:

Medlemmer Forskerutdanningsutvalget 2019

Gruppe A:

Geodynamikk og bassengstudier: Joachim Jacobs (leder) - vara: Ritske Huismans
Kvartærgeologi & Paleoklima: Atle Nesje - vara: Haflidi Haflidason
Geokjemi og geobiologi: Eoghan Reeves - vara: Cedric Hamelin
Geofysikk: Morten Jakobsen - vara: Lars Ottemöller

Gruppe B:  X - vara: Thomas Thuesen

Sekretær:   Synne Skaara

 

Programstyret for bachelor og masterprogrammet i geovitenskap

Medlemmer Programstyret 2019

Gruppe A:

Programstyreleder: Berit Hjelstuen (Vara: Isabelle Lecomte)
Kvartærgeologi og Paleoklima: Jostein Bakke (Vara: Haflidi Haflidason)
Geofysikk: Mathilde Bøttger Sørensen Vara: Stépane Rondenay
Geokjemi og geobiologi: Bjarte Hannisdal (Vara: Desiree Roerdink)
Geodynamikk og bassenstudier: Isabelle Lecomte (Vara: William Helland-Hansen )

Gruppe D:   

 • Ina Tårup
 • Alette Kleven                       

Vararepresentanter Gruppe D

 • Eirik Siira
 • Johanne Kristine Hestad

Observatører med talerett:

 • Karen Tellefsen, studiekonsulent, Synne Skaara, studiekonsulent             

Sekretær:    

Emilie Randeberg

Programstyret for masterprogrammet i petroleumsteknologi:

Gruppe A:    Geir Ersland, leder (IFT), Robert Gawthorpe (GEO), Kristine Spildo (KI), Florin Radu (MI), Kristine Spildo (KI)
Gruppe D:    Anna Nikoline Særvold Bang

Sekretær:    Kari Halland

Programstyret for masterprogrammet i energi:

Gruppe A: Peter Haugen (GFI, leder), Jarle Berntsen (MI), William Helland-Hansen (GEO),  (KI), Tatiana Kuznetsova (IFT), Nils-Ottar Antonsen, Erwan Le Roux

Gruppe D: Jørgen Knutsen, Kristine D. Klementsen

 

Sekretær: Elisabeth Aasen Sæther

 

HMS-utvalget ved Geo

Gruppe A: Haflidi Haflidason

Gruppe B: Thomas Thuesen Vara: 

Gruppe C: Ole Tumyr, Stig Monsen

Gruppe D: Alette Kleven og Eirik Siira  Vara: Johanne Kristine Hestad og Tuva H. Jørgensen

Observatør: Verneombud: Siv Hjorth Dundas, Vara: Eivind W.Nagel Støren, Førstekonsulent Trine Lise Stjernholm

Sekretær: Andrea Grimnes

 

Fagutvalget for studenter ved Geo

Geovitenskapelig Fagutvalg er bindeleddet mellom Institutt for geovitenskap og GEO studentene ved Universitetet i Bergen. Deres oppgave er å ivareta studentenes rettigheter, og å gjøre studiehverdagen deres bedre. De organiserer faglige og sosiale arrangementer, og holder GEOrakel, i oddetallsuker, i de  grunnleggende GEOfagene. Her kan man ta seg en vaffel mens dere jobber.  

De er også ansvarlige for tildeling av lesesalsplasser og lager ordenslister for kjøkkenet "Rom-B-Porfyr".

Synne Osland (Synne.Osland@student.uib.no)
● Leder
● Profileringsansvarlig

Maja Lian Jæger (Maja.Jeger@student.uib.no)
● Nestleder
● Profileringsansvarlig
● Representat til instituttrådet (Ina Tårup og Alette Kleiven)
● Økonomiansvarlig

Ina Tårup (Ina.Tarup@student.uib.no
● Programstyret
● Lesesalsansvarlig
● Vara RU representant
● Vara representat til instituttrådet

Alette Kleven (Alette.Kleven@student.uib.no)
● Programstyret
● Representat til instituttrådet
● HMS-utvalget

Johanne Kristine Hestad (Johanne.Hestad@student.uib.no)
● Lesesalsansvarlig
● Vara HMS-utvalget
● Vara programstyret

Eirik Siira (Eirik.Siira@student.uib.no)
● Mjøllnir- og Seismologen-kontakt
● iEarth-kontakt
● HMS-utvalget
● Vara Programstyret

Tuva Heitmann Jørgensen (Tuva.h.Jorgensen@student.uib.no)
● Lesesalsansvarlig 
● Økonomiansvarlig
● Vara HMS-utvalget

Solveig Osjord (Solveig.Osjord@student.uib.no)
● RU representant
● iEarth-kontakt
● Vara representat til instituttrådet

 

Mail: Fagutvalg@geo.uib.no

Geovitenskapelig Fagutvalg uib (facebook)

 

Styret i studentorganisasjonen Mjøllnir:

Leder:
Maja Lian Jæger (maja.jeger@student.uib.no)

Nestleder:
Eirik Siira (eirik.siira@student.uib.no)

Økonomiansvarlig:
Malene Vold (malene.vold@student.uib.no)

Arrangement ansvalig:
Natalie Juliussen (natalie.juliussen@student.uib.no)
Natalie Blindheim Synnes (natalie.synnes@student.uib.no)

PR-ansvarlig
Julie Nes Pytterud (julie.pytterud@student.uib.no)

Sponsoransvarlige:
Hedda Sandvik (hedda.sandvik@student.uib.no)
Synne Wagbø (synne.wagbo@student.uib.no)

Øvrige medlemmer:
Erlend Rimereit (erlend.rimereit@student.uib.no)
Jon Vaardal-Lunde (jon.vaardal-lunde@student.uib.no)
Nicole Elisabeth Nilsen (nicole.nilsen@student.uib.no)
Carl August Brechan (carl.brechan@student.uib.no)
 

Nettside: mjollnir.b.uib.no