Hjem
Institutt for geovitenskap

Råd og Utvalg ved Institutt for geovitenskap

Her gis en oversikt over råd og utvalg ved Institutt for geovitenskap.

Som rådgivende organer og saksforberedende utvalg til støtte for instituttleders oppgaver, eksisterer det instituttråd, forskerutdanningsutvalg, programstyre og studentenes fagutvalg.

Instituttrådet er valgt. De andre utvalgene er utnevnt av instituttleder. Utvalgene følger ofte samme periode som instituttrådet. Gruppe A og C velges for 4 års perioder. Gruppe B og D sitter aldri mer enn 1 år av gangen.

Gruppe A: Faste vitenskapelige ansatte
Gruppe B: Midlertidig vitenskapelige ansatte inkl PhD
Gruppe C: Teknisk og administrativt ansatte
Gruppe D: Studenter

Instituttråd:

Instituttrådet er det eneste valgte rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

Medlemmer instituttråd Perioden 2019

Gruppe A:    Ingunn H. Thorseth (leder), Stéphane Rondenay, Ulysses Silas Ninnemann, Henriette Linge, Jostein Bakke, Mathilde B. Sørensen, Isabelle Lecomte
Gruppe B:    Casey Nixon
Gruppe C:    Trine Lise Stjerholm, Irene Heggstad
Gruppe D:    Geir Clement Wågen, Ingvild Aarrestad og Vebjørn Selstad

Verneombud (med møterett):    Siv Hjorth Dundas (vara: Eivind Støren)
Sekretær:    Administrasjonssjef Andrea Grimnes

Vara til instituttråd:
For leder: Ritske Huismans
Gruppe A:    1. vara: Haflidi Haflidason, 2. vara: Morten Jakobsen, 3. vara: Eoghan Reeves, 4. vara: William Helland-Hansen, 5. vara: Ritske Huismans, 6. vara: Einar Iversen, 7. vara: Rolf Mjelde,8. vara: John Inge Svendsen
Gruppe B:    1.vara: Anna Hauge Braathen og 2.vara: Håvard Stubseid
Gruppe C:    1. vara: Hildegunn Almelid, 2. vara: Berit Marie Storheim, 3. vara: Stig Monsen
Gruppe D:    ingen valgt pga for få kandidater 

I UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

______________________________________________________________________________

Forskerutdanningsutvalget:

Medlemmer Forskerutdanningsutvalget 2019

Gruppe A:

Geodynamikk og bassengstudier: Joachim Jacobs (leder) - vara: Ritske Huismans
Kvartærgeologi & Paleoklima: Atle Nesje - vara: Haflidi Haflidason
Geokjemi og geobiologi: Eoghan Reeves - vara: Cedric Hamelin
Geofysikk: Morten Jakobsen - vara: Lars Ottemöller

Gruppe B:  Vilde Dimmen - vara: Thomas Thuesen

Sekretær:   Anders Bjørnsen Kulseng

______________________________________________________________________________

Programstyret for bachelor og masterprogrammet i geovitenskap

Medlemmer Programstyret 2019

Gruppe A:

Programstyreleder: Berit Hjelstuen (Vara: Isabelle Lecomte)
Kvartærgeologi og Paleoklima: Jostein Bakke (Vara: Haflidi Haflidason)
Geofysikk: Mathilde Bøttger Sørensen Vara: Stépane Rondenay
Geokjemi og geobiologi: Bjarte Hannisdal (Vara: Desiree Roerdink)
Geodynamikk og bassenstudier: Isabelle Lecomte (Vara: William Helland-Hansen )

Gruppe D:   

  • Synne Skaara
  • Thale Damm-Johnsen                       

Vararepresentanter Gruppe D

  • Geir Clement Wågen
  • Thea Aske Haugen

Observatører med talerett:

  • Emilie Randeberg, studiekonsulent Anders B. Kulseng, studiekonsulent             

Sekretær:    

Emilie Randeberg

Programstyret for masterprogrammet i petroleumsteknologi:

Gruppe A:    Geir Ersland, leder (IFT), Robert Gawthorpe (GEO), Kristine Spildo (KI), Florin Radu (MI), Kristine Spildo (KI)
Gruppe D:    Anna Nikoline Særvold Bang

Sekretær:    Kari Halland

Programstyret for masterprogrammet i energi:

Gruppe A: Peter Haugen (GFI, leder), Jarle Berntsen (MI), William Helland-Hansen (GEO),  (KI), Tatiana Kuznetsova (IFT), Nils-Ottar Antonsen, Erwan Le Roux

Gruppe D: Jørgen Knutsen, Kristine D. Klementsen

 

Sekretær: Elisabeth Aasen Sæther

_______________________________________________________________________________

HMS-utvalget ved Geo

Gruppe A: Haflidi Haflidason

Gruppe B: Thomas Thuesen Vara: 

Gruppe C: Ole Tumyr, Stig Monsen

Gruppe D: Geir Clement Wågen, Alma Dzozlic Bradaric  Vara: Ingvild Aarrestad, Alma Dzozlic Bradaric

Observatør: Verneombud: Siv Hjorth Dundas, Vara: Eivind W.Nagel Støren, Førstekonsulent Trine Lise Stjernholm

Sekretær: Andrea Grimnes

_____________________________________________________________________________

Fagutvalget for studenter ved Geo

Thea Aske Haugen (Thea.A.Haugen@uib.no
● Leder
● Vara programstyret

Oda Rostøl Haga (Oda.haga@student.uib.no)
● Nestleder
● Lesesalsansvarlig
● RU representant, Mjøllnir- og Seismologenkontakt

Synne Skaara (Synne.Skaara@student.uib.no)
● Representant i programstyret
● Vara instituttrådet
● Lesesalsansvarlig
● Økonomiansvarlig

Thale Damm-Johnsen (Thale.Damm-Johnsen@student.uib.no)
● Representant til programstyret
● Profileringsansvarlig
● iEarth
● Vara HMS-utvalget

Geir Clement Wågen (Geir.Wagen@student.uib.no)
● Representant instituttrådet
● Vara programstyret
● Representant HMS-utvalget

Alma Dzozlic Bradaric (Alma.Bradaric@student.uib.no)
● Lesesalansvarlig
● Representant i HMS-utvalget

Ingvild Aarrestad (Ingvild.Aarrestad@student.uib.no)
● Representant instituttrådet
● Vara RU, Mjøllnir- og Seismologenkontakt
● iEarth
● Vara HMS-utvalget
● Profileringsansvarlig

Vebjørn Selstad (Vebjorn.Selstad@student.uib.no)
● Vara instituttrådet
● Profileringsansvarlig
● iEarth

Lunsjrom "Rom-B-Porfyr" ansvarlig: Fagutvalget

Mail: Fagutvalg@geo.uib.no

Geovitenskapelig Fagutvalg uib (facebook)

 

Styret i studentorganisasjonen Mjøllnir:

Leder: Heidrun Sande

Nestleder: Trond Fjellet

Økonomiansvarlig: Judith Margrethe Vestre

Arrangement ansvarlig: Vebjørn Johannes Selstad og Øystein Brandsæter Asserson

PR-Asvarlig: Amalie Sande Rødde

Sponsoransvarlig: Rannveig Brærvik Søten og Frida Riple Forsberg

Øvrige medlemmer: Ava Yousif, Håvar Sæther, Tor-Sebastian Rønneberg og Solveig Osjord

Nettside: mjollnir.b.uib.no

Casey Nixon