Hjem

Institutt for geovitenskap

Råd og Utvalg ved Institutt for geovitenskap

Her gis en oversikt over råd og utvalg ved Institutt for geovitenskap.

Instituttråd:

Medlemmer instituttråd 2019

Gruppe A:    Ingunn H. Thorseth (leder), Stéphane Rondenay, Ulysses Silas Ninnemann, Henriette Linge, Jostein Bakke, Mathilde B. Sørensen, Isabelle Lecomte
Gruppe B:    Eirik Vinje Galaasen
Gruppe C:    Trine Lise Stjerholmen, Irene Heggstad
Gruppe D:    Geir Clement Wågen, Ingvild Aarrestad

Verneombud (med møterett):    Siv Hjorth Dundas (vara: Eivind Støren)
Sekretær:    Administrasjonssjef Andrea Grimnes

Vara til instituttråd:
For leder: Ritske Huismans
Gruppe A:    Haflidi Haflidason, Morten Jakobsen, Eoghan Reeves, William Helland-Hansen, Ritske Huismans, Einar Iversen, Rolf Mjelde, John Inge Svendsen
Gruppe B:    Bengt Carl Adam Joachim Regnéll, Casey Nixon, Tor Einar Møller
Gruppe C:    Hildegunn Almelid, Berit Marie Storheim, Stig Monsen
Gruppe D:    Synne Skaara, Vebjørn Selstad

______________________________________________________________________________

Forskerutdanningsutvalget:

Medlemmer Forskerutdanningsutvalget 2019

Gruppe A:

Geodynamikk: Joachim Jacobs (leder) - vara: Ritske Huismans
Kvartære geosystemer: Atle Nesje - vara: Haflidi Haflidason
K.G.Jebsensenteret for dyphav: Eoghan Reeves - vara: Cedric Hamelin
Basseng- og Reservoar studier (BRS): Morten Jakobsen - vara: William Helland-Hansen

Gruppe B:  Vilde Dimmen - vara: Thomas Thuesen

Sekretær:   Anders Bjørnsen Kulseng

______________________________________________________________________________

Programstyret for bachelor og masterprogrammet i geovitenskap

Medlemmer Programstyret 2019

Gruppe A:

Programstyreleder: Berit Hjelstuen (Vara: Isabelle Lecomte)
Kvartære geosystemer: Jostein Bakke (Vara: Haflidi Haflidason)
Geodynamikk: Mathilde Bøttger Sørensen (Vår 19 Stéphane Rondenay)(Vara: Lars Ottemøller)
K.G.Jebsensenteret for dyphav: Bjarte Hannisdal (Vara: Desiree Roerdink)
Basseng- og Reservoar studier (BRS): Isabelle Lecomte (Vara: William Helland-Hansen )

Gruppe D:   

  • Synne Skaara
  • Thale Damm-Johnsen                       

Vararepresentanter Gruppe D

  • Geir Clement Wågen
  • Thea Aske Haugen

Observatører med talerett:

  • Emilie Randeberg, studiekonsulent Anders B. Kulseng, studiekonsulent             

Sekretær:    

Emilie Randeberg

Programstyret for masterprogrammet i petroleumsteknologi:

Gruppe A:    Geir Ersland, leder (IFT), Robert Gawthorpe (GEO), Kristine Spildo (KI), Florin Radu (MI), Kristine Spildo (KI)
Gruppe D:    Anna Nikoline Særvold Bang

Sekretær:    Kari Halland

Programstyret for masterprogrammet i energi:

Gruppe A: Peter Haugen (GFI, leder), Jarle Berntsen (MI), William Helland-Hansen (GEO),  (KI), Tatiana Kuznetsova (IFT), Nils-Ottar Antonsen, Erwan Le Roux

Gruppe D: Jørgen Knutsen, Kristine D. Klementsen

 

Sekretær: Elisabeth Aasen Sæther

_______________________________________________________________________________

HMS-utvalget ved Geo

Gruppe A: Haflidi Haflidason

Gruppe B: Anna Hughes   Vara: 

Gruppe C: Ole Tumyr, Stig Monsen

Gruppe D: Geir Clement Wågen, Alma Dzozlic Bradaric  Vara: Ingvild Aarrestad, Alma Dzozlic Bradaric

Observatør: Verneombud: Siv Hjorth Dundas, Vara: Eivind W.Nagel Støren, Førstekonsulent Trine Lise Stjernholm

Sekretær: Andrea Grimnes

_____________________________________________________________________________

Fagutvalget for studenter ved Geo

Thea Aske Haugen (Thea.A.Haugen@uib.no
● Leder
● Vara programstyret

Oda Rostøl Haga (Oda.haga@student.uib.no)
● Nestleder
● Lesesalsansvarlig
● RU representant, Mjøllnir- og Seismologenkontakt

Synne Skaara (Synne.Skaara@student.uib.no)
● Representant i programstyret
● Vara instituttrådet
● Lesesalsansvarlig
● Økonomiansvarlig

Thale Damm-Johnsen (Thale.Damm-Johnsen@student.uib.no)
● Representant til programstyret
● Profileringsansvarlig
● iEarth
● Vara HMS-utvalget

Geir Clement Wågen (Geir.Wagen@student.uib.no)
● Representant instituttrådet
● Vara programstyret
● Representant HMS-utvalget

Alma Dzozlic Bradaric (Alma.Bradaric@student.uib.no)
● Lesesalansvarlig
● Representant i HMS-utvalget

Ingvild Aarrestad (Ingvild.Aarrestad@student.uib.no)
● Representant instituttrådet
● Vara RU, Mjøllnir- og Seismologenkontakt
● iEarth
● Vara HMS-utvalget
● Profileringsansvarlig

Vebjørn Selstad (Vebjorn.Selstad@student.uib.no)
● Vara instituttrådet
● Profileringsansvarlig
● iEarth

Lunsjrom "Rom-B-Porfyr" ansvarlig: Fagutvalget

Mail: Fagutvalg@geo.uib.no

Nettside: gfu.b.uib.no

 

Styret i studentorganisasjonen Mjøllnir:

Leder: Heidrun Sande

Nestleder: Trond Fjellet

Økonomiansvarlig: Judith Margrethe Vestre

Arrangement ansvarlig: Vebjørn Johannes Selstad og Øystein Brandsæter Asserson

PR-Asvarlig: Amalie Sande Rødde

Sponsoransvarlig: Rannveig Brærvik Søten og Frida Riple Forsberg

Øvrige medlemmer: Ava Yousif, Håvar Sæther, Tor-Sebastian Rønneberg og Solveig Osjord

Nettside: mjollnir.b.uib.no