Hjem
Institutt for geovitenskap

Råd og Utvalg ved Institutt for geovitenskap

Her gis en oversikt over råd og utvalg ved Institutt for geovitenskap.

Hovedinnhold

Som rådgivende organer og saksforberedende utvalg til støtte for instituttleders oppgaver, eksisterer det instituttråd, forskerutdanningsutvalg, programstyre og studentenes fagutvalg.

 

Instituttråd:

Instituttrådet er det eneste valgte rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

Medlemmer instituttråd Perioden 2021-2023

MedlemmerVaramedlemmer
Gruppe A
 • Atle Rotevatn (leder)
 • Anna Nele Meckler
 • William Helland-Hansen
 • Desiree Lisette Roerdink
 • Stephane Rondenay

Berit Oline B. Hjelstuen, Stedfortreder (personlig vara for leder)
1.    vara: Mathilde Bøttger Sørensen 
2.    vara: Isabelle Christine Lecomte
3.    vara: Eoghan Reeves
4.    vara: Henk Keers

Gruppe B

 •  Therese Rieckh

1.    vara: Hakan Heggernes
2.    vara: Helene Meling Stemland
 

Gruppe C

 • Irene Heggstad
 • Emilie Randeberg

1.   vara: Olav Audun Bjørkelund

Gruppe D

 • Julie Pytterud
 • Eirik Fyran Siira
 • Alette Kleven

1.    vara: Ole Skår Jøsok
2.    vara: Stine Grindheim
 

               

Verneombud (med møterett):   
Leo Zijerveld

vara: Lubna Sami Jawad Al-Saadi
Sekretær:    
Administrasjonssjef Andrea Grimnes
 


I UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

 

Forskerutdanningsutvalget:

Medlemmer Forskerutdanningsutvalget

Gruppe A:

Geodynamikk og bassengstudier: Joachim Jacobs (leder) - vara: Ritske Huismans
Kvartærgeologi & Paleoklima: Henriette Linge
Geokjemi og geobiologi: Eoghan Reeves 
Geofysikk: Morten Jakobsen - vara: Lars Ottemöller

Gruppe B:  Hakan Heggernes - vara: Ingvild Aarrestad

Sekretær:   Anders B. Kulseng

Programstyret for bachelor- og masterprogrammet i geovitenskap

Medlemmer Vår 2024

Gruppe A:

Undervisningsleder: Berit Oline Hjelstuen (Vara: Isabelle Lecomte)
Kvartærgeologi og Paleoklima: Jostein Bakke (Vara: Andreas Born)
Geofysikk: Stephane Rondenay
Geokjemi og Geobiologi: Bjarte Hannisdal (Vara: Desiree Roerdink)
Geodynamikk og Bassengstudier: Isabelle Lecomte (Vara: William Helland-Hansen)

Gruppe D:   

 • Julie Christoffersen
 • Julie Sel Herikstad                  

Observatører med talerett:

 • Pernille Eyde Nerlie (Studieadministrasjon), Anders B. Kulseng (Studieadministrasjon), Vilde Dimmen (Studieadministrasjon, EVU), Thomas Thuesen (iEarth Nettvarkskoordinator), Atle Rotevatn (Instituttleder)            

Sekretær:    

Vilde Dimmen

 

HMS-utvalget ved Geo

Gruppe A: Haflidi Haflidason

Gruppe B: Thomas Thuesen 

Gruppe C: Olav Audun Bjørkelund, Stig Monsen

Gruppe D: Anna Katharina von der Ahe og Carl August Brechan  Vara: Oda Kleveland og Julie Christoffersen

Observatør: Verneombud: Leo Zijerveld, Varaverneombud: Lubna Sami Jawad Al-Saadi , Overingeniør Siv Hjorth Dundas

Sekretær: Andrea Grimnes

 

Fagutvalget for studenter ved Geo

Studenter ved Institutt for geovitenskap er ivaretatt av det viktige arbeidet som Geovitenskapelig fagutvalg gjør.
Fagutvalget er studentenes velferdsorgan som knytter studentene sammen med instituttet. Fagutvalget har representanter i instituttrådet og programstyret og fronter studentenes sak i disse utvalgene.

De holder GEOrakel, i oddetallsuker, i de  grunnleggende GEOfagene. Her kan man ta seg en vaffel mens dere jobber.  

Fagutvalget organiserer også masterstudentenes lesesalplasser og arrangerer faglige og sosiale møtekvelder i løpet av semesteret, og lager ordenslister for kjøkkenet "Rom-B-Porfyr".

Fagutvalget har valg av representanter like etter nyttår hvert år. Invitasjon til møtet sendes ut på epost og i Sosiale Medier i forkant av møtet. 

Carl August Brechan (Carl.Brechan@student.uib.no)
● Leder
● Lesesalsansvarlig
● Programstyre-representant vara

Julie Christoffersen (Julie.Christoffersen@student.uib.no)
● Nestleder
● Lesesalsansvarlig
● Programstyre-representant

Helle Dahl (hedah6438@uib.no
● SoMe ansvarlig
● Mjøllnir-kontakt

Julie Sel Herikstad (juh014@uib.no)
● SPE kontakt
● Seismologen
● Programstyre-representant

Helene Monsen (helene.monsen@outlook.com)
● SoMe ansvarlig
● Lesesalsansvarlig

Kristoffer Jørgensborg (Kristoffer.Jorgensborg@student.uib.no)
● HMS-kontakt
● iEarth-kontakt
● Arrangementsansvarlig

Lenva Fatah (lefat8036@uib.no)
● Økonomiansvarlig
● Sponsoransvarlig

Linus Bjørke (libjo8051@uib.no )
● Programstyre-representant vara
● Arrangementsansvarlig
● RU kontakt

Silje Trohjell (str009@uib.no)
● Sponsoransvarlig
● RU kontakt vara
● HMS kontakt vara

Stein Sagabråten (stsag3706@uib.no)
● Arrangementsansvarlig
● ØkonomiansvarligI tillegg er det representanter i instituttets instituttråd valgt frem til august her.

Mail: Fagutvalg@geo.uib.no

Geovitenskapelig Fagutvalg uib (facebook)

Styret i studentorganisasjonen Mjøllnir:

Mjøllnir er linjeforeningen for geologistudentene ved Institutt for geovitenskap, på UiB.
Mjøllnir drives på dugnad av og for studenter, og jobber kontinuerlig for å skape et så bra som mulig, sosialt og faglig, geovitenskapelig miljø på Universitetet i Bergen.

Mjøllnirs formål er å etablere et sosialt nettverk på tvers av årskull og studieretninger innenfor de ulike studieretningene, og spesielt innenfor studieretningene på det Matematiske og naturvitenskapelige fakultet.

Alle medlemmer i Mjøllnir er stemt frem av geologistudentene ved Institutt for geovitenskap. Det arrangeres et årsmøte en gang i året (i starten av høstsemesteret), hvor medlemmene i styret til Mjøllnir stemmes frem. Ved årsmøtet presenteres også rollene til hver av de enkelte vervene. 

Vi arrangerer ukesavslutninger, bedriftspresentasjoner, julebord, hytteturer, utflukter, temafester og mye annet gøy!

Her er nytt styre:

Kristian WiikLederKristian.Wiik@student.uib.no
Bjørnar UlfengNestlederBjulf8603@student.uib.no
Sara NyenØkonomiansvarligSanye7704@student.uib.no
Tiril LancealotPromoteringsansvarligTilan7521@student.uib.no
Synne VignesArrangementsansvarligSyvig3973@student.uib.no
Eirin Gimmestad    ArrangementsansvarligEigim5156@student.uib.no
Benjamin DavisSponsoransvarligBedav0172@student.uib.no
Marie FarbrotSponsoransvarligMafar7560@student.uib.no
Magnus Nes PytterudØvrig medlemMagnus.Pytterud@student.uib.no
Even Undheim SerigstadØvrig medlemEvser4442@student.uib.no
Emma Oline BraarudØvrig medlemEmbra9649@student.uib.no
Nils Henrik SimonsenNettside/SoMe AnsvarligNisim3470@student.uib.no
Jonathan BerghNexus RepresentantJober8818@student.uib.no
Marius SandangerNexus RepresentantMasan5052@student.uib.no

Nettside: mjollnir.b.uib.no

Lenke til Student Bergen
Lenke til Instagram
Lenke til facebook
Lenke til LinkedIn

Styret i studentorganisasjonen Seismologen

Seismologen er geofysikk sin linjeforening ved Institutt for geovitenskap, UiB.
Seismologen drives av og for studentene, for å gi et så bra som mulig studiemiljø. Seismologen jobber ofte med geologistudentene sin linjeforening, Mjøllnir, for at det skal bli best mulig samhold ved Geovitenskap. Det arrangeres flere sosiale eventer i løpet av året, både på studiet og ved siden av. Det arrangeres årlige Geølympics, i tillegg til toast-torsdager, grilling, diverse turneringer og andre festligheter!

Kaja Anderssen SørengLederKaja.Soreng@student.uib.no
Ragnhild JordeNestlederragnhild.jorde@student.uib.no
Lisa TysseØkonomiansvarligLisa.tysse@student.uib.no
Ina RefsnesSosiale medier ansvarligina.refsnes@student.uib.no
Åste InstanesArrangement ansvarligAste.instanes@student.uib.no
Tiffany Ewa AjayiArrangement ansvarligTiffany.Tijani-Ajayi@student.uib.no
Vilde MyhreNæringslivsansvarligvilde.myhre@student.uib.no
Leo Antoni Dominik PichlerNexus representantleo.pichler@student.uib.no
Juan Carlos Gomez AchingSponsor ansvarligjuan.aching@student.uib.no
Liv Pham NestaasØvrige medlemliv.nestaas@student.uib.no
Malte SallanØvrige medlemmalte.sallan@student.no
Johanne Rokstad Øvrige medlemjohanne.rokstad@student.uib.no
Christina UlvedalØvrige medlemchristina.ulvedal@student.uib.no
Mathilde Ødegaard JohnsenØvrige medlemmathilde.o.johnsen@student.uib.no

Link til facebook: https://www.facebook.com/seismologen

Link til LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/seismologen/

E-post: Seismologen@gmail.com

iEarth - Senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning


iEarth ønsker å promotere en student-fokusert og innovativt læringsmiljø som styrker geovitenskapelige studenter for å imøtekomme komplekse samfunnsutfordringer. iEarth støtter studentene aktiv ved å bidra til, samt utvikle deres utdanning. Dette gjøres ved å promotere aktiv læring, og fremme samarbeid mellom studenter og ansatte om kurs- og læreplanutvikling. Vi jobber for en tilnærming der studentene kan delta, som bidrar til en følelse av delt eierskap, samarbeid, livslang læring og en bedre utdannelse. Studentorganisasjonen i iEarth (avdelinger ved UiB, UiO, UiT og UNIS): et sted der studenter kan møtes og diskutere, initiere og drive utviklingen av utdanningen. På UiB har vi ulike arrangementer slik som GEOrakel, Karrieredag, pub-lectures, emneevaluering og andre workshops gjennom semesteret.

Her er liste av medlemmer: 

Siri TunglandLedersitun3708@uib.no
Kaja Friis RuudNestlederKaja.Ruud@student.uib.no
Fredrik PaulsenGeorakel ansvarligFredrik.paulsen@student.uib.no
Elias HallelandGeorakel ansvarligElhal9607@uib.no
Lars Andreas HusebyØkonomiansvarliglahus0035@uib.no
Ada MascoloSoMe ansvarligada.mascolo@student.uib.no
Vegard PettersenSosialt ansvarligvpe020@uib.no
Amalie AndersenFagsansvarlig amand4342@uib.no
Jacob Nygaard Fagsansvarlig janyg6726@uib.no
Ann Emelie HaugebergØvrig medlemAnhau9925@uib.no
Ingrid HelleØvrig medlemingrid.helle@student.uib.no
Karoline TysnesØvrig medlemkaroline.tysnes@student.uib.no
Tiril SundalØvrig medlemtisun1558@uib.no