Hjem
Institutt for geovitenskap
masterprosjekt GEO

Tema for masteroppgaver i geovitenskap

Her finner du aktuelle tema for masterprosjekt for deg som skal begynne på masterprogram i geovitenskap ved UiB. Du kan også besøke nettsiden til hver av våre forskningsgrupper for å se tidligere og pågående prosjekter. Mange av våre tidligere prosjekter er fremdeles aktuelle forskningstemaer og kan ofte omformes til nye prosjekter.

Hovedinnhold

Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskningsrområder du kan velge å fordype deg innen. Prosjektene under er listet opp etter disse forskningsområdene: Geodynamikk og bassengstudier, Geokjemi og geobiologi, Geofysikk og Kvartærgeologi og paleoklima

Institutt for geovitenskap (GEO) har utarbeidet fem nøkkeltema som går igjen i våre masterprosjekt: Klima, Miljø, Ressurser, Energi og Geofarer. Alle våre masterprosjekt plasserer seg under ett eller flere av disse temaene, og mange av forskningsgruppene våre samarbeider om flere av temaene. Du vil derfor oppleve et stort, tverrfaglig fellesskap som student ved GEO. 

Masterprogrammet består av to komponenter: én kursdel på totalt 60 studiepoeng og masteroppgaven på 60 studiepoeng. Den totale arbeidsmengden for masterprogrammet er 120 studiepoeng, tilsvarende to års studier. 

Hvordan finner jeg et masterprosjekt å arbeide med? 

Bruk menyen under. Les prosjektforslagene nøye, og gjør deg opp en mening om hvilket forskningstema du ønsker å fordype deg i. Finner du ett eller flere interessante prosjekt, bør du ta kontakt med de opplistede veilederne. Se også på hvilke emner som listes opp - er dette emner du er direkte kvalifisert til, eller trenger du bestemte forkunnskaper for å gjennomføre emnene og prosjektet? 

Merk: Vi vil prøve å legge til rette for at alle masterstudenter får avlegge masteroppgave innen det forskningsfeltet de ønsker, men vi vil samtidig opplyse om at hver enkelt veileder har begrenset kapasitet. Alle studenter som får opptak til masterprogrammet har krav på veileder og masteroppgave. I noen tilfeller vil flere studenter ønske samme oppgave - ved stor pågang til enkelte prosjekt, vil studentene måtte rangeres resultatmessig. Dette skjer kun i sjeldne tilfeller, og vi jobber for å finne gode løsninger for alle våre studenter. 

I tillegg til disse masterprosjektene, er det også mulig å utarbeide et eget masterprosjekt sammen med veileder. Dersom du ønsker dette tar du kontakt med aktuelle veiledere for å diskutere dine ideer og ulike muligheter. For mer informasjon og tips om hvem som jobber med de ulike fagområdene, ta kontakt med studieveileder (Vilde Dimmen). 

Vi anbefaler også at du undersøker hvilke prosjekt som tidligere har vært gjennomført i de ulike forskningsgruppene. Dette finner du informasjon om under hver av overskriftene i tabellen under. 

Flytskjema for nye masterstudenter ved GEO
Foto/ill.:
Jostein Bakke, GEO

Flytskjema for studenter: Hvordan finne tema for masteroppgave i geovitenskap. 

Vi skal skrive ny prosjektbeskrivelse

Dersom du og veileder skal lage et nytt prosjekt sammen, skal dette meldes inn via skjemaker, til samme frist som masteravtalen (1. mars på våren og 1. oktober på høsten). 

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes i programstyret etter innlevering. 

 

Hvilke emner skal jeg velge? 

Relevante emner for ditt masterprogram finner du på den enkelte prosjektbeskrivelse, eller i samtale med veileder eller forksningsgruppe. Du kan også få hjelp fra studiekonsulent.

Emner underviset ved Institutt for geovitenskap.
Emner undervist ved MN-fakultetet.

Ved Institutt for geovitenskap (GEO) har mange emner kort frist for oppmelding (onsdag uke 33 / onsdag uke 2). 

Alle nye studenter må innen de første dagene etter oppstart, innen oppmeldingsfristen, undersøke hvilke emner som passer i deres masterprogram. Eksterne studenter kan møte problemer med å legge til emner i studentweb, gjelder dette deg, må du kontakte programkoordinator (Vilde Dimmen) for å åpne emnene i studentweb. 

NB! Å hjelpe masterstudenter inn på riktige emner er vår hovedprioritet i semesterstartsuken. Ved spørsmål skal du ikke nøle med å ta kontakt med studieadministrasjonen/programkoordinator.

 

Prosjektforslag fra Geodynamikk og bassengstudier

Se tidligere og pågående prosjekter fra denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)

Fault sealing controls in Gullfaks and Gullfaks Sør inferred from production data

Christian HermanrudElco Luijendijk, Afroza Parvin

Fault sealing controls at the Snorre field

Christian HermanrudElco Luijendijk, Asdrubal Bernal, Equinor

Accuracy of the least compressive stress from borehole data and implication for analyses of calculations of the limit for hydrofracturing thresholds

Christian HermanrudRitske Huismans, Hege Nordgård Bolkås (Equinor), Jamie Stuart Andrews (Equinor)

Frequency-dependent AVO (FAVO) attribute extraction

Christian HermanrudEinar Iversen, Gerard Bonet (Equinor)

Depositional geometries and sequence stratigraphic interpretation and subdivision in the eastern Book Cliffs, Colorado, USA; Mount Garfield to Palisade Rim

Christian HermanrudElco Luijendijk, Scott Alan Bullimore (Equinor)
Detailed study of normal faults, the variability of fault core content and predictability of across-fault flow properties, in the Mesaverde Group in Jim Canyon, Book Cliffs, Utah/Colorado, USAChristian HermanrudRob Gawthorpe, Helene Muri (Equinor)
Landscape evolution modelling of late Mesozoic topography and sediment output from Southern NorwayRitske HuismansTor O. Sømme 
Sebastian Wolf
Opprinnelsen, kinematikken og geometrien til saltdiapirer og minibassenger i Storbritannias sentrale Nordsjø - The origin, kinematics, and geometry of salt diapirs and minibasins in the UK Central North SeaRob GawthorpeMar Moragas, UiB, Oliver Duffy, Uni Texas
Landscape evolution modelling of late Mesozoic topography and sediment output from Southern NorwayRitske HuismansTor Sømme, UiB//Equinor, Sebastian Wolf

Prosjektforslag fra Geofysikk

Se tidligere fullførte og pågående prosjekter i denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)

Finite difference based wave simulation in porous media

Morten JakobsenAdrian Florin Radu
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Rock physics modelling of sediments in Adventdalen, Svalbard.Tor Arne JohansenBent Ole Ruud 
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Seismic modelling of surface waves in Adventdalen, Svalbard.Tor Arne JohansenEinar Iversen
Synergier mellom seismikk og medisinsk ultralydMorten Jakobsen, GEO, UiBEinar Iversen 
Inversion of seismic velocities using drill-bit seismic wavesEinar IversenAlexander Goertz (OCTIO AS),
Endre Vange Bergfjord (OCTIO AS)
Resente og fremtidige endringer i strømsystem og vannutskiftning mellom hav og brakkvann som følge av menneskelige inngrep i et aktivt tidevannssystem, ytre Vestvågøy, LofotenTor Arne JohansenVigdis Tverberg (Universitetet i Nordland)
Seismiske signaturer av geotermiske reservoarerTor Arne JohansenErling Jensen (RPT),
Åsmund Drottning (RPT)
Modeling and Inversion of Multiply Scattered WavesHenk KeersEinar Iversen
Development of a ground motion prediction equation for NorwayMathilde B. SørensenLars Ottemöller 
Modelling of controlled-source electromagnetic data using fast integral
equation methods
Morten Jakobsen,Malte Sommer 
Local earthquake tomography between Bergen Arcs and Hardangerfjord shear zoneLars OttemöllerFelix Halpaap,
Stéphane Rondenay 
Fast Ray Tracing and Imaging Using GPUsHenk KeersEinar Iversen,
Martin Sarajærvi (Schlumberger, Stavanger)
Earthquakes in Southern NorwayLars OttemölleFelix Halpaap 
Seismic Monitoring of CO2 StorageHenk KeersMartin Sarajærvi, Schlumberger Stavanger 
Prosessering og tolkning av SVALEX seismikkRolf MjeldeBent Ole Ruud
Elektromagnetiske metoder i borehullsgeofysikkMorten JakobsenSergey Alayev, NORCE
Automatic detection and classification of seismic events from glacier calvingTor Arne JohansenHelene Stemland
Geothermal: Correlations of geothermal, electric and acoustic properties of subsurface rocksTor Arne JohansenHelene Stemland, Erling Jensen (Dig Science)
CO2 sequestration: Seismic characterization of potential CO2 leakage through compacting shalesTor Arne JohansenÅsmund Drottnig (Dig Science)
Structure and Dynamics of the Inner and Outer CoreHenk KeersThomas Meier (Uni. Kiel, Germany), Johannes Stampa (Uni. Kiel, Germany), Sergei Lebedev (Uni. Cambridge)
Machine Learning and Modeling Techniques for Regional Seismology – An Application to Southern EuropeHenk KeersThomas Meier (Uni. Kiel, Germany), Johannes Stampa (Uni. Kiel, Germany), Sergei Lebedev (Uni. Cambridge)
Marine Geophysics - Modeling and Full Waveform Inversion of Marine Seismic DataHenk KeersTora Myklebust, AkerBP
Modeling and Inversion of Ocean Acoustic Data for Climate ChangeHenk KeersTBD

Prosjektforslag fra Kvartærgeologi og paleoklima

Se tidligere og pågående prosjekter fra denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)

Mapping winter melt events at Folgefonna glacier with radar remote sensing

Ben RobsonAndreas Born
Exploring regional variability in the timing of Quaternary glaciation in the monsoon-influenced HimalayaAnn RowanKarlijn Ploeg, Henriette Linge, Bjarte Hannisdal 
Novel approaches to assessing calcite microstructure and preservation of foraminifera and the implications for paleoclimate reconstructionsNele MecklerLeonardo Pasqualetto, Victoria Taylor

Deep ocean temperatures during Eocene greenhouse climates

Nele MecklerVictoria Taylor

Climate reconstructions from glacier length records

Andreas BornJostein Bakke, Jarle B. Sleire
Variability of past ocean circulationAndreas BornUlysses NinnemannIna Nagler
Atlantic Ocean nutrient, carbon and oxygen supply in the Pliocene greenhouse worldFrida S. HoemUlysses Ninnemann
Assessment and understanding of the simulated Last Glacial Maximum climateKerim H. NisanciogluChuncheng Guo (NORCE Climate)
The future of the Greenland ice sheetAndreas BornTobias Zolles
Decadal scale volume changes of Folgefonna ice capBen RobsonAndreas Born
Paleo-reconstruction field site characterisation using remote sensingBen RobsonWillem van der Bilt
Undersøkelse av innsjøsedimenter i Høgvardtjenn og datering av isavsmeltingen på Norefjell i nedre del av Hallingdal, Krødsherad kommune, Viken fylkeAtle NesjeKnut Sørgaard, Bane NOR
Klimaendringer og flomfrekvens på Vestlandet – Rekonstruksjon av holocen flomfrekvens på Jæren basert på studie av innsjøsedimenter fra OgnaJostein BakkeJohannes Hardeng, Pål Ringkjøb Nielsen, Jan Magne Cederstrøm
Deglasiasjonen i de midt-skandinaviske fjellene – bredemte sjøer og en katastrofal tapningJostein BakkeCarl Regnell (uni Stockholm), Johannes Hardeng (GEO, UiB)
Using machine learning to characterise modern hydrological extreme eventsBen RobsonProfessor Jostein Bakke
Decadal changes in mass at Folgefonna glacierBen RobsonJostein Bakke, Jan Magne Cederstrøm, Pål Ringkjøb Nielsen
Eolisk aktivitet gjennom sein-holocen ved Skardasanden, RogalandPål Ringkjøb NielsenBen Robson, Jan Magne Cederstrøm
A tropical view on major global climate change (...)Nele MecklerYves Krüger
The evolution of debris-covered glaciers formed by gold mining in KyrgyzstanAnn RowanAndreas Born, Stewart Jamieson (Durham University, UK)
Kartlegging av Jøkullaup- (GLOF) og skredavsetninger i SandvikedalenBen RobsonKenneth Mangersnes, Jostein Bakke, Jacob Blende (NGU)
Analyzing basin-scale sedimentary processes in Lake Midsommer to reconstruct Holocene glacial dynamics in northern GreenlandJostein BakkeNicolas Balascio (Queen Mary Collegage, USA), Jan Magne Cederstrøm
Evaluating the deglacial history of the Wandel Dal valley, northern GreenlandJostein BakkeNicolas Balascio (Queen Mary Collegage, USA), Ben Robson
Improving constraints on the hydroclimate variability of northern GreenlandJostein BakkeNicolas Balascio (Queen Mary Collegage, USA)
Exploring regional variability in the timing of Quaternary glacier changeAnn RowanHenriette Linge, Bjarte Hannisdal