Hjem
Institutt for geovitenskap
masterprosjekt GEO

Forslag til masterprosjekt ved Institutt for geovitenskap

Her finner du forslag til masterprosjekt som kan være aktuelle for deg som skal begynne på masterprogram i geovitenskap ved UiB. Du kan også besøke nettsiden til hver av våre forskningsgrupper for å se tidligere og pågående prosjekter. Mange av våre tidligere prosjekter er fremdeles aktuelle forskningstemaer og kan omformes til nye prosjekter.

Hovedinnhold

Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskningsrområder du kan velge å fordype deg innen. Prosjektene under er listet opp etter disse forskningsområdene: Geodynamikk og bassengstudier, Geokjemi og geobiologi, Geofysikk og Kvartærgeologi og paleoklima

Hvordan finner jeg et masterprosjekt å arbeide med? 

Bruk menyen under. Les prosjektforslagene nøye, og gjør deg opp en mening om hvilket forskningstema du ønsker å fordype deg i. Finner du ett eller flere interessante prosjekt, bør du ta kontakt med de opplistede veilederne. Se også på hvilke emner som listes opp - er dette emner du er direkte kvalifisert til, eller trenger du bestemte forkunnskaper for å gjennomføre emnene og prosjektet? 

Merk: Vi vil prøve å legge til rette for at alle masterstudenter får avlegge masteroppgave innen det forskningsfeltet de ønsker, men vi vil samtidig opplyse om at hver enkelt veileder har begrenset kapasitet. Alle studenter som får opptak til masterprogrammet har krav på veileder og masteroppgave. I noen tilfeller vil flere studenter ønske samme oppgave - ved stor pågang til enkelte prosjekt, vil studentene måtte rangeres resultatmessig. Dette skjer kun i sjeldne tilfeller, og vi jobber for å finne gode løsninger for alle våre studenter. 

I tillegg til disse masterprosjektene, er det også mulig å utarbeide et eget masterprosjekt sammen med veileder. Dersom du ønsker dette tar du kontakt med aktuelle veiledere for å diskutere dine ideer og ulike muligheter. For mer informasjon og tips om hvem som jobber med de ulike fagområdene, ta kontakt med studieveileder (Emilie Randeberg). 

Vi anbefaler også at du undersøker hvilke prosjekt som tidligere har vært gjennomført i de ulike forskningsgruppene. Dette finner du informasjon om under hver av overskriftene i tabellen under. 

Hvilke emner skal jeg velge? 

Ved Institutt for geovitenskap (GEO) har alle emner kort frist for oppmelding (onsdag uke 33 / onsdag uke 2). I 2021 er denne datoen 18. August 2021

Alle studenter må innen de første dagene etter oppstart, innen fristen, undersøke hvilke emner som passer i sitt masterprogram. Eksterne studenter kan møte problemer med å legge til emner i studentweb, disse må kontakte programkoordinator (Emilie Randeberg) for å åpne emnene i studentweb. 

Relevante emner for ditt masterprogram finner du på den aktuelle prosjektbeskrivelse, eller i samtale med veileder eller forksningsgruppe. 

NB!! Dette er vår hovedprioritet i semesterstartsuken, og vi jobber for å hjelpe alle studenter gjennom denne prosessen. Ved spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med din studiekonsulent!

Prosjektforslag fra Geodynamikk og bassengstudier

Se tidligere prosjekter fra denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Fluid inclusion study of Antarctic blue ice gypsumProfessor Joachim Jacobs, GEO, UiBDr. Yves Krüger (GEO, UiB)
Landscape evolution modelling of late Mesozoic topography and sediment output from Southern NorwayProfessor Ritske Huismans, GEO, UiBFørsteamenuensis Tor O. Sømme (GEO, UiB), Sebastian Wolf (GEO, UiB)
Recent morphological changes of Norwegian fjord deltas: Processes and controlsDr. Bjørn Nyberg, GEO, UiBProfessor William Helland-Hansen, GEO, UiB
Influence of mineralogy on polygonal fault formation in the North Viking GrabenProf. Haakon Fossen, GEO, UiBProfessor II Christian Hermanrud (GEO, UiB // Equinor)

Fault sealing in the Greater Oseberg Area

Professor II Christian Hermanrud (GEO, UiB // Equinor)Førsteamanuensis Christian Haug Eide, GEO, UiB
Improving interpretation of 3D Ground-Penetrating Radar data in archaeology via attributes developed in seismic – application to selected Norwegian sitesFørsteamanuensis Isabelle Lecomte, GEO, UiBArne Stamnes, NTNU, Dr. Leo Zijerveld, GEO, UiB
Constraining delta-plain morphological/architectural elements in river- to tide-dominated deltasDr. Bjørn Nygerg, GEO, UiBDr. Marcello Gugliotta, Uni. Bremen
Seismic attributes for paleokarst reservoirs: a modelling studyFørsteamanuensis Isabelle Lecomte, GEO, UiBPhD.kand Bjarte Lønøy, GEO, UiB /NORCE, Jan Tveranger, NORCE Research
NEW!! Fault crest stability during riftingProf. Haakon Fossen, GEO, UiBDr. Isreal Poloni, Lundin Energy
NEW!! Subice geology of Dronning Maud Land, East Antarctica, revealed by U-Pb zircon study of metasedimentary rocks from Kirwanveggen and the Shackleton RangeProfessor Joachim Jacobs, GEO, UiBMSc. Cheng-Cheng Wang, UiB, Dr. Andreas Laeufer, BGR, Hannover
NEW!! Impact of a topologically inconsistent fracture network digization in fluid flowDr. Bjørn Nygerg, GEO, UiBDr. Casey Nixon, UiB

Prosjektforslag fra Geokjemi og geobiologi

Se tidligere prosjekter fra denne gruppen her. 

Prosjekttittel

Hovedveileder

Medveileder(e)
Experimental investigation of Li-phosphate replacement by apatiteFørsteamenuensis Andreas Beinlich, GEO, UiBFørsteamenuensis Desiree Reoerdink (GEO, UiB), Førsteamenuensis Eoghan Reeves (GEO, UiB)
Automated interpretation of deep sea imagery (OBS! Moved from QP-group)Førsteamanuensis Ben Robson, GEO, UiBFørsteamenuensis Eoghan Reeves (GEO, UiB)

Prosjektforslag fra Geofysikk

Se tidligere fullførte og pågående prosjekter i denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Rock physics modelling of sediments in Adventdalen, Svalbard.Professor Tor Arne Johansen, GEO, UiBDr. Bent Ole Ruud (GEO, UiB)
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Seismic modelling of surface waves in Adventdalen, Svalbard.Professor Tor Arne Johansen, GEO, UiBFørsteamanunensis Einar Iversen (GEO, UiB)
Synergier mellom seismikk og medisinsk ultralydProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBFørsteamanunensis Einar Iversen (GEO, UiB)
Inversion of seismic velocities using drill-bit seismic wavesFørsteamanuensis  Einar Iversen, GEO, UiBDr. Alexander Goertz (OCTIO AS), Endre Vange Bergfjord (OCTIO AS)
Resente og fremtidige endringer i strømsystem og vannutskiftning mellom hav og brakkvann som følge av menneskelige inngrep i et aktivt tidevannssystem, ytre Vestvågøy, LofotenProfessor Tor Arne Johansen, GEO, UiBVigdis Tverberg (Universitetet i Nordland)
Seismiske signaturer av geotermiske reservoarerProfessor Tor Arne Johansen, GEO, UiBDr. Erling Jensen (RPT), Dr. Åsmund Drottning (RPT)
Modeling and Inversion of Multiply Scattered WavesFørsteamanuensis Henk Keers, GEO, UiBFørsteamanuensis  Einar Iversen (GEO, UiB)
Microstructures of carbonate rocks from velocity and attenuation measurements: Implications for CO2 storageProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBProfessor Tor Arne Johansen (GEO, UiB)
Development of a ground motion prediction equation for NorwayFørsteamanuensis Mathilde B. Sørensen, GEO, UiBProfessor Lars Ottemöller (GEO, UiB)
Modelling of controlled-source electromagnetic data using fast integral
equation methods
Professor Morten Jakobsen, GEO, UiBDr. Malte Sommer (GEO, UiB)
Fast integral equation methods for seismic wavefield modelling in complex mediaProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBFørsteamanunensis Einar Iversen, (GEO, UiB)
Local earthquake tomography between Bergen Arcs and Hardangerfjord shear zoneProfessor Lars Ottemöller, GEO, UiBDr. Felix Halpaap (GEO, UiB), Professor Stéphane Rondenay (GEO, UiB)
Fast Ray Tracing and Imaging Using GPUsFørsteamenuensis Henk Keers, GEO, UiBFørsteamanuensis  Einar Iversen (GEO, UiB), Martin Sarajærvi (Schlumberger, Stavanger)
Earthquakes in Southern NorwayProfessor Lars Ottemöller GEO, UiBDr. Felix Halpaap (GEO, UiB)
Seismic Monitoring of CO2 StorageFørsteamenuensis Henk Keers, GEO, UiBDr. Martin Sarajærvi, Schlumberger Stavanger (medveileder)
Global Seismic TomographyFørsteamenuensis Henk Keers, GEO, UiBProf. Dr. Thomas Meier, University of Kiel, Germany (co-supervisor)
Prosessering og tolkning av SVALEX seismikkProfessor Rolf Mjelde, GEO, UiBDr. Bent Ole Ruud (GEO, UiB)

Prosjektforslag fra Kvartærgeologi og paleoklima

Se tidligere prosjekter fra denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Reconstructing the climate of the late Holocene using a climate analogues frameworkFørsteamanuensis Andreas Born, GEO, UiBOdd Helge Otterå (UNI Research), Dmitry Divine (NPI, UiTø)
Coupled climate-ice sheet dynamicsFørsteamanuensis Andreas Born, GEO, UiBTobias Zolles (OMV), Kerim Nisancioglu (GEO, UiB)
Abrupt climate change in a warm climate: the 8.2 ka eventFørsteamanuensis Andreas Born, GEO, UiBCamille Li (GFI, UiB), Helga (Kikki) F. Kleiven(GEO, UiB), Chuncheng Guo (UNI Research)
Geometric controls of fjord glacier dynamicsProfessor Kerim H. Nisancioglu, GEO, UiB Dr. Basile de Fleurian (Geo UiB), Henning Åkesson (Stockholm University)
Ice flow as an indicator of ice thicknessDr. Basile de Fleurian, GEO, UiBProfessor Kerim H. Nisancioglu (GEO, UiB), Professor John-Inge Svendsen (GEO, UiB)
Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i munningen av LysefjordenProfessor John Inge Svendsen, GEO, UiBFørsteamanuensis Kristian Vasskog (Geografi, UiB)
Assessment and understanding of the simulated Last Glacial Maximum climateProfessor Kerim H. Nisancioglu, GEO, UiB Dr. Chuncheng Guo (NORCE Climate)
Etablering av askestratigrafi i innsjøarkiver fra deglasiasjonsperioden i Utsira-Karmøy områdetProfessor Haflidi Haflidason, GEO, UiBProfessor John-Inge Svendsen (GEO, UiB)

Impact of subglacial hydrology on Antarctic glaciers

Dr. Basile de Fleurian, GEO, UiBDr. Petra Langebroek (Uni Research Klima)
Snøskred i en varmere og våtere fremtid - en studie fra de albanske Alper // Avalanches in a warmer wetter future – a case study from the Albanian Alps Dr. Willem van der Bilt, GEO, UiBProfessor Jostein Bakke, GEO, UiB
Role of supraglacial ponds in the mass balance of Tapado Glacier, ChileFørsteamanuensis Ben Robson, GEO, UiBDr. Shelley MacDonnel, CEAZA, Dr. Willem van der Bilt, GEO, UiB
Regional rock glacier analysis using deep learning and object-based image analysis (OBIA)Førsteamanuensis Ben Robson, GEO, UiBDr. Shelley MacDonnel, CEAZA
Refining geothermal heat flux in Greenland from water isotopes analysis.Dr. Basile de Fleurian, GEO, UiBDr. Hans Christian Steen-Larsen, Geof, UiB, Professor Kerim H. Nisancioglu, GEO, UiB
The future of the Greenland ice sheetFørsteamanuensis Andreas Born, GEO, UiBTobias Zolles, GEO, UiB
Decadal scale volume changes of Folgefonna ice capFørsteamanuensis Ben Robson, GEO, UiBFørsteamanuensis Andreas Born, GEO, UiB
Paleoflommer i GlommaProfessor Jostein Bakke, GEO, UiBDr. Øyvind Paasche (Norce/Bjerknessenteret)

Deltautvikling i Øyern

Professor Jostein Bakke, GEO, UiBDr. Øyvind Paasche (Norce/Bjerknessenteret)
Automated interpretation of deep sea imageryFørsteamanuensis Ben Robson, GEO, UiBFørsteamenuensis Eoghan Reeves (GEO, UiB)
Mapping and monitoring rock glaciers on the Tibetan PlateauFørsteamanuensis Ben Robson, GEO, UiBDr. Lin Liu, Chinese University of Hong Kong
Where do the tropics "sit" on the glacial climate see-saw?Førsteamanuensis Nele Meckler, GEO, UiBDr. Yves Krüger, GEO, UiB, MSc. Marit Løland, GEO, UiB
Ocean temperatures during the Eocene GreenhouseFørsteamanuensis Nele Meckler, GEO, UiBDr. Victoria Taylor, Uni. Southampton, MSc. Johanna Marquardt, GEO, UiB
NY!! Kartlegging og analyse av spylerenner som metode til å rekonstruere den vertikale nedsmeltingen av den Skandinaviske innlandsisen i de sentrale fjellområdene i Sør-Norge // NEW! Mapping and analyses of lateral meltwater channels in the Norwegian mountains as a method of determining the thinning rate of the Scandinavian Ice SheetProfessor John Inge Svendsen, GEO, UiBFørsteamanuensis Ben Robson, GEO, UiB
NY!! Miljøkonsekvenser av tidligere gruvedrift på Litlabø, Stord (kan omfatte 2 studenter)Professor Haflidi Haflidason, GEO, UiBProfessor Ingunn Thorseth, 1.aman Steffen Leth Jørgensen