Hjem
Institutt for geovitenskap
Miljø

Miljø

uib-geo_miljØ_lang-23032021-san#t.mp4 (Original).mp4

Produsent:
Nydal film

Hovedinnhold

Behovet for  mineraler og metaller til moderne teknologi og et bærekraftig samfunn er sterkt økende. Mineral- og metallutvinning skaper ofte store restmasser som ikke brukes, men som lagres  på land og i nærliggende fjorder. Siden ressursene på land er begrenset, utforskes det nå om vi også kan utvinne mineraler og metaller fra  havbunnen i dyphavet. Effekten av restdeponi på det marine miljøet (som for eksempel utlekking av giftige tungmetaller) vet vi imidlertid svært lite om, sammenlignet med det vi vet om lagring på land. Ved institutt for geovitenskap forsker vi derfor både på deponier i norske fjorder og på mineralavsetninger i dyphavet for å belyse dette. 

Et annen problemstilling  er den økende plastforurensingen i havet. Plasten brytes gradvis ned til mikro- og nano-plastpartikler og blir derved tilgjengelig både for store og små dyr, som tar feil av plast og mat. Hva som skjer med plasten i havet, og hvordan den kan påvirke oss, er noe det forskes mye på i dag. Ved Institutt for geovitenskap undersøker vi hvor mye plast som finnes i nærliggende havområder, og tester ut nye metoder for å kunne påvise plast både i vann og i løsmasser på havbunnen. 

Plasthvalen UiB
Foto/ill.:
UiB

 

Les også: https://www.vg.no/nyheter/i/kJX0Aa/undersoekelse-plast-i-havet-bekymrer-nordmenn-mest

 

 

 

MER INFORMASJON

Bachelorprogrammet i geovitenskap