Hjem
Master

Geovitskap, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar53
 • StudiestartHaust/vår.
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

 Dette masterprogrammet fører fram til graden master i geovitenskap. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Studieprogrammet Masterprogram i geovitenskap har som mål å gi studenten en bred generell kunnskap om geovitenskap, i tillegg til forskningsferdigheter i den valgte spesialiseringen. Kandidater finner ofte arbeid i petroleumsindustrien, innen forskning eller som private eller kommunale konsulenter.

Masterprosjekter varierer fra å handle om teoretiske aspekter ved den faste jords fysikk til anvendt geologi, og fokuserer på å utnytte enhver students individuelle ferdigheter og bakgrunn. Kursprogrammet og masteroppgaven nyter også fordeler av Vest-Norges unike miljø og landskap for ulike typer feltgeologi, som strekker seg fra kvartærgeologi og glasialgeologi til prekambriske orogeniske og magmatiske prosesser. Nærheten til Nordsjøens oljefelt, og tilgangen til to havgående forskningsskip som er utstyrt for marin refleksjonssemiskk, betyr at du vil få ypperlige muligheter til forskning på petroelums- og marinrelaterte temaer. Som masterstudent vil du også ha tilgang til et bredt tilbud av moderne laboratorie- og datafasiliteter.

Innenfor Masterprogrammet i geovitenskap kan du velge mellom fire spesialiseringer, som speiles av våre fire forskningsgrupper ved Instituttet:

 • Kvartære geosystemer
 • Geobiologi og geokjemi
 • Basseng- og reservoarstudier
 • Geodynamikk

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studieprogrammet Masterprogram i geovitenskap har som mål å gi studenten en bred generell kunnskap om geovitenskap, i tillegg til forskningsferdigheter i den valgte spesialiseringen. Kandidater finner ofte arbeid i petroleumsindustrien, innen forskning eller som private eller kommunale konsulenter. Masterprosjekter varierer fra å handle om teoretiske aspekter ved den faste jords fysikk til anvendt geologi, og fokuserer på å utnytte enhver students individuelle ferdigheter og bakgrunn. Kursprogrammet og masteroppgaven nyter også fordeler av Vest-Norges unike miljø og landskap for ulike typer feltgeologi, som strekker seg fra kvartærgeologi og glasialgeologi til prekambriske orogeniske og magmatiske prosesser. Nærheten til Nordsjøens oljefelt, og tilgangen til to havgående forskningsskip som er utstyrt for marin refleksjonssemiskk, betyr at du vil få ypperlige muligheter til forskning på petroelums- og marinrelaterte temaer. Som masterstudent vil du også ha tilgang til et bredt tilbud av moderne laboratorie- og datafasiliteter.

Innenfor Masterprogrammet i geovitenskap kan du velge mellom fire spesialiseringer, som speiles av våre fire store forskningsgrupper ved Instituttet:

 • Kvartære geosystemer
 • Geobiologi og geokjemi
 • Basseng- og reservoarstudier
 • Geodynamikk

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i geovitskap (krav 120 SP)
Masteremne (krav 60 SP)
Du vel emna i samråd med rettleiar.
Masteroppgåve i geovitskap (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV399Masteroppgåve i geovitskap603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap har ansvar for studieprogrammet. Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål på epost Studierettleiar@geo.uib.no
More information