Hjem
Institutt for geovitenskap
masterprosjekt

Ledige masterprosjekt ved GEO

På denne siden finner du masterprosjekt som er ledige for kommende opptak. Ta kontakt med opplistet veileder for de ulike prosjektene for å få mer informasjon.

Tilgjengelige masterprosjekt ved Institutt for geovitenskap

På denne siden finner du ledige masterprosjekt som tilbys ved Institutt for geovitenskap. I tillegg til disse masterprosjektene, er det også mulig å utarbeide sitt eget masterprosjekt sammen med veileder. Dersom du ønsker dette tar du kontakt med potensielle veiledere for å diskutere dine ideer og ulike muligheter. For mer informasjon og tips om hvem som jobber med de ulike fagområdene, ta kontakt med studieveileder (Iselin T. Tjensvold). 

Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskningsrområder du kan velge å fordype deg innen. Prosjektene under er listet opp etter disse forskningsområdene. 

Ta kontakt med de opplistede veilederne om du ønsker å vite mer om prosjektene. 

Geodynamikk og bassengstudier

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)

Kva skjer med skredfaren om ein hogger skogen i utsette skråninger på vestlandet?

Førsteamenuensis Christian Haug Eide, GEO, UiBProfessor Atle Nesje (GEO, UiB), Dr. Herbjørn Heggen (Multiconsult), Astrid Lemme (Multiconsult) 
Seismic mapping of onshore-offshore transition zones - a modelling studyFørsteamanuensis Isabelle Lecomte, GEO, UiBProfessor Tor Arne Johansen (GEO, UiB), Dr. Bent Ole Ruud, (Marco Brönner, NGU)
HCS JyllandProfessor William Helland-Hansen, GEO, UiBDr. Erik Skovbjerg Rasmussen, GEUS, København
Back-barrier JyllandProfessor William Helland-Hansen, GEO, UiBDr. Erik Skovbjerg Rasmussen, GEUS, København
Fluid inclusion study of Antarctic blue ice gypsumProfessor Joachim Jacobs, GEO, UiBDr. Yves Krüger (GEO, UiB)
Seismic imaging of fault and fault zones: insight through modelling for improved interpretationFørsteamanuensis Isabelle Lecomte, GEO, UiBProfessor Haakon Fossen (GEO, UiB)
Landscape evolution modelling of late Mesozoic topography and sediment output from Southern NorwayProfessor Ritske Huismans, GEO, UiBFørsteamenuensis Tor O. Sømme (GEO, UiB), (Sebastian Wolf (GEO, UiB))
Stratigraphic controls on deformation in the Shihtiping Tuffs, SE TaiwanProfessor Atle Rotevatn, GEO, UiBFørsteamenuensis Christian Haug Eide (GEO, UiB), Dr. Thibault Cavailhes (University of Bordeaux), Martin Kjenes (GEO, UiB)
Stratigraphy and depositional history of the Shihtiping Tuffs, SE TaiwanFørsteamenuensis Christian Haug Eide, GEO, UiBProfessor Atle Rotevatn (GEO, UiB), Dr. Thibault Cavailhes (University of Bordeaux), Martin Kjenes (GEO, UiB)
Changes in depositional setting across a megasequence boundary on
the Horda Platform, North Sea
Førsteamenuensis Tor O. Sømme GEO, UiBProfessor Atle Rotevatn (GEO, UiB)
Structural and depositional evolution of the Ivar Aasen area, Utsira High - 2 projectsProfessor Atle Rotevatn, GEO, UiBFørsteamenuensis Christian Haug Eide (GEO, UiB)
Syn-rift deep-water channels and lobes of the Corinth Rift: Seismic modelling of outcrops and comparison with recent deposits in the Gulf of Corinth, GreeceProfessor Rob Gawthorpe, GEO, UiBFørsteamanuensis Isabelle Lecomte (GEO, UiB), Dr. Martin Muravchik (GEO, UiB)
Tectonostratigraphic evolution and reservoir distribution of the Lower to Middle Jurassic strata of the Nordland RidgeFørsteamenuensis Christian Haug Eide, GEO, UiBDr. Tore Grane Klausen (Petrolia Noco), Dr. Anette Broch Mathisen Tvedt (Petrolia Noco), Professor Atle Rotevatn (GEO, UiB)

Geokjemi og geobiologi

Prosjekttittel

Hovedveileder

Medveileder(e)
Experimental investigation of Li-phosphate replacement by apatiteFørsteamenuensis Andreas Beinlich, GEO, UiBFørsteamenuensis Desiree Reoerdink (GEO, UiB), Førsteamenuensis Eoghan Reeves (GEO, UiB)

Geofysikk

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Rock physics modelling of sediments in Adventdalen, Svalbard.Professor Tor Arne Johansen, GEO, UiBDr. Bent Ole Ruud (GEO, UiB)
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Seismic modelling of surface waves in Adventdalen, Svalbard.Professor Tor Arne Johansen, GEO, UiBFørsteamanunensis Einar Iversen (GEO, UiB)
Synergier mellom seismikk og medisinsk ultralydProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBFørsteamanunensis Einar Iversen (GEO, UiB)
Updating of geological surfaces during drilling by map migrationFørsteamanuensis  Einar Iversen, GEO, UiBEndre Vange Bergfjord (OCTIO AS), Dr. Alexander Goertz (OCTIO AS)
Inversion of seismic velocities using drill-bit seismic wavesFørsteamanuensis  Einar Iversen, GEO, UiBDr. Alexander Goertz (OCTIO AS), Endre Vange Bergfjord (OCTIO AS)
Resente og fremtidige endringer i strømsystem og vannutskiftning mellom hav og brakkvann som følge av menneskelige inngrep i et aktivt tidevannssystem, ytre Vestvågøy, LofotenProfessor Tor Arne Johansen, GEO, UiBVigdis Tverberg (Universitetet i Nordland)
Seismiske signaturer av geotermiske reservoarerProfessor Tor Arne Johansen, GEO, UiBDr. Erling Jensen (RPT), Dr. Åsmund Drottning (RPT)
Modeling and Inversion of Multiply Scattered WavesFørsteamanuensis Henk Keers, GEO, UiBFørsteamanuensis  Einar Iversen (GEO, UiB)
Microstructures of carbonate rocks from velocity and attenuation measurements: Implications for CO2 storageProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBProfessor Tor Arne Johansen (GEO, UiB)
Development of a ground motion prediction equation for NorwayFørsteamanuensis Mathilde B. Sørensen, GEO, UiBProfessor Lars Ottemöller (GEO, UiB)
Prosessering og tolkning av SVALEX seismikkProfessor Rolf Mjelde, GEO, UiBDr. Bent Ole Ruud (GEO, UiB)
Modelling of controlled-source electromagnetic data using fast integral
equation methods
Professor Morten Jakobsen, GEO, UiBDr. Malte Sommer (GEO, UiB)
Fast integral equation methods for seismic wavefield modelling in complex mediaProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBFørsteamanunensis Einar Iversen, (GEO, UiB)
Local earthquake tomography between Bergen Arcs and Hardangerfjord shear zoneProfessor Lars Ottemöller, GEO, UiBDr. Felix Halpaap (GEO, UiB), Professor Stéphane Rondenay (GEO, UiB)
Fast Ray Tracing and Imaging Using GPUsFørsteamenuensis Henk Keers, GEO, UiBFørsteamanuensis  Einar Iversen (GEO, UiB), Martin Sarajærvi (Schlumberger, Stavanger)
Geophysical Characterisation of the Miravalles Geothermal Reservoir in Costa RicaFørsteamenuensis Henk Keers, GEO, UiBProfessor Lars Ottemöller (GEO, UiB)
Earthquakes in Southern NorwayProfessor Lars Ottemöller GEO, UiBDr. Felix Halpaap (GEO, UiB)

Kvartærgeologi og paleoklima

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Testing for coherent deglacial changes in western Atlantic Ocean circulation, sea surface temperatures and ice sheet variabilityFørsteamenuensis Helga (Kikki) Flesche Kleiven, GEO, UiBDr. Nil Irvali (GEO, UiB)
Geofaglig vurdering av konsekvenser av klimaframskrivinger for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, delområde GeirangerfjordenProfessor Atle Nesje, GEO, UiBFørsteamenuensis Henriette Linge (GEO, UiB), Merete Løvoll Rønneberg (Norsk Fjordsenter, Geiranger)
Geofaglig vurdering og tentativ kvantifisering av stislitasje i Geirangerfjorden verdsarvområdeProfessor Atle Nesje, GEO, UiBFørsteamenuensis Henriette Linge (GEO, UiB), Merete Løvoll Rønneberg (Norsk Fjordsenter, Geiranger)
Mobilizing the paleoclimate potential of leaf waxes to reconstruct European paleohydrologyProfessor Ulysses Ninnemann, GEO, UiB

Dr. Willem van der Bilt (GEO, UiB), Professor Jostein Bakke (GEO, UiB)

Reconstructing the ocean temperatures Homo sapiens fished and dived in during the Middle Stone Age in South AfricaFørsteamenuensis Nele Meckler, GEO, UiBDr. Margit Simon (NORCE)
Topografisk utvikling i Øst-Finnmark Førsteamenuensis Henriette Linge, GEO, UiBFørsteamenuensis Christian Haug Eide (GEO, UiB), Dr. Hallgeir Sirevaag (GEO, UiB)
Undersøkelser av potensiell sammenheng mellom skred og jordskjelv i
fjorder på Sunnmøre: Ferjefri-E39 fjordkryssinger
Dr. Jo Brendryen (GEO, UiB)Førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen (GEO, UiB), Professor Haflidi Haflidason (GEO, UiB)
Reconstructing the climate of the late Holocene using a climate analogues frameworkDr. Andreas Born, GEO, UiBOdd Helge Otterå (UNI Research), Dmitry Divine (NPI, UiTø)
Coupled climate-ice sheet dynamicsDr. Andreas Born, GEO, UiBTobias Zolles (OMV), Kerim Nisancioglu (GEO, UiB)
Abrupt climate change in a warm climate: the 8.2 ka eventDr. Andreas Born, GEO, UiBCamille Li (GFI, UiB), Helga (Kikki) F. Kleiven(GEO, UiB), Chuncheng Guo (UNI Research)
Deglacial sedimentation, pore water chemistry and microbial communities on the upper edge of the Bear Island FanDr. Jo Brendryen (GEO, UiB)Dr. Steffen Leth Jørgensen (GEO, UiB), Professor Haflidi Haflidason (GEO, UiB), MSc. Tor Einar Møller (GEO, UiB)
Geometric controls of fjord glacier dynamicsProfessor Kerim H. Nisancioglu, GEO, UiB Dr. Basile de Fleurian (Geo UiB), Henning Åkesson (Stockholm University)
Holosene maringeologiske og miljørelaterte presser i Veafjorden, OsterøyProfessor Haflidi Haflidason, GEO, UiBFørsteamanuensis Christian H. Eide (GEO, UiB), Professor Ingunn H. Thorseth (GEO, UiB)
Ice flow as an indicator of ice thicknessDr. Basile de Fleurian, GEO, UiBProfessor Kerim H. Nisancioglu (GEO, UiB), Professor John-Inge Svendsen (GEO, UiB)
Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i munningen av LysefjordenProfessor John Inge Svendsen, GEO, UiBFørsteamanuensis Kristian Vasskog (Geografi, UiB)
Assessment and understanding of the simulated Last Glacial Maximum climateProfessor Kerim H. Nisancioglu, GEO, UiB Dr. Chuncheng Guo (NORCE Climate)
Etablering av askestratigrafi i innsjøarkiver fra deglasiasjonsperioden i Utsira-Karmøy områdetProfessor Haflidi Haflidason, GEO, UiBProfessor John-Inge Svendsen (GEO, UiB)

Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer på Værlandet utenfor Sognefjorden

Professor John Inge Svendsen, GEO, UiBFørsteamanuensis Kristian Vasskog (Geografi, UiB)

Høyoppløselig klimarekonstruksjon over varme event A2 (AIM12) i det sørøstlige Stillehavet

Førsteamenuensis Helga (Kikki) Flesche Kleiven, GEO, UiBDr. Nil Irvali (GEO, UiB)
Climate reconstruction from South African stalagmites – connections tohuman evolution?Førsteamenuensis Nele Meckler, GEO, UiBProfessor Stein-Erik Lauritzen (GEO, UiB)

Impact of subglacial hydrology on Antarctic glaciers

Dr. Basile de Fleurian, GEO, UiBDr. Petra Langebroek (Uni Research Klima)