Hjem
Institutt for geovitenskap
masterprosjekt

Forslag til masterprosjekt ved Institutt for geovitenskap

På denne siden finner du masterprosjekt som er ledige for kommende opptak. Ta kontakt med opplistet veileder for de ulike prosjektene for å få mer informasjon.

Hovedinnhold

Forslag til masterprosjekt ved Institutt for geovitenskap

På denne siden finner du forslag til masterprosjekt som kan tilbys ved Institutt for geovitenskap. Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskningsrområder du kan velge å fordype deg innen. Prosjektene under er listet opp etter disse forskningsområdene: Geodynamikk og bassengstudier, Geokjemi og geologibiologi, Geofysikk og Kvartærgeologi og paleoklima. 

I tillegg til disse masterprosjektene, er det også mulig å utarbeide sitt eget masterprosjekt sammen med veileder. Dersom du ønsker dette tar du kontakt med aktuelle veiledere for å diskutere dine ideer og ulike muligheter. For mer informasjon og tips om hvem som jobber med de ulike fagområdene, ta kontakt med studieveileder (Emilie Randeberg). 

Ta kontakt med de opplistede veilederne om du ønsker å vite mer om prosjektene. 

Geodynamikk og bassengstudier

Geokjemi og geobiologi

Prosjekttittel

Hovedveileder

Medveileder(e)
Experimental investigation of Li-phosphate replacement by apatiteFørsteamenuensis Andreas Beinlich, GEO, UiBFørsteamenuensis Desiree Reoerdink (GEO, UiB), Førsteamenuensis Eoghan Reeves (GEO, UiB)

Geofysikk

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Rock physics modelling of sediments in Adventdalen, Svalbard.Professor Tor Arne Johansen, GEO, UiBDr. Bent Ole Ruud (GEO, UiB)
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Seismic modelling of surface waves in Adventdalen, Svalbard.Professor Tor Arne Johansen, GEO, UiBFørsteamanunensis Einar Iversen (GEO, UiB)
Synergier mellom seismikk og medisinsk ultralydProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBFørsteamanunensis Einar Iversen (GEO, UiB)
Inversion of seismic velocities using drill-bit seismic wavesFørsteamanuensis  Einar Iversen, GEO, UiBDr. Alexander Goertz (OCTIO AS), Endre Vange Bergfjord (OCTIO AS)
Resente og fremtidige endringer i strømsystem og vannutskiftning mellom hav og brakkvann som følge av menneskelige inngrep i et aktivt tidevannssystem, ytre Vestvågøy, LofotenProfessor Tor Arne Johansen, GEO, UiBVigdis Tverberg (Universitetet i Nordland)
Seismiske signaturer av geotermiske reservoarerProfessor Tor Arne Johansen, GEO, UiBDr. Erling Jensen (RPT), Dr. Åsmund Drottning (RPT)
Modeling and Inversion of Multiply Scattered WavesFørsteamanuensis Henk Keers, GEO, UiBFørsteamanuensis  Einar Iversen (GEO, UiB)
Microstructures of carbonate rocks from velocity and attenuation measurements: Implications for CO2 storageProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBProfessor Tor Arne Johansen (GEO, UiB)
Development of a ground motion prediction equation for NorwayFørsteamanuensis Mathilde B. Sørensen, GEO, UiBProfessor Lars Ottemöller (GEO, UiB)
Modelling of controlled-source electromagnetic data using fast integral
equation methods
Professor Morten Jakobsen, GEO, UiBDr. Malte Sommer (GEO, UiB)
Fast integral equation methods for seismic wavefield modelling in complex mediaProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBFørsteamanunensis Einar Iversen, (GEO, UiB)
Local earthquake tomography between Bergen Arcs and Hardangerfjord shear zoneProfessor Lars Ottemöller, GEO, UiBDr. Felix Halpaap (GEO, UiB), Professor Stéphane Rondenay (GEO, UiB)
Fast Ray Tracing and Imaging Using GPUsFørsteamenuensis Henk Keers, GEO, UiBFørsteamanuensis  Einar Iversen (GEO, UiB), Martin Sarajærvi (Schlumberger, Stavanger)
Earthquakes in Southern NorwayProfessor Lars Ottemöller GEO, UiBDr. Felix Halpaap (GEO, UiB)
Seismic Monitoring of CO2 StorageFørsteamenuensis Henk Keers, GEO, UiBDr. Martin Sarajærvi, Schlumberger Stavanger (medveileder)
Global Seismic TomographyFørsteamenuensis Henk Keers, GEO, UiBProf. Dr. Thomas Meier, University of Kiel, Germany (co-supervisor)

Kvartærgeologi og paleoklima

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Reconstructing the climate of the late Holocene using a climate analogues frameworkDr. Andreas Born, GEO, UiBOdd Helge Otterå (UNI Research), Dmitry Divine (NPI, UiTø)
Coupled climate-ice sheet dynamicsDr. Andreas Born, GEO, UiBTobias Zolles (OMV), Kerim Nisancioglu (GEO, UiB)
Abrupt climate change in a warm climate: the 8.2 ka eventDr. Andreas Born, GEO, UiBCamille Li (GFI, UiB), Helga (Kikki) F. Kleiven(GEO, UiB), Chuncheng Guo (UNI Research)
Geometric controls of fjord glacier dynamicsProfessor Kerim H. Nisancioglu, GEO, UiB Dr. Basile de Fleurian (Geo UiB), Henning Åkesson (Stockholm University)
Ice flow as an indicator of ice thicknessDr. Basile de Fleurian, GEO, UiBProfessor Kerim H. Nisancioglu (GEO, UiB), Professor John-Inge Svendsen (GEO, UiB)
Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i munningen av LysefjordenProfessor John Inge Svendsen, GEO, UiBFørsteamanuensis Kristian Vasskog (Geografi, UiB)
Assessment and understanding of the simulated Last Glacial Maximum climateProfessor Kerim H. Nisancioglu, GEO, UiB Dr. Chuncheng Guo (NORCE Climate)
Etablering av askestratigrafi i innsjøarkiver fra deglasiasjonsperioden i Utsira-Karmøy områdetProfessor Haflidi Haflidason, GEO, UiBProfessor John-Inge Svendsen (GEO, UiB)

Impact of subglacial hydrology on Antarctic glaciers

Dr. Basile de Fleurian, GEO, UiBDr. Petra Langebroek (Uni Research Klima)
Snøskred i en varmere og våtere fremtid - en studie fra de albanske Alper // Avalanches in a warmer wetter future – a case study from the Albanian Alps Dr. Willem van der Bilt, GEO, UiBProfessor Jostein Bakke, GEO, UiB
Undersøking av innsjøsediment i Kjøsnesfjorden for å rekonstruere holosen breaktivitet på JostedalsbreenProfessor Jostein Bakke, GEO, UiBFørsteamanuensis Torgeir Røthe, HVL Sogndal, Dr. Eivind Støren, GEO, UiB
Role of supraglacial ponds in the mass balance of Tapado Glacier, ChileFørsteamanuensis Ben Robson, GEO, UiBDr. Shelley MacDonnel, CEAZA, Dr. Willem van der Bilt, GEO, UiB
Regional rock glacier analysis using deep learning and object-based image analysis (OBIA)Førsteamanuensis Ben Robson, GEO, UiBDr. Shelley MacDonnel, CEAZA
Refining geothermal heat flux in Greenland from water isotopes analysis.Dr. Basile de Fleurian, GEO, UiBDr. Hans Christian Steen-Larsen, Geof, UiB, Professor Kerim H. Nisancioglu, GEO, UiB
The future of the Greenland ice sheetDr. Andreas Born, GEO, UiBTobias Zolles, GEO, UiB