Hjem
Institutt for geovitenskap
Geofarer

Geofarer

Studer geofarer hos oss

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Du lurer kanskje på hva vi mener når vi sier geofarer? Geofarer er naturfarer som f.eks. skred, flom, jordskjelv, tsunamier og vulkanudbrudd. Slike hendelser er forårsaket av geologiske og geofysiske prosesser, og kan gjøre store skader på mennesker, miljø og verdier. For å forebygge fremtidige naturkatastrofer må vi forstå prosessene som leder til slike hendelser. Hva skal til for å utløse skred, og når er risikoen for skred størst? Stemmer det at skred i Norge kan utløse en 80 meter høy tsunami? (Ja! Det stemmer!) Hvordan kan det bygge seg opp spenninger i jordskorpen slik at vi får jordskjelv i Norge, som ligger langt fra en aktiv plategrense? Og vil endringer i klimaet påvirke risikoen for naturkatastrofer i fremtiden?

Geovitere jobber med å utvikle en bedre forståelse av hva som forårsaker naturkatastrofer, med kartleggging av risiko og med håndtering av ulykker etter de er skjedd (vi har alle hørt at «det er geologer på vei til stedet» etter store skred). I filmen under forteller Ingvild om hva geofarer er, og hvordan de påvirker oss.

I filmen under forteller Ingvild litt om hva geofarer er og hvordan geofarer påvirker oss. 

Geofarer

Produsent:
Ingvild G. Andersen, Eline skakstad og Thomas Viflot

 

 

 

 

 

MER INFORMASJON

Bachelorprogrammet i geovitenskap