Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hva kan du jobbe med?

Lærerutdanning ved MN-fakultetet

Fakultetet tilbyr lektorutdanning i realfag rettet mot ungdomsskole og videregående skole. Utdanningen tilbys i samarbeid med Det psykologiske fakultet.

For å bli realfagslektor kan man enten ta vårt femårige integrerte lektorprogram, eller man kan ta 60 sp praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som påbygging til en mastergrad.
På disse nettsidene kan du bl.a. finne nærmere informasjon om disse to alternativene. Mer informasjon om lektorutdanning kan du også på UiBs fellessider om lærerutdannng.

Som student på lektorprogrammet er det mulig å ha praksis i Cape Town.
Les reisebrevet fra Joris, Helene, Kjetil og Sigrun

Hvorfor utdanne seg til lektor i realfag?
Terje Haugen Lie har tidligere tatt lektorprogrammet og jobber nå som lektor ved Amalie Skram videregåaende skole i Bergen. Se intervju med ham i videoen til høyre.

 

Allerede lektorstudent hos oss?
Da finner du utfyllende regler og annen nyttig studieinformasjon på Mitt UiB.