Hjem

Lektorsenteret

Hovedinnhold

glasshuset_inngangsparti_fra_museet_ole_f_n.jpg

Møtestad for lektorutdanningane

Lektorsenteret har eit fagleg og administrativt ansvar for heilskapen i lektorutdanninga ved Universitetet i Bergen. Senteret skal vere pådrivar for å utvikle eit felles lektorutdanningsmiljø for studentar og tilsette.

Du finn oss i første etasje i Langes gate 1-3, like ved Muséplass og Universitetsmuseet.

Nyhet
Besøkende fra  The Cape Academy of Mathematics, Science and Technology Education i Sør-Afrika sammen med ansatte ved Lektorsenteret.

Praksis utenom det vanlige

Lektorutdanningen ved UiB samarbeider med mange skoler om praksisopplæringen i lektorprogrammene og PPU. De fleste praksisskolene ligger i Bergen og omegn, men ikke alle.

Innspelsrunde
Hånd som tegner struktur og bokser som det kan fylles tekst i.

Innspelsrunde for redesign av lektorutdanninga ved UiB

Lektorutdanninga til UiB skal redesignast for å skape ei betre innpassing av praksis og eit meir heilskapleg studieløp. Det er utarbeidd ein rapport med framlegg til modellar, som no skal gjennom ein innspelsrunde før vidare handsaming. Innspelsrunden har frist 21. november.

Lektor

Slik blir du lektor

Ønsker du å bli lærer? Med en femårig lektorutdanning kan du undervise i ungdomsskolen og på videregående skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Suzanne og Caritha har begge studert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er vegen å gå for deg som har fullført ein mastergrad og som ønsker å bli lærar.