Hjem
Lektorsenteret

Kven er vi?

Lektorsenteret held hus i Christies gate 20 og har sju fast tilsette.

tulipaner
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Kontakt Lektorsenteret

E-post: lektorsenteret@uib.no
For studenter: UiBhjelp

Dei som jobbar ved lektorsenteret

Leiing:
Fagleg leiar: Endre Brunstad
Seksjonsleiar: Ranveig Lote

Tilsette:
Førsteamanuensis/Fagleg praksiskoordinator: Hilde Selbervik
Koordinator for Dekomp: Vigdis Berg
Praksiskoordinator for 5-årig lektorutdanning (5LU): Hege Ekeland
Praksiskoordinator for eittårig PPU og KOPRA 103 på 5LU: Anne Sophie Aa. Krayou
Programkoordinator for lektorutdanninga: Aud Irene Mehammer

Nye medarbeidarar:
Frå medio april 2023 og fram til 30.06.24 har me fire nye medarbeidarar i 25%-stilling:

  • Merethe Foer (lektor, Nordahl Grieg vgs.)
  • Vibeke Grunnreis Kessner (lektor, Meland ungdomsskule/Knarvik vgs.)
  • Hilde Elise Lundervoll (lektor, Olsvikåsen vgs.)
  • Kristine Eikanger (adjunkt, Rothaugen skole)

...............................

Lektorutdanningsadministrasjonen (LUA)
Administrasjonen ved lektorsenteret samarbeider tett med dei fakultetsvise programkoordinatorane og utgjer tilsaman lektorutdanningsadministrasjonen (LUA). LUA har møte anna kvar veke og programkoordinatorane frå fakulteta har kontorplass på lektorsenteret kvar onsdag.

Faste arrangement:

  • Lærernes dag: Vert arrangert i slutten av januar.
  • Lektorutdanningskonferansen ved UiB: Konferansen samlar tilsette fra lektorutdanninga ved UiB og samarbeidsskulane våre og vert arrangert i slutten av februar. 
  • Lektorseremoni: Eigen avslutningsseremoni for 5-årig lektor- og PPU-studentar, som vert arrangert i juni.
  • Forskingsdagen for lektorutdanninga ved UiB: Samlar tilsette i lektorutdanningen, både internt og eksternt. Dagen er ein arena for interaksjon og diskusjon rundt ulike tema og problemstillingar knytta til skulerelatert forsking som engasjerar på tvers. Dagen vert arrangert i september.
  • Ekstern fagfellesamling: Lektorutdanninga sine fire eksterne fagfeller vert invitert til UiB i oktober/november.