Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hvem er vi?

Lektorutdanningen ved UiB inkluderer fem fakulteter, og har en egen organisering.

Main content

Styrer og utvalg

Styringsgruppen for lektorutdanningen har ansvar for å fatte vedtak i saker av strategisk betydning for lektorutdanningen og for etter- og videreutdannings-tiltak rettet mot skoleverket.

Programrådet for lektorutdanningen koordinerer arbeidet med studieplaner og undervisning innenfor femårig lektorutdanning (5LU) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og har ansvar for at nasjonale retningslinjer, rammeplaner og kvalitetssikringsrutiner følges opp. Programrådet er et rådgivende organ for styringsgruppen.

Fakultetene har i tillegg til dette sine egne lærerutdanningsutvalg eller programutvalg.

 

Fagdidaktikere og pedagoger 

Didaktikere og pedagogene er spredt mellom de ulike fakultetene. 

Fagdidaktisk personale ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fagdidaktisk personale og administrasjon ved Det humanistiske fakultet 

Fagdidaktisk personale ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Pedagoger ved Institutt for Pedagogikk 

 

Fagfeller 

Som endel av kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Bergen har lektorutdanningen tre fagfeller.