Hjem

Geokjemi & Geobiologi

Hovedinnhold

Jebsen_header

Forskingsgruppa Geokjemi og Geobiologi undersøkjer samspelet mellom geologiske og biologiske prosessar på jorda. Me studera magmatiske, hydrotermale, geokjemiske og biologiske prosessar i moderne og eldre geologisk tid, i miljø som strekkjer seg frå djupmarint sediment til høg-temperatur hydrotermale felt på havbotn. 

Forskrgruppa geokjemi og geobiologi er samla i Senter for Dyphavsforskning. Senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2021 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Trond Mohn stiftelsen. Senteret bygger på kompetansen fra det tidligere senter for fremragende forskning i geobiologi (2007-2017) og det etterfølgende K. G. Jebsen Senter for dyphavsforskning (2017-2021).

Vi har topp moderne fasiliteter innen analytisk geokjemi og marin teknologi til vår tilgjengeleghet for å støtte opp om forskningen vår, inkludert forskingsfartøyet G.O. Sars og ROVen Ægir. Les mer under forskning.

Vi er også ansvarlige for laveregrad og mastergrads emnene i mineralogi, geokjemi, geobiologi, petrologi og geomikrobiologi

Havvind
(Arkona-vindparken). (Foto: Tommy Ellingsen)

"For Norge kan bunnfast havvind være mer utfordrende enn flytende"

Hannah Elizabeth Petrie, Ph.d.-kandidat ved Bergen Offshore Wind Centre og Institutt for geovitenskap, har innlegg i Dagens Næringsliv om bunnforhold for havvind.

New publication in PNAS
The research team has instrumented nine high temperature vents with temperature loggers manufactured by EP Oceanographic. The loggers collect data every ten minutes, in order to track changes in vent fluid temperature that can be used to infer changes in

New Hydrothermal Field Discovered in East Pacific Ocean

The first-known, off-axis, high-temperature deep-sea hydrothermal vents along a portion of the northern East Pacific Rise are hotter and cover more area than any other hydrothermal vents studied to date along this section of the mid-ocean ridge. The discovery demonstrates that there are more...

Ny publikasjon
EIS ice sheet extent

Ny publikasjon i Nature Geoscience

Last month Andreas Beinlich had a publication in Nature Geoscience, and this month we are happy to announce that a new publication from Jebsen Centre researchers is out in Nature Geoscience: Today Jo Brendryen, Bjarte Hannisdal, and Kristian Agasøster Haaga published “Eurasian Ice Sheet collapse was...

Ny publikasjon
Andreas Beinlich explaining geology of an outcrop to student

New publication in Nature Geoscience

Andreas Beinlich, the latest addition to the K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research, has published an article in Nature Geoscience, titled "Instantaneous rock transformations in the deep crust driven by reactive fluid flow".

Ny publikasjon
Hydrothermal fluid sampling

New publication in Elements

Want to learn about how methane and organic compounds form in Earth's lithosphere? Look no further!