Hjem

Geokjemi & Geobiologi

Hovedinnhold

Jebsen_header

Forskingsgruppa Geokjemi og Geobiologi undersøkjer samspelet mellom geologiske og biologiske prosessar på jorda. Me studera magmatiske, hydrotermale, geokjemiske og biologiske prosessar i moderne og eldre geologisk tid, i miljø som strekkjer seg frå djupmarint sediment til høg-temperatur hydrotermale felt på havbotn. 

Forskrgruppa geokjemi og geobiologi er samla i Senter for Dyphavsforskning. Senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2021 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Trond Mohn stiftelsen. Senteret bygger på kompetansen fra det tidligere senter for fremragende forskning i geobiologi (2007-2017) og det etterfølgende K. G. Jebsen Senter for dyphavsforskning (2017-2021).

Vi har topp moderne fasiliteter innen analytisk geokjemi og marin teknologi til vår tilgjengeleghet for å støtte opp om forskningen vår, inkludert forskingsfartøyet G.O. Sars og ROVen Ægir. Les mer under forskning.

Vi er også ansvarlige for laveregrad og mastergrads emnene i mineralogi, geokjemi, geobiologi, petrologi og geomikrobiologi

Bærekraft
Teamet på Geomikrobiologisk laboratorium med det synlige beviset på at de er sertifisert som My Green Lab. Bakerst f.v.: Anders Schouw, Steffen Jørgensen. Foran f.v.: Sven Le Moine-Bauer, Hannah Babel, Renee Hageman og Petra Hribovšek.

Sertifisert som My Green Lab

Geomikrobiologisk laboratorium, UiB er den første offentlige forskningslaben i Norge som får miljøsertifisering fra My Green Lab. Arbeidet med sertifiseringen er gjort med støtte av Klimafondet ved UiB.

Ny artikkel
pic

Hydrotermale hotspots for mikrobiell sulfatreduksjon i Norskehavet

Er inaktive hydrotermiske områder virkelig inaktive? Kanskje ikke... I hvert fall ikke mikrobiologisk.

New article
pic

Ny mikrobiologisk forskning viser at inaktive hydrotermiske skorsteiner ikke er så "døde" likevel.

En ny mikrobiologisk studie viser at svært aktive mikroorganismer lever i "døde" skorsteiner lenge etter at væskestrømmen har sluttet å forsyne dem med tradisjonelt kjemisk drivstoff. Funnene har viktige implikasjoner for forståelsen av inaktive hydrotermiske skorsteiner som er av kommersiell...

Havvind
(Arkona-vindparken). (Foto: Tommy Ellingsen)

"For Norge kan bunnfast havvind være mer utfordrende enn flytende"

Hannah Elizabeth Petrie, Ph.d.-kandidat ved Bergen Offshore Wind Centre og Institutt for geovitenskap, har innlegg i Dagens Næringsliv om bunnforhold for havvind.

New publication in PNAS
The research team has instrumented nine high temperature vents with temperature loggers manufactured by EP Oceanographic. The loggers collect data every ten minutes, in order to track changes in vent fluid temperature that can be used to infer changes in

New Hydrothermal Field Discovered in East Pacific Ocean

The first-known, off-axis, high-temperature deep-sea hydrothermal vents along a portion of the northern East Pacific Rise are hotter and cover more area than any other hydrothermal vents studied to date along this section of the mid-ocean ridge. The discovery demonstrates that there are more...