Hjem

Geokjemi & Geobiologi

Forskingsgruppa Geokjemi og Geobiologi undersøkjer samspelet mellom geologiske og biologiske prosessar på jorda. Me studera magmatiske, hydrotermale, geokjemiske og biologiske prosessar i moderne og eldre geologisk tid, i miljø som strekkjer seg frå djupmarint sediment til høg-temperatur hydrotermale felt på havbotn. 

Forskergruppa Geokjemi & Geobiologi er bygd opp fra Senter for geobiologi, en SFF i perioden 2007-2017. Forskarar frå Geokjemi og Geobiologi gruppa er ein del av K.G. Jebsen-senter for Dyphavsforskning.

Vår forsking fokuserer hovudsakelig på seks hovudtema, og er tett kopla til arbeidspakkane under K.G. Jebsen-senteret.

Ultrasakte spreiingsryggar
Hydrotermale system i Arktis
Mineralressursar i djuphavet
Hydrotermale eksperiment
Djupmarint sediment
Evolusjon av jorda som system

Me har topp moderne fasilitetar innanfor analytisk geokjemi og marin teknologi til vår tilgjengelegheit for å støtte opp om forskinga vår, inkludert forskingsfartøyet G.O. Sars og ROVen Ægir. Les meir under forsking.

Me er også ansvarlege for lavaregrad og mastergrads emna i mineralogi, geokjemi, geobiologi, petrologi og geomikrobiologi

Reisebrev fra GEOV345

Reisebrev fra GEOV345 feltkurset til GEO: En unik reise gjennom Vestlandets geologi

Elleve studenter, fra Instuttt for geovitenskap, både master og PhD, var i månedsskiftet mai/juni på en eventyrlig reise langs Vestlandets kyst.

Nyheter

Bringer saman djuphavinteresserte geobiologar

I august i år leda Desiree Roerdink og Eoghan Reeves frå K.G. Jebsen-senter for djuphavsforsking ei økt med tittelen «Geobiology of the Deep Ocean and Subsurface: Contribution of the Deep Biosphere to Earth Systems» på årets Goldschmidt konferanse, og gav moglegheita for geokjemikarar, mikrobiologar...