Hjem

Geokjemi & Geobiologi

Hovedinnhold

Jebsen_header

Forskingsgruppa Geokjemi og Geobiologi undersøkjer samspelet mellom geologiske og biologiske prosessar på jorda. Me studera magmatiske, hydrotermale, geokjemiske og biologiske prosessar i moderne og eldre geologisk tid, i miljø som strekkjer seg frå djupmarint sediment til høg-temperatur hydrotermale felt på havbotn. 

Forskergruppa Geokjemi & Geobiologi er bygd opp fra Senter for geobiologi, en SFF i perioden 2007-2017. Forskarar frå Geokjemi og Geobiologi gruppa er ein del av K.G. Jebsen-senter for Dyphavsforskning.

Vår forsking fokuserer hovudsakelig på seks hovudtema, og er tett kopla til arbeidspakkane under K.G. Jebsen-senteret.

Ultrasakte spreiingsryggar
Hydrotermale system i Arktis
Mineralressursar i djuphavet
Hydrotermale eksperiment
Djupmarint sediment
Evolusjon av jorda som system

Me har topp moderne fasilitetar innanfor analytisk geokjemi og marin teknologi til vår tilgjengelegheit for å støtte opp om forskinga vår, inkludert forskingsfartøyet G.O. Sars og ROVen Ægir. Les meir under forsking.

Me er også ansvarlege for lavaregrad og mastergrads emna i mineralogi, geokjemi, geobiologi, petrologi og geomikrobiologi

Ny publikasjon
EIS ice sheet extent

Ny publikasjon i Nature Geoscience

Last month Andreas Beinlich had a publication in Nature Geoscience, and this month we are happy to announce that a new publication from Jebsen Centre researchers is out in Nature Geoscience: Today Jo Brendryen, Bjarte Hannisdal, and Kristian Agasøster Haaga published “Eurasian Ice Sheet collapse was...

Ny publikasjon
Andreas Beinlich explaining geology of an outcrop to student

New publication in Nature Geoscience

Andreas Beinlich, the latest addition to the K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research, has published an article in Nature Geoscience, titled "Instantaneous rock transformations in the deep crust driven by reactive fluid flow".

Ny publikasjon
Hydrothermal fluid sampling

New publication in Elements

Want to learn about how methane and organic compounds form in Earth's lithosphere? Look no further!

The 47th Underwater Mining Conference (UMC'18)
UMC'18 Conference pic

THE 47TH UNDERWATER MINING CONFERENCE (UMC'18) ble arrangert i Bergen fra 10. til 14. september

The 47th Underwater Mining Conference (UMC’18) ble i år arrangert av den International Marine Minerals Society (IMMS) sammen med K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research (KGDeepSea) ved UiB og Global Centres of Expertise Subsea (GCE Subsea). 

Reisebrev fra GEOV345

Reisebrev fra GEOV345 feltkurset til GEO: En unik reise gjennom Vestlandets geologi

Elleve studenter, fra Instuttt for geovitenskap, både master og PhD, var i månedsskiftet mai/juni på en eventyrlig reise langs Vestlandets kyst.