Hjem
Institutt for geovitenskap

Forskningsinfrastruktur ved Institutt for geovitenskap i Bergen (GEO)

Institutt for geovitenskap eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike typer analyse- og laboratorieforsøk, der to av disse har status som nasjonal infrastruktur (EARTHLAB, FARLAB). Instituttet har også tilgang til universitetets forskningsfartøyer og er vertsinstitutt for NORMAR, den nasjonale ROV farkosten. Instituttet er også vertsinstitusjon for den nasjonale EUROPEAN PLATE OBSERVING SYSTEM NORWAY (EPOS-N). Instituttet har driftsansvaret for elektronmikroskopene ved fakultetet. (Bruk det aktive organisasjonskartet under for å manøvrere i GEOs forskningsinfrastruktur)

Hovedinnhold

Visuell fremstilling av organisasjonskartet for GeovitenskapELMIlab XRD Væskeinklusons-lab Uran-serie-lab Miljømagnetisme-lab Tephra-lab Kosmo-lab CT-scanner Sediment-lab LabELISA Knuserom FARlab Stabil isotop prep-lab FARlab FARlab TIMS-lab EarthLab SEM TEM EM-prep-lab Kjernescannere Ren-lab XRF Fission tracker-lab Radioaktiv tracer-lab ICP-lab Biogeokjemi-lab Raman-lab Mineralseparasjons-lab Tynnslip-lab Geomikrobiologi-lab epos NNSN Statoil_LOVE Havobservatorie Land Marin Havlab Tolkningslab Regneressurser Prosessering Marin geofysikk Forskningsfartøy Prøvetakere Landseismikk Prøvetakere Normar ROV - Ægir 6000 DyphavsutstyrPrøvedatabase Datalagring