Hjem

Institutt for geovitenskap

Forskningsinfrastruktur ved institutt for geovitenskap i Bergen (GEO)

Institutt for geovitenskap eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike typer analyse- og laboratorieforsøk, der to av disse har status som nasjonal infrastruktur (Eartlab, Farlab). Instituttet har også tilgang til universitetets forskningsfartøyer og er vertsinstitutt for Normar, den nasjonale ROV farkosten. Instituttet er også vertsinstitusjon for den nasjonale European Plate Observing System Norway (EPOS-N) (Bruk det aktive organisasjonskartet under for å manøvrere i GEOs forskningsinfrastruktur)

Visuell fremstilling av organisasjonskartet for Geovitenskap ELMIlab XRD Væskeinklusonslab Uran Miljømagnetisme Tephra Kosmolab CT-lab Sediment LabELISA Knuserom FARlab FARlab FARlab FARlab TIMS EarthLab SEM TEM EM-preplab Scanner Renlab XRF Fission track Isotop opptakslab ICP BioGeokjemi Ramanlab Separasjon Tynnslip Geomikrobiologi epos NNSN Statoil_LOVE Havobservatorie Land Marin Havlab Tolkningslab Regneressurser Prosessering Marin geofysikk Forskningsfartøy Prøvetakere Landseismikk Prøvetakere Normar ROV - Ægir 6000 Dyphavsutstyr