Hjem
Institutt for geovitenskap

Forskningsinfrastruktur ved Institutt for geovitenskap i Bergen (GEO)

Institutt for geovitenskap eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike typer analyse- og laboratorieforsøk, der to av disse har status som nasjonal infrastruktur (EARTHLAB, FARLAB). Instituttet har også tilgang til universitetets forskningsfartøyer og er vertsinstitutt for NORMAR, den nasjonale ROV farkosten. Instituttet er også vertsinstitusjon for den nasjonale EUROPEAN PLATE OBSERVING SYSTEM NORWAY (EPOS-N). Instituttet har driftsansvaret for elektronmikroskopene ved fakultetet. (Bruk det aktive organisasjonskartet under for å manøvrere i GEOs forskningsinfrastruktur)

Hovedinnhold

Visuell fremstilling av organisasjonskartet for GeovitenskapPrøvedatabase Havlab Normar ROV - Ægir 6000 Dyphavsutstyr Marin Marin geofysikk Prøvetakere Forskningsfartøy Land Landseismikk Prøvetakere Droner NNSN epos Statoil_LOVE Havobservatorie Prosessering Tolkningslab Regneressurser EarthLab Sediment-lab Kjernescannere CT-scanner Tephra-lab Miljømagnetisme-lab Kosmo-lab Uran-serie-lab XRD Væskeinklusons-lab FARlab Stabil isotop prep-lab DI (Dual inlet) CF (Continus flow) LabELISA Knuserom Tynnslip-lab Mineralseparasjons-lab Ren-lab TIMS-lab ICP-lab Raman-lab Biogeokjemi-labFission tracker-labGeomikrobiologi-lab ELMIlab EM-prep-lab TEM SEM Datalagring