Hjem
Institutt for geovitenskap
Energi

Energi

uib-geo_energi_lang-12032021-san#t.mp4 (Original).mp4

Produsent:
Nydal film

Hovedinnhold

Et stadig økende energibehov kombinert med et ønske om grønnere teknologi og lavere CO2 utslipp tvinger forskere verden over til å tenke nytt i utformingen av fremtidens energiformer. Her i Norge har vi 50 år med erfaringer fra olje og gass industrien som kan videreutvikles og tilpasses til en grønt skifte. Vi på institutt for geovitenskap jobber f.eks. med CO2 lagring i reservoarer utenfor vår kyst. I tillegg til å viderutvikle olje og gass industrien, jobber vi også med fornybare energikilder som jordvarme, vann og vind. 

 

 

 

MER INFORMASJON

Bachelorprogrammet i geovitenskap