Hjem

Geodynamikk og Bassengstudier

Hovedinnhold

Forside GBS

Geodynamikk og Bassengstudier

Forskningsgruppen for geodynamikk og bassengstudier fokuserer på jordens dynamikk og prosesser, og studiet av sedimentære bassengers geometri og utvikling. Gjennom en kombinasjon av geologiske og geofysiske metoder studerer vi jordskorpen,  og rekonstruerer tidligere tiders landskap for å øke forståelsen av ulike geologiske prosesser. Gruppen er sammensatt av vitenskapelig ansatte med ekspertise innen sedimentologi, maringeologi, strukturgeologi, tektonikk, geodynamisk modellering, geokronologi og geofysikk.

Disputas
Lucas Albanese Valore

Disputas: Lucas Albanese Valore

Tirsdag 25. juni dipsuterte Lucas Albanese Valore for doktorgraden med avhandlingen "Reconstructing uplift signals from sediment supply and tectonostratigraphy in a clastic shelf, Early Paleogene Shetland Platform". Professor Mads Huuse, University of Manchester, og professor Carmen Gaina,...