Hjem

Geodynamikk og Bassengstudier

Hovedinnhold

Forside GBS

Geodynamikk og Bassengstudier

Forskningsgruppen for geodynamikk og bassengstudier fokuserer på jordens dynamikk og prosesser, og studiet av sedimentære bassengers geometri og utvikling. Gjennom en kombinasjon av geologiske og geofysiske metoder studerer vi jordskorpen,  og rekonstruerer tidligere tiders landskap for å øke forståelsen av ulike geologiske prosesser. Gruppen er sammensatt av vitenskapelig ansatte med ekspertise innen sedimentologi, maringeologi, strukturgeologi, tektonikk, geodynamisk modellering, geokronologi og geofysikk.

Disputas
John

Disputas: John Muñoz-Barrera

Fredag 5. april disputerte Jhon Muñoz-Barrera for doktorgraden med avhandlingen «Tectono-stratigraphic model for high-displacement crustal normal faults on continental rifts»....