Hjem

Geodynamikk og Bassengstudier

Hovedinnhold

Forside GBS

Geodynamikk og Bassengstudier

Forskningsgruppen for geodynamikk og bassengstudier fokuserer på jordens dynamikk og prosesser, og studiet av sedimentære bassengers geometri og utvikling. Gjennom en kombinasjon av geologiske og geofysiske metoder studerer vi jordskorpen,  og rekonstruerer tidligere tiders landskap for å øke forståelsen av ulike geologiske prosesser. Gruppen er sammensatt av vitenskapelig ansatte med ekspertise innen sedimentologi, maringeologi, strukturgeologi, tektonikk, geodynamisk modellering, geokronologi og geofysikk.

PhD defence: Edoseghe Osagiede
Edos

PhD defence: Edoseghe Osagiede

On Friday 17. June Edoseghe Osagiede defended his thesis "The structural evolution of rift fault networks: From pre-existing structural controls to topological characterisation of the northern North Sea Rift System"

R/V G.O Sars
Busy students

Report from offshore wind cruise June 2022

The R/V G.O. Sars has reached day 5 of its 10 day cruise to the offshore wind sites Utsira Nord and Sørlige Nordsjø II in the North Sea.

Publikasjon i Nature Communications Earth & Environements
Konfigurasjonen og tykkelsen til det Eurasiske isdekket like før og etter oppsprekking i Nordsjøen (a og b) og i Barentshavet (c og d)

Rekonstruksjon av nedsmeltingen av det siste Eurasiske isdekket

Forskere ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø har sammenstilt geologiske data knyttet til den siste deglasiasjonen av det Eurasiske isdekket med særlig fokus på sokkelområdene.

4SWIND - DeepReservoir - PALMAR
Bildet viser jobbing fra MS G.O. Sars til sjøs hvor mannskap En 6 m lang vibrokjerne med prøver fra havbunnen på Sørlige Nordsjø II blir tatt om bord på forskningsskipet G.O. Sars.

Tre nye prosjekt tildelinger til GEO

Forrige uke fikk vi den gledelige nyheten om tildeling av 3 nye prosjekter. Et 4SWIND prosjekt med Haflidi Haflidason som prosjektleder og to prosjekter som er finansiert av - DeepReservoir-prosjektet hvor Christian Eide prosjektleder. Dette omhandler klorittbelegg i sandsteinsreservoarer, og...

Nyhet
Disse skal styrke det digitale UIB

Disse skal styrke forskning og utdanning med digital teknologi

Fem prosjekter fra fire ulike fakultet har nå fått tildelt midler til digital transformasjon i forskning og utdanning.