Hjem

Institutt for geovitenskap

masterprosjekt

Tilgjengelige masterprosjekt ved GEO

På denne siden finner du masterprosjekt som er ledige for kommende opptak. Ta kontakt med opplistet veileder for de ulike prosjektene for å få mer informasjon.

Tilgjengelige masterprosjekt ved Institutt for geovitenskap

På denne siden finner du ledige masterprosjekt som tilbys ved Institutt for geovitenskap. Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskningsrområder du kan velge å fordype deg innen. Prosjektene under er listet opp etter disse forskningsområdene. 

Basseng- og reservoarstudier

Geokjemi og geobiologi

Geodynamikk

Kvartære geosystemer

Prosjekt nr. ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
30Reconstructing the climate of the late Holocene using a climate analogues frameworkDr. Andreas BornOdd Helge Otterå (UNI Research), Dmitry Divine (NPI, UiTø)
31Coupled climate-ice sheet dynamicsDr. Andreas BornTobias Zolles, Kerim Nisancioglu
32Abrupt climate change in a warm climate: the 8.2 ka eventDr. Andreas BornCamille Li (GFI), Helga F. Kleiven, Chuncheng Guo (UNI Research)
33De syv søstre på Helgelandskysten: rekonstruksjon av de siste botnbreeneProfessor 
Atle Nesje
Førsteamanuensis 
Henriette Linge
34Skredkartlegging og -kronologi mellom Indreeide og Korsmyra, Eidsdal, indre SunnmøreProfessor 
Atle Nesje
Førsteamanuensis 
Henriette Linge
35Erosjonsrater og landskapsutvikling på Andøya, VesterålenFørsteamanuensis Henriette LingeProfessor Atle Nesje
36Botnutvikling på Alsta: hvor lang tid tok det å lage De sju søstre?Førsteamanuensis Henriette LingeProfessor Atle Nesje
37Marine terrasser på indre Sunnmøre: oppbygning og alderFørsteamanuensis Henriette LingeProfessor Atle Nesje
38Undersjøiske masserørsler i Byfjorden (Bergen) – klassifikasjon, alder og frekvensProfessor 
Berit Oline Hjelstuen
Professor 
Hans Petter Sejrup
39Eemian warmth in Bergen - revisiting the classic Fjøsanger site with a novel toolDr. Nele MecklerProfessor Hans Petter Sejrup, Professor emeritus Jan Mangerud, Carin Andersson Dahl (Uni Research)
40Southern Ocean temperatures during the warm middle Miocene reconstructed with clumped isotope thermometryDr. Nele MecklerDr. Sevasti Modestou
41Geometric controls of fjord glacier dynamicsProfessor Kerim H. Nisancioglu Dr. Basile de Fleurian (Geo UiB), Henning Åkesson (Stockholm University)
42Stabiliteten til to bredemte sjøer på FolgefonnaProfessor Jostein BakkeDr. Eivind Støren