Hjem
Institutt for geovitenskap
masterprosjekt GEO

Tema for masteroppgaver i geovitenskap

Her finner du aktuelle tema for masterprosjekt for deg som skal begynne på masterprogram i geovitenskap ved UiB. Du kan også besøke nettsiden til hver av våre forskningsgrupper for å se tidligere og pågående prosjekter. Mange av våre tidligere prosjekter er fremdeles aktuelle forskningstemaer og kan ofte omformes til nye prosjekter.

Hovedinnhold

Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskningsrområder du kan velge å fordype deg innen. Prosjektene under er listet opp etter disse forskningsområdene: Geodynamikk og bassengstudier, Geokjemi og geobiologi, Geofysikk og Kvartærgeologi og paleoklima

Institutt for geovitenskap (GEO) har utarbeidet fem nøkkeltema som går igjen i våre masterprosjekt: Klima, Miljø, Ressurser, Energi og Geofarer. Alle våre masterprosjekt plasserer seg under ett eller flere av disse temaene, og mange av forskningsgruppene våre samarbeider om flere av temaene. Du vil derfor oppleve et stort, tverrfaglig fellesskap som student ved GEO. 

Masterprogrammet består av to komponenter: én kursdel på totalt 60 studiepoeng og masteroppgaven på 60 studiepoeng. Den totale arbeidsmengden for masterprogrammet er 120 studiepoeng, tilsvarende to års studier. 

Hvordan finner jeg et masterprosjekt å arbeide med? 

Bruk menyen under. Les prosjektforslagene nøye, og gjør deg opp en mening om hvilket forskningstema du ønsker å fordype deg i. Finner du ett eller flere interessante prosjekt, bør du ta kontakt med de opplistede veilederne. Se også på hvilke emner som listes opp - er dette emner du er direkte kvalifisert til, eller trenger du bestemte forkunnskaper for å gjennomføre emnene og prosjektet? 

Merk: Vi vil prøve å legge til rette for at alle masterstudenter får avlegge masteroppgave innen det forskningsfeltet de ønsker, men vi vil samtidig opplyse om at hver enkelt veileder har begrenset kapasitet. Alle studenter som får opptak til masterprogrammet har krav på veileder og masteroppgave. I noen tilfeller vil flere studenter ønske samme oppgave - ved stor pågang til enkelte prosjekt, vil studentene måtte rangeres resultatmessig. Dette skjer kun i sjeldne tilfeller, og vi jobber for å finne gode løsninger for alle våre studenter. 

I tillegg til disse masterprosjektene, er det også mulig å utarbeide et eget masterprosjekt sammen med veileder. Dersom du ønsker dette tar du kontakt med aktuelle veiledere for å diskutere dine ideer og ulike muligheter. For mer informasjon og tips om hvem som jobber med de ulike fagområdene, ta kontakt med studieveileder (Emilie Randeberg). 

Vi anbefaler også at du undersøker hvilke prosjekt som tidligere har vært gjennomført i de ulike forskningsgruppene. Dette finner du informasjon om under hver av overskriftene i tabellen under. 

flytskjema_ny_msc-student_geo.png

Flytskjema for nye masterstudenter ved GEO
Photo: 
Jostein Bakke, GEO

Flytskjema for studenter: Hvordan finne tema for masteroppgave i geovitenskap. 

Vi skal skrive ny prosjektbeskrivelse

Dersom du og veileder skal lage et nytt prosjekt sammen, skal dette meldes inn via skjemaker, til samme frist som masteravtalen (1. mars på våren og 1. oktober på høsten). 

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes i programstyret etter innlevering. 

Kontakt din studiekonsulent ved spørsmål. 

Hvilke emner skal jeg velge? 

Relevante emner for ditt masterprogram finner du på den enkelte prosjektbeskrivelse, eller i samtale med veileder eller forksningsgruppe. Du kan også få hjelp fra studiekonsulent.

Emner underviset ved Institutt for geovitenskap.
Emner undervist ved MN-fakultetet.

Ved Institutt for geovitenskap (GEO) har mange emner kort frist for oppmelding (onsdag uke 33 / onsdag uke 2). I 2022 er denne datoen 17. August 2022 kl. 23:59

Alle nye studenter må innen de første dagene etter oppstart, innen oppmeldingsfristen, undersøke hvilke emner som passer i deres masterprogram. Eksterne studenter kan møte problemer med å legge til emner i studentweb, gjelder dette deg, må du kontakte programkoordinator (Emilie Randeberg) for å åpne emnene i studentweb. 

NB! Å hjelpe masterstudenter inn på riktige emner er vår hovedprioritet i semesterstartsuken. Vi vil hjelpe alle studenter gjennom denne prosessen. Ved spørsmål skal du ikke nøle med å ta kontakt med din studiekonsulent/programkoordinator.

 

Prosjektforslag fra Geokjemi og geobiologi

Se tidligere og pågående prosjekter fra denne gruppen her. 

Besøk gjerne også Dyphavssenterets hjemmesider for å lese mer om hvilke prosjektmuligheter du har hos dem. Mange veiledere har god kapasitet til nye masterstudenter, selv om de ikke har lyst ut ledige prosjekter. 

Prosjekttittel

Hovedveileder

Medveileder(e)

Prosjektforslag fra Geofysikk

Se tidligere fullførte og pågående prosjekter i denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Rock physics modelling of sediments in Adventdalen, Svalbard.Tor Arne JohansenBent Ole Ruud 
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Seismic modelling of surface waves in Adventdalen, Svalbard.Tor Arne JohansenEinar Iversen
Synergier mellom seismikk og medisinsk ultralydMorten Jakobsen, GEO, UiBEinar Iversen 
Inversion of seismic velocities using drill-bit seismic wavesEinar IversenAlexander Goertz (OCTIO AS),
Endre Vange Bergfjord (OCTIO AS)
Resente og fremtidige endringer i strømsystem og vannutskiftning mellom hav og brakkvann som følge av menneskelige inngrep i et aktivt tidevannssystem, ytre Vestvågøy, LofotenTor Arne JohansenVigdis Tverberg (Universitetet i Nordland)
Seismiske signaturer av geotermiske reservoarerTor Arne JohansenErling Jensen (RPT),
Åsmund Drottning (RPT)
Modeling and Inversion of Multiply Scattered WavesHenk KeersEinar Iversen
Development of a ground motion prediction equation for NorwayMathilde B. SørensenLars Ottemöller 
Modelling of controlled-source electromagnetic data using fast integral
equation methods
Morten Jakobsen,Malte Sommer 
Local earthquake tomography between Bergen Arcs and Hardangerfjord shear zoneLars OttemöllerFelix Halpaap,
Stéphane Rondenay 
Fast Ray Tracing and Imaging Using GPUsHenk KeersEinar Iversen,
Martin Sarajærvi (Schlumberger, Stavanger)
Earthquakes in Southern NorwayLars OttemölleFelix Halpaap 
Seismic Monitoring of CO2 StorageHenk KeersMartin Sarajærvi, Schlumberger Stavanger 
Prosessering og tolkning av SVALEX seismikkRolf MjeldeBent Ole Ruud
Elektromagnetiske metoder i borehullsgeofysikkMorten JakobsenSergey Alayev, NORCE
Automatic detection and classification of seismic events from glacier calvingTor Arne JohansenHelene Stemland
Geothermal: Correlations of geothermal, electric and acoustic properties of subsurface rocksTor Arne JohansenHelene Stemland, Erling Jensen (Dig Science)
CO2 sequestration: Seismic characterization of potential CO2 leakage through compacting shalesTor Arne JohansenÅsmund Drottnig (Dig Science)
Structure and Dynamics of the Inner and Outer CoreHenk KeersThomas Meier (Uni. Kiel, Germany), Johannes Stampa (Uni. Kiel, Germany), Sergei Lebedev (Uni. Cambridge)
Machine Learning and Modeling Techniques for Regional Seismology – An Application to Southern EuropeHenk KeersThomas Meier (Uni. Kiel, Germany), Johannes Stampa (Uni. Kiel, Germany), Sergei Lebedev (Uni. Cambridge)
Marine Geophysics - Modeling and Full Waveform Inversion of Marine Seismic DataHenk KeersTora Myklebust, AkerBP
Modeling and Inversion of Ocean Acoustic Data for Climate ChangeHenk KeersTBD

Prosjektforslag fra Kvartærgeologi og paleoklima

Se tidligere og pågående prosjekter fra denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Atlantic Ocean nutrient, carbon and oxygen supply in the Pliocene greenhouse worldFrida S. HoemUlysses Ninnemann
Assessment and understanding of the simulated Last Glacial Maximum climateKerim H. NisanciogluChuncheng Guo (NORCE Climate)
The future of the Greenland ice sheetAndreas BornTobias Zolles
Decadal scale volume changes of Folgefonna ice capBen RobsonAndreas Born
Paleo-reconstruction field site characterisation using remote sensingBen RobsonWillem van der Bilt
Undersøkelse av innsjøsedimenter i Høgvardtjenn og datering av isavsmeltingen på Norefjell i nedre del av Hallingdal, Krødsherad kommune, Viken fylkeAtle NesjeKnut Sørgaard, Bane NOR
Klimaendringer og flomfrekvens på Vestlandet – Rekonstruksjon av holocen flomfrekvens på Jæren basert på studie av innsjøsedimenter fra OgnaJostein BakkeJohannes Hardeng, Pål Ringkjøb Nielsen, Jan Magne Cederstrøm
Deglasiasjonen i de midt-skandinaviske fjellene – bredemte sjøer og en katastrofal tapningJostein BakkeCarl Regnell (uni Stockholm), Johannes Hardeng (GEO, UiB)
Using machine learning to characterise modern hydrological extreme eventsBen RobsonProfessor Jostein Bakke
Decadal changes in mass at Folgefonna glacierBen RobsonJostein Bakke, Jan Magne Cederstrøm, Pål Ringkjøb Nielsen
Eolisk aktivitet gjennom sein-holocen ved Skardasanden, RogalandPål Ringkjøb NielsenBen Robson, Jan Magne Cederstrøm
A tropical view on major global climate change (...)Nele MecklerYves Krüger
The evolution of debris-covered glaciers formed by gold mining in KyrgyzstanAnn RowanAndreas Born, Stewart Jamieson (Durham University, UK)
Kartlegging av Jøkullaup- (GLOF) og skredavsetninger i SandvikedalenBen RobsonKenneth Mangersnes, Jostein Bakke, Jacob Blende (NGU)
Analyzing basin-scale sedimentary processes in Lake Midsommer to reconstruct Holocene glacial dynamics in northern GreenlandJostein BakkeNicolas Balascio (Queen Mary Collegage, USA), Jan Magne Cederstrøm
Evaluating the deglacial history of the Wandel Dal valley, northern GreenlandJostein BakkeNicolas Balascio (Queen Mary Collegage, USA), Ben Robson
Improving constraints on the hydroclimate variability of northern GreenlandJostein BakkeNicolas Balascio (Queen Mary Collegage, USA)
Exploring regional variability in the timing of Quaternary glacier changeAnn RowanHenriette Linge, Bjarte Hannisdal

 

Flytskjema: hvordan finne masterprosjekt ved GEO