Hjem

Institutt for geovitenskap

masterprosjekt

Tilgjengelige masterprosjekt ved GEO

På denne siden finner du masterprosjekt som er ledige for kommende opptak. Ta kontakt med opplistet veileder for de ulike prosjektene for å få mer informasjon.

Tilgjengelige masterprosjekt ved Institutt for geovitenskap

På denne siden finner du ledige masterprosjekt som tilbys ved Institutt for geovitenskap. Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskningsrområder du kan velge å fordype deg innen. Prosjektene under er listet opp etter disse forskningsområdene. 

Basseng- og reservoarstudier

Geokjemi og geobiologi

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
   

Geodynamikk

Kvartære geosystemer