Hjem
Institutt for geovitenskap
masterprosjekt GEO

Tema for masteroppgaver i geovitenskap

Her finner du aktuelle tema for masterprosjekt for deg som skal begynne på masterprogram i geovitenskap ved UiB. Du kan også besøke nettsiden til hver av våre forskningsgrupper for å se tidligere og pågående prosjekter. Mange av våre tidligere prosjekter er fremdeles aktuelle forskningstemaer og kan ofte omformes til nye prosjekter.

Hovedinnhold

Masterprogrammet i geovitenskap har ingen offisielle studieretninger, men vi har definert fire ulike forskningsrområder du kan velge å fordype deg innen. Prosjektene under er listet opp etter disse forskningsområdene: Geodynamikk og bassengstudier, Geokjemi og geobiologi, Geofysikk og Kvartærgeologi og paleoklima

Institutt for geovitenskap (GEO) har utarbeidet fem nøkkeltema som går igjen i våre masterprosjekt: Klima, Miljø, Ressurser, Energi og Geofarer. Alle våre masterprosjekt plasserer seg under ett eller flere av disse temaene, og mange av forskningsgruppene våre samarbeider om flere av temaene. Du vil derfor oppleve et stort, tverrfaglig fellesskap som student ved GEO. 

Masterprogrammet består av to komponenter: én kursdel på totalt 60 studiepoeng og masteroppgaven på 60 studiepoeng. Den totale arbeidsmengden for masterprogrammet er 120 studiepoeng, tilsvarende to års studier. 

Hvordan finner jeg et masterprosjekt å arbeide med? 

Bruk menyen under. Les prosjektforslagene nøye, og gjør deg opp en mening om hvilket forskningstema du ønsker å fordype deg i. Finner du ett eller flere interessante prosjekt, bør du ta kontakt med de opplistede veilederne. Se også på hvilke emner som listes opp - er dette emner du er direkte kvalifisert til, eller trenger du bestemte forkunnskaper for å gjennomføre emnene og prosjektet? 

Merk: Vi vil prøve å legge til rette for at alle masterstudenter får avlegge masteroppgave innen det forskningsfeltet de ønsker, men vi vil samtidig opplyse om at hver enkelt veileder har begrenset kapasitet. Alle studenter som får opptak til masterprogrammet har krav på veileder og masteroppgave. I noen tilfeller vil flere studenter ønske samme oppgave - ved stor pågang til enkelte prosjekt, vil studentene måtte rangeres resultatmessig. Dette skjer kun i sjeldne tilfeller, og vi jobber for å finne gode løsninger for alle våre studenter. 

I tillegg til disse masterprosjektene, er det også mulig å utarbeide et eget masterprosjekt sammen med veileder. Dersom du ønsker dette tar du kontakt med aktuelle veiledere for å diskutere dine ideer og ulike muligheter. For mer informasjon og tips om hvem som jobber med de ulike fagområdene, ta kontakt med studieveileder (Emilie Randeberg). 

Vi anbefaler også at du undersøker hvilke prosjekt som tidligere har vært gjennomført i de ulike forskningsgruppene. Dette finner du informasjon om under hver av overskriftene i tabellen under. 

Flytskjema for nye masterstudenter ved GEO
Foto/ill.:
Jostein Bakke, GEO

Flytskjema for studenter: Hvordan finne tema for masteroppgave i geovitenskap. 

Vi skal skrive ny prosjektbeskrivelse

Dersom du og veileder skal lage et nytt prosjekt sammen, skal dette meldes inn via skjemaker, til samme frist som masteravtalen (1. mars på våren og 1. oktober på høsten). 

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes i programstyret etter innlevering. 

Kontakt din studiekonsulent ved spørsmål. 

Hvilke emner skal jeg velge? 

Relevante emner for ditt masterprogram finner du på den enkelte prosjektbeskrivelse, eller i samtale med veileder eller forksningsgruppe. Du kan også få hjelp fra studiekonsulent.

Emner underviset ved Institutt for geovitenskap.
Emner undervist ved MN-fakultetet.

Ved Institutt for geovitenskap (GEO) har mange emner kort frist for oppmelding (onsdag uke 33 / onsdag uke 2). I 2022 er denne datoen 17. August 2022 kl. 23:59

Alle nye studenter må innen de første dagene etter oppstart, innen oppmeldingsfristen, undersøke hvilke emner som passer i deres masterprogram. Eksterne studenter kan møte problemer med å legge til emner i studentweb, gjelder dette deg, må du kontakte programkoordinator (Emilie Randeberg) for å åpne emnene i studentweb. 

NB! Å hjelpe masterstudenter inn på riktige emner er vår hovedprioritet i semesterstartsuken. Vi vil hjelpe alle studenter gjennom denne prosessen. Ved spørsmål skal du ikke nøle med å ta kontakt med din studiekonsulent/programkoordinator.

 

Prosjektforslag fra Geodynamikk og bassengstudier

Se tidligere prosjekter fra denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Landscape evolution modelling of late Mesozoic topography and sediment output from Southern NorwayProfessor Ritske Huismans1.aman Tor O. Sømme 
Dr. Sebastian Wolf
Subice geology of Dronning Maud Land, East Antarctica, revealed by U-Pb zircon study of metasedimentary rocks from Kirwanveggen and the Shackleton RangeProfessor Joachim JacobsMSc. Cheng-Cheng Wang, UiB, 
Dr. Andreas Laeufer, BGR, Hannover
Recent morphological changes of Norwegian fjord deltas: Processes and controlsDr. Bjørn Burr Nyberg Prof. William Helland-Hansen
Impact of a topologically inconsistent fracture network digization in fluid flowDr. Bjørn Burr Nyberg Dr. Casey Nixon
A geomorphological, mineralogical, and sedimentological investigation across a modern beach system at Jæren, SW NorwayProf. William Helland-HansenProf. Reidar Müller (UiO)
Marine geological surveys for offshore windFørsteamanuensis Christian H. EideProf. Haflidi Haflidason, Dr. Jo Brendryen,
MSc. Hannah Petrie
Fault sealing: what controls fluid contact offsets across faults?Prof.II Christian Hermanrud, GEO / EquinorProf. Haakon Fossen
Can intertidal areas along rocky coasts keep up with sea level rise?Prof. William Helland-HansenGerard Dam, Asplan Viak
Geophysical investigations in caves in NorwayProf. Isabelle LecomteProf. Colette Sirieix, Univ. Bordeaux, Prof. Henriette Linge, GEO, UiB, Dr. Leo Zijerveld, GEO, UiB

Prosjektforslag fra Geokjemi og geobiologi

Se tidligere prosjekter fra denne gruppen her. 

Besøk gjerne også Dyphavssenterets hjemmesider for å lese mer om hvilke prosjektmuligheter du har hos dem. Mange veiledere har god kapasitet til nye masterstudenter, selv om de ikke har lyst ut ledige prosjekter. 

Prosjekttittel

Hovedveileder

Medveileder(e)
Identifikasjon av Oseanske kjernekomplekser ved bruk av seismikk og batymetri
 
Rolf Birger PedersenEspen Simonstad, Ståle Monstad (Green Minerals)
Vulkansk utvikling av den ultrasakte KnipovichryggenRolf Birger PedersenHåvard Hallås Stubseid, Haflidi Haflidason, Jarle Andre Vikebø (DeepOcean)

Prosjektforslag fra Geofysikk

Se tidligere fullførte og pågående prosjekter i denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Rock physics modelling of sediments in Adventdalen, Svalbard.Professor Tor Arne JohansenDr. Bent Ole Ruud 
Possible seismic monitoring of thawing of terrestrial sediments in the Arctic: Seismic modelling of surface waves in Adventdalen, Svalbard.Professor Tor Arne JohansenProfessor Einar Iversen
Synergier mellom seismikk og medisinsk ultralydProfessor Morten Jakobsen, GEO, UiBProfessor Einar Iversen 
Inversion of seismic velocities using drill-bit seismic wavesProfessor  Einar IversenDr. Alexander Goertz (OCTIO AS),
Endre Vange Bergfjord (OCTIO AS)
Resente og fremtidige endringer i strømsystem og vannutskiftning mellom hav og brakkvann som følge av menneskelige inngrep i et aktivt tidevannssystem, ytre Vestvågøy, LofotenProfessor Tor Arne JohansenVigdis Tverberg (Universitetet i Nordland)
Seismiske signaturer av geotermiske reservoarerProfessor Tor Arne JohansenDr. Erling Jensen (RPT),
Dr. Åsmund Drottning (RPT)
Modeling and Inversion of Multiply Scattered WavesFørsteamanuensis Henk KeersProfessor  Einar Iversen
Development of a ground motion prediction equation for NorwayProfessor Mathilde B. SørensenProfessor Lars Ottemöller 
Modelling of controlled-source electromagnetic data using fast integral
equation methods
Professor Morten Jakobsen,Dr. Malte Sommer 
Local earthquake tomography between Bergen Arcs and Hardangerfjord shear zoneProfessor Lars OttemöllerDr. Felix Halpaap,
Professor Stéphane Rondenay 
Fast Ray Tracing and Imaging Using GPUsFørsteamenuensis Henk KeersProfessor Einar Iversen,
Martin Sarajærvi (Schlumberger, Stavanger)
Earthquakes in Southern NorwayProfessor Lars OttemölleDr. Felix Halpaap 
Seismic Monitoring of CO2 StorageFørsteamenuensis Henk KeersDr. Martin Sarajærvi, Schlumberger Stavanger 
Prosessering og tolkning av SVALEX seismikkProfessor Rolf MjeldeDr. Bent Ole Ruud
Elektromagnetiske metoder i borehullsgeofysikkProfessor Morten JakobsenDr. Sergey Alayev, NORCE

Prosjektforslag fra Kvartærgeologi og paleoklima

Se tidligere prosjekter fra denne gruppen her. 

ProsjekttittelHovedveilederMedveileder(e)
Assessment and understanding of the simulated Last Glacial Maximum climateProfessor Kerim H. NisanciogluDr. Chuncheng Guo (NORCE Climate)
Etablering av askestratigrafi i innsjøarkiver fra deglasiasjonsperioden i Utsira-Karmøy områdetProfessor Haflidi HaflidasonProfessor John-Inge Svendsen 

Impact of subglacial hydrology on Antarctic glaciers

Dr. Basile de FleurianDr. Petra Langebroek (Uni Research Klima)
The future of the Greenland ice sheetFørsteamanuensis Andreas BornTobias Zolles
Decadal scale volume changes of Folgefonna ice capFørsteamanuensis Ben RobsonFørsteamanuensis Andreas Born
Paleo-reconstruction field site characterisation using remote sensingFørsteamanuensis Ben RobsonDr. Willem van der Bilt
Undersøkelse av innsjøsedimenter i Høgvardtjenn og datering av isavsmeltingen på Norefjell i nedre del av Hallingdal, Krødsherad kommune, Viken fylkeProfessor Atle NesjeKnut Sørgaard, Bane NOR
Styrke, retning og frekvens av holocene stormar ved Ogna, RogalandFørsteamanuensis Pål Ringkjøb NielsenProfessor Jostein Bakke, Johannes Hardeng, Jan Magne Cederstrøm
Klimaendringer og flomfrekvens på Vestlandet – Rekonstruksjon av holocen flomfrekvens på Jæren basert på studie av innsjøsedimenter fra OgnaProfessor Jostein BakkeJohannes Hardeng, Pål Ringkjøb Nielsen, Jan Magne Cederstrøm
Deglasiasjonen i de midt-skandinaviske fjellene – bredemte sjøer og en katastrofal tapningProfessor Jostein BakkeCarl Regnell (uni Stockholm), Johannes Hardeng (GEO, UiB)
Geological and glacial processes along the inner Mid-North Norwegian continental shelfDr. Jo BrendryenChristian H Eide, Haflidi Haflidason
Rekonstruksjon av Storskavlen, Aurland, basert på kartlegging og undersøking av innsjøsedimentarFørsteamanuensis Pål Ringkjøb NielsenProfessor Jostein Bakke

 

Flytskjema: hvordan finne masterprosjekt ved GEO