Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt

Masterprosjekt - Kvartærgeologi & paleoklima

Her finner du tidligere og pågående masterprosjekter som har vært gitt i faggruppen Kvartærgeologi og Paleoklima, Institutt for geovitenskap, UiB.

Hovedinnhold

Masterprosjektene i gardinmenyen under har vært gitt fra veiledere tilsatt ved Institutt for geovitenskap i faggruppen Kvartærgeologi & paleoklima.  

Avsluttande eksamen 2025

StudentProsjekttittelHovedveileder
Jonas Andreassen

Aldersbestemmelse av fjellskred i gamle Hordaland fylke

Henriette Linge
Amalie K. ArildslundReconstruction of sedimentary environments and glacier dynamics in Van Mijenfjorden, western SpitsbergenHenriette Linge
Mathias D. BakkenGeologiske og glasiale prosesser i sørlige NordsjøJo Brendryen
Håvard H. BjørndalRekonstruksjon av Storskavlen, Aurland, basert på kartlegging og undersøking av innsjøsedimentarPål Ringkjøb Nielsen
Elena Victoria Brattebø

Geologiske og glasiale prosesser langs den indre Midt-Nordnorsk kontinentalsokkel

Jo Brendryen
Amalie H. Daae

Etablering av askestratigrafi og relativt havnivå i innsjøarkiver fra deglasiasjonsperioden i Karmøy-Bokn området

Jo Brendryen
Christoffer E. Knoph

Geotekniske egenskaper til glasiale avsetninger i Sørlige Nordsjø II

Jo Brendryen
Jonas S. PrestonNaturlige forekomster og lekkasjer av olje og gass i grunne sedimenter i sørlige NordsjøJo Brendryen
Nanna DyrbyeClumped isotope determination of deglacial changes in Atlantic Water (AW) temperature entering the ArcticUlysses Ninnemann
Anna Maria U. NesseRekonstruksjon av skredfrekvens og paleoklima ved Kerguelen, sørlige IndiahavetJostein Bakke
Heidi B. von ObstfelderClimate and mass extinction: Deep-sea temperature change at the Cretaceous-Paleogene boundaryNele Meckler
Cynthia ArendThe late glacial termination in South Africa: Speleothem-based reconstruction of hydroclimateJenny Maccali
Alfred SkeidsvollLand temperature changes in South Africa during the last glacial cycle as backdrop for human cognitive evolutionJenny Maccali
Nikolai ØvrebøStudying the human influence on glacier mass balance of Folgefonna ski centreBen Robson

Avsluttande eksamen 2024

StudentProsjekttittelVeileder
Camille Marie AfonsoTropical temperature variations during the last glacial cycle from stalagmites fliud inclusionsNele Meckler
Johanna BereutherAbrubt deglacial changes in Atlantic Water properties entering the Arctic - Resolving temperature and freshwater influences and their relationship to ocean circulationUlysses Ninnemann
Barnabás CsiszárGlacier climate-signatures from Svlabard lake sedimentsWillem van der Bilt
Emma HauglinAssessing rock glaciers for their hydrological significance in the Semi-Arid AndesBen Robson
Marcus Benjamin HovdeBestemmelse av alder og akkumulasjonsrater for FeMn-skorper fra Norske-Grønlandshavet ved analyse av kosmogene nukliderHenriette Linge
Maiken Harveit MindeRekonstruksjon av Blåskavlen, Aurland, basert på kartlegging og undersøking av innsjøsedimenterPål Ringkjøb Nielsen
Tonje SælensmindeTolking av den kvartærgeologiske historien i Sørlige Nordsjø II havvindområde ved hjelp av 3DseismikkJo Brendryen
Ole Jørgen SævesDeltautvikling i ØyernJostein Bakke
Rejina Tamang  
Ola ThorstensenGeometric controls of fjord glacier dynamicsKerim Hestnes Nisancioglu
Md Azim UddinGeological processes and sediment properties of the Sørlige Nordsjø II offshore wind area, interpreted from TOPAS and vibrocore dataJo Brendryen
Saad UllahGeological processes and sediment properties of the Sørlige Nordsjø II offshore wind area, interpreted from TOPAS and vibrocore dataJo Brendryen
Lisbeth Johnsen VedåModeling cosmogenic nuclide inventories for different landslide geometricsHenriette Linge
Maryna VisnesAvalanches in a warmer wetter future – a case study from the Albanian Alps Willem van der Bilt
Malene VoldNorth Atlantic circulation changes across the Eocene-Oligocene transitionNele Meckler
Marion FløysandRegional rock glacier analysis using deep learning and object-based
image analysis (OBIA)
Ben Robson
Vilde GjerdeGeofaglege vurderingar og kvantifisering av stislitasje i dalar rundt Jostedalsbreen og i Jostedalsbreen nasjonalpark, Vestland fylkeAtle Nesje
Katarina KeerdSimulating the surface mass balance of JostedalsbreenAndreas Born
Lars Martin RainerRekonstruksjon av deglasiasjonsforløp på Andøya ved felt- og fjernkartleggingHenriette Linge

Avsluttande eksamen 2022

StudentProsjekttittelVeileder
Anna AaseUndersøkelser av potensiell sammenheng mellom skred og jordskjelv i fjorder på Sunnmøre: Ferjefri-E39 fjordkryssingerJo Brendryen
Johannes EkreGeofaglig vurdering av konsekvenser av klimaframskrivinger for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, delområde GeirangerfjordenAtle Nesje
Torbjørn GrimenHøyoppløselig klimarekonstruksjon over varme event A2 (AIM12) i det sørøstlige StillehavetKikki Kleiven
Anne Lise GrønstadHolosene Skredhendingar i Sulafjorden og HareidlandetJo Brendryen
Sindre Befring HageGeofaglig vurdering og tentativ kvantifisering av stislitasje i Geirangerfjorden verdsarvområdeAtle Nesje
Tuva JørgensenClimate reconstruction from South African stalagmites – connections to human evolution?Nele Meckler
Alan KvindeslandReconstructing the ocean temperatures Homo sapiens fished and dived in during the Middle Stone Age in South AfricaNele Meckler
Astrid MangersnesHolosene maringeologiske og miljørelaterte prosesser i Veafjorden, OsterøyHaflidi Haflidason
Mari NesseFjellskredkronologi i Bondhusdalen, MaurangerJostein Bakke
Jonas PedersenIsavsmeltingshistorie og havnivåendringer på Værlandet utenfor SognefjordenJohn Inge Svendsen
Adebumni SaheedHigh-resolution glacier dynamics monitoring at JostedalsbreenBen Robson
Stephan AmmMapping of landslide deposts in and along the Kjøsnesfjord in a climate perspective // Kartlegging av skredavsetningar i og langs med Kjøsnesfjorden i eit klimaperspektivJostein Bakke
Mikail FarooquiDeglacial sedimentation, pore water chemistry and microbial communities on the upper edge of the Bear Island FanJo Brendryen
Qaiser HussainExtending the geological baseline of natural North Atlantic atmospheric climate variabilityWillem van der Bilt
Waqas HussainSkredaktivitet og deglasiasjons-historie på i fjorder på ytre Sunnmøre: skred, stratigrafi og sedimentasjonsmiljøJo Brendryen
Martin HøieSkredaktivitet og deglasiasjons-historie på i fjorder på ytre Sunnmøre: skred, stratigrafi og sedimentasjonsmiljøJo Brendryen
Johanne NesbøTesting for coherent deglacial changes in western Atlantic Ocean circulation, sea surface temperatures and ice sheet variabilityHelga (Kikki) Flesche Kleiven
Simon RødSkredaktivitet og deglasiasjons-historie på i fjorder på ytre Sunnmøre: skred, stratigrafi og sedimentasjonsmiljøJo Brendryen

Avsluttande eksamen 2019

 • MELISSA MARIE LANGNÆS - "Paleoklimatiske studiar i Leynavatn, Færøyane" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • ANE MARGRETHE BRUN BJERKÅS - "Kalibrering av proksydata frå innsjøsediment i Juvvatnet mot massebalansen på Storbreen, Jotunheimen" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • MONIKA ØKSNES - "Undersøkelse av forholdet mellom flomstørrelse og sedimenttransport" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • JAN MAGNE CEDERSTRØM - "When medicine meets geology: using CT scanning for 3D visualization of volcanic ash horizons in sediment cores from Greenland" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • RAGNHILD AUSTBØ KJØNSØY - "Jordfallshull og infrastrukturer: Aktsomhetskart" (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)
 • MAGNUS THORVIK - "Bruddtektonikk og endokarst geometri i utvalgte marmorgrotter" (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)
 • VICTORIA SÆBØ - "Bio-mineralisering i kalde grotter" (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)
 • HELENE AASE ROKKAN - "Sporelementer i speleothemer- klimasignal og markørhosisonter" (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)
 • AUDUN HITLAND - "Kvantifisering av erosjonsrater med multiple in situ kosmogene nuklider, Rendalssølen" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • HANNA BRÆKKE - "Undersøkelse av postglasial forvitring av berggrunn ved geokjemisk analyse av bergartsprøver og sammenligning med vannkjemidata fra Lysevassdraget" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • TORILL BREKKEN - "New methods for temperature reconstructions from stalagmites – are they applicable in Caves from South Africa?" (Main supervisor: Nele Meckler)
 • TALIN TUESTAD - "Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i Boknafjordsområdet i Rogaland" (Main supervisor: John Inge Svendsen)
 • ELI ANNE STØFRING - "Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i munningen av Sognefjorden" (Main supervisor: John Inge Svendsen)
 • SUNNIVA MYKING GRØNÅS - "Kartlegging av maksimalutbredelsen av Langfonne på Kvitingskjølen i Øst-Jotunheimen under ’den lille istid’ og datering av fonnas tilbakesmelting fra ’lille istids’ maksimalutbredelse til i dag ved hjelp av lichenometri." (Main supervisor: Atle Nesje)
 • TERJE LUNDE - "Lille Istids botnbreaktivitet i Trollstigen og Geiranger-Herdalen landskapsvern-områder" (Main supervisor: Atle Nesje)
 • ANNA ELISABETH MÆLAND "Lille Istids botnbreaktivitet i Trollstigen og Geiranger-Herdalen landskapsvern-områder" (Main supervisor: Atle Nesje)
 • AMALIE KROG KLETTE - "Holosene skred- og flomprosesser i Fjærlandsfjorden basert på marine data" (Main supervisor: Haflidi Haflidason)
 • HENRIETTE MUNDHEIM - "Sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i nordlege Nordsjø under siste deglasiasjon" (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)
 • THALE DAMM-JOHNSEN - "Ice-rafted Detritus Evidence for Patagonian Ice Sheet fluctuations during Antarctic Warming Event 1 (30-44 ka): ODP Site 1233" (Main supervisor: Kikki Kleiven)

Avsluttande eksamen 2018

 • DIANA ELENA CALDARESCU - “Climate reconstruction using clumped isotope thermometry in mollusk shells” (Main supervisor: Nele Meckler)
 • KJERSTI MORTENSBAKKEN  - "Kvartærgeologisk kartlegging av området Lofthus-Opedal, Ullensvang" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • SILJE KRISTIN SORTLAND - "Kvartærgeologisk kartlegging av Eidsheia, Eidsdal, Møre og Romsdal" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • MARI SÆBØ -  "Kvartærgeologisk kartlegging av Tafjordskredet (Kallen), Tafjord, Møre og Romsdal" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • REIDUN ELDEGARD - "Innsjøsedimentasjon og klimautvikling i de Polare Uralfjellene, Nord-Russland" (Main supervisor: John Inge Svendsen)
 • KARINA STØMNES - "Isavsmeltingshistorie og havnivåendringer i Boknafjordsområdet i Rogaland" (Main supervisor: John Inge Svendsen)
 • SIGURD BACHE - "Kilden til sedimentene i Kråkenesvatnet" (Main supervisor: Jostein Bakke)
 • ANN-ELIN RØDSKAR BENDIKSEN - Etablering av sen-glasial og holosen askestratigrafi i innsjøarkiver fra Vest Norge (Main supervisor: Haflidi Haflidason)
 • HEDDA SOFIE GJERDINGEN - "Variations in North Atlantic Deep Water flow during the Penultimate Interglacial" (Main supervisor: Haflidi Haflidason)
 • SIV TONE BÅRDSNES - "Investigating the abrupt climate change at the Medieval Climate Anomaly to Little Ice Age transition" (Main supervisor: Eystein Jansen)
 • SNORRE BIRKELUND WILLE - "Near surface temperature changes in the Denmark Strait during abrupt climate change events" (Main supervisor: Eystein Jansen)
 • JAMIE TAYLOR - "Variations in North Atlantic Deep Water flow during the Penultimate Interglacial" (Main Supervisor: Ulysses Ninnemann)