Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
MASTERPROSJEKT - KLIMA

Testing for coherent deglacial changes in western Atlantic Ocean circulation, sea surface temperatures and ice sheet variability

Prosjektbeskrivelse / Project description
Innledning (problemstilling):
Kunnskap om fortidens klima er viktig for å kunne skille naturlige klimaendringer fra de menneskeskapte. Å forstå responsen til både det Grønlandske isdekket og havstrømmene i Nord Atlanteren i tidligere perioder kan bidra til ny innsikt om hvordan dette mektige isdekket og omkringliggende regioner reagerer på øket global oppvarming. Nye høyoppløselige interglasiale datasett fra det nordvestlige Atlanterhav viser betydningen av AMOC i klimasystemet og er de marine analogene til de Grønlandske iskjernene. Rekonstruksjonen av endringer i temperatur og saltinnhold i både overflate og intermediære vannmasser er basert på stabil isotopanalyser av mikrofossiler i materialet hentet fra sediment drifter i havet like sør for den Grønlandske kysten. Her kan man registrere både variasjoner i smeltevann og kalving fra Grønland, beregne paleostrømstyrke og rekonstruere overflate og dype vannmasser som har stor betydning for jordens klima. Fram til nå har det vært svært få arbeider fra denne regionen som har mulighet til å rekonstruere klimavariabilitet og havstrømmer med høy tidsoppløsning (dekadisk). En av årsakene var mangelen på lange pleistosene sedimentkjerner. Tilgangen til nye borkjernene fra International Ocean Discovery Program (IODP) og IMAGES ekspedisjoner muliggjør nye studier. Mens tidligere studier fra Eirik sediment drift har hatt fokus på de interglasiale periodene, skal dette prosjektet ha fokus på de-glasiasjonen fra 20 000 til 9000 år. Resultatene kan brukes i modeller som simulerer både fortidens, nåtidens og fremtidens klimaendringer.

Hypotese (vitenskapelig problem):
- Å analysere variabiliteten til overflatevannmasser og det Grønlandske Isdekket over siste deglasial fra IMAGES
Kjerne MD2665
-Teste om klimasignalet i det nordvestlige Atlanterhav (SST/SSS rekonstruksjoner og IRD fra MD2665) kan korreleres
med de som er registrert på Grønland (iskjerner) og Nord Atlanteren som helhet
-hva er disse klimamønstrenes rolle i Nord Atlanteren med hensyn til den bipolare “seesaw”-hypotesene.

Test (arbeid):
I denne oppgaven skal klimavariabiliteten i denne regionen studeres i enda større detaljgrad ved å applikere nye
analysemetoder. Oppgaven er basert på allerede innsamlet maringeologisk kjernemateriale fra Nord Atlanteren
(MD2665 og 2664) og dekker deglasiasjonen (20-9 ka). Formålet med prosjektet er 1) å analysere og studere i detalj
hav-atmosfære sirkulasjons endringer over denne perioden med fokus på overflatetemperatur variabilitet og endring i
front posisjoner 2) rekonstruere isdekke variabilitet ved hjelp av istransporterte sedimentkorn i kjernemateriale og
stabil isotope analyser.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp)
GEOV 217 (10stp)
GEOV 222 (10stp)
GEOV 231 (10stp)
GEOV 300 (5stp)
GEOV 324 (5stp)
GEOV 331 (5stp)
GEOV 342 (10stp)


Særskilte krav for opptak til prosjektet:
Ta kontakt med veileder for å diskutere detaljene rundt oppgaven.


Eksterne data: Iskjernedata


Felt- lab- og analysearbeid
Mikroskopering:
Telling av mikrofossiler
Telling av litiske korn (IRD)
Dateringer (AMS C14)

ca 6 mnd labarbeide.

Metoder og forskninsggruppe beskrevet her:
https://science.sciencemag.org/content/319/5859/60.abstract
https://science.sciencemag.org/content/343/6175/1129.abstract
https://www.pnas.org/content/117/1/190