Hjem

Geofysikk

Hovedinnhold

OBS deployment illustrasjon

Geofysikk er læren om jordas fysikk, og studier av jordas oppbygning ved bruk av matematiske og fysiske metoder.

I forskergruppen for Geofysikk bruker vi geofysiske data og metoder til å kartlegge og forstå prosessene som former jordkloden. Geofysiske data er uunnværlige for å finne ressurser i undergrunnen,  kartlegge konsekvensene av et varmere klima, overvåke CO2 deponering, og vurdere risiko for geofarer som jordskjelv, tsunamier og skred.

Forskergruppen jobber med flere prosjekter innenfor blant annet jordskjelvforskning, geofysisk kartlegging og algoritmeutvikling for bedre avbilding av undergrunnen.

Klikk her for å lese mer om hvem vi er!

Vil du studere geofysikk?

Geofysikk er et spennende fagfelt som gir mange jobbmuligheter! Her finner du mer utfyllende informasjon om våre studieprogram:

 

Representanter fra forskergruppen stiller svært gjerne opp på skolebesøk for å fortelle mer om hva vi driver med. Skoleklasser fra både grunnskole og videregående skole er også velkommen til å besøke oss her på universitetet! Klikk her for mer informasjon

_______________________________________________________________________________________________

 

Har du følt jordskjelv?

Ta gjerne kontakt med Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN)

Geofysikkgruppen bidrar til VISTA Center
Subsurface velocity model

Geofysikkgruppen er involvert i VISTA Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics

VISTA-senteret er et tverrfaglig forskningssenter finansiert av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).

News
Well path through synthetic subsurface model

Geofysikkgruppen involvert i DigiWells

Geofysikkgruppen bidrar til Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) DigiWells

Nyhet
Svalex Profil

Svalex kurset

Svalex-kurset ble gjennomført fra 2001 til 2014. Geofysikkgruppen har vært en aktiv bidragsyter til dette kurset.

Nyhet
Gjør geofysiske målinger på stranden

Geofysikk feltkurs i Kiel

Ti geofysikk bachelor- og masterstudenter deltok på et feltkurs i Kiel (Tyskland) i august.

Nyhet
Jordskjelvplassering (stjerne) og intensitetsmålinger

Jordskjelv med magnitude 4,6 nordvest for Bergen

21. mars skjedde et relativt kraftig jordskjelv like utenfor kysten av Bergen. Denne begivenheten ble følt i store deler av Norge.