Hjem

Geofysikk

Geofysikk er læren om jordas fysikk, og studier av jordas oppbygning ved bruk av matematiske og fysiske metoder.

I forskergruppen for Geofysikk bruker vi geofysiske data og metoder til å kartlegge og forstå prosessene som former jordkloden. Geofysiske data er uunnværlige for å finne ressurser i undergrunnen,  kartlegge konsekvensene av et varmere klima, overvåke CO2 deponering, og vurdere risiko for geofarer som jordskjelv, tsunamier og skred.

Forskergruppen jobber med flere prosjekter innenfor blant annet jordskjelvforskning, geofysisk kartlegging og algoritmeutvikling for bedre avbilding av undergrunnen.

Vil du studere geofysikk?

Geofysikk er et spennende fagfelt som gir mange jobbmuligheter! Her finner du mer utfyllende informasjon om våre studieprogram:

 

Representanter fra forskergruppen stiller svært gjerne opp på skolebesøk for å fortelle mer om hva vi driver med. Skoleklasser fra både grunnskole og videregående skole er også velkommen til å besøke oss her på universitetet! Klikk her for mer informasjon

 

OBS Expedition

Deep down in the Arctic - OBS Expedition 2019

Geofysisk forskningsekspedisjon i Arktiske omgivelser!

Nyhet
Earthquake, sketch

Ei djupare forståing av jordskjelv

Forskarar veit lite om kva som skapar dei djupe jordskjelva, som oppstår så djupt som 670 kilometer under jordskorpa. Ein ny vitskapleg artikkel gjev oss ei djupare forståing av jordskjelva.

Største geofaglige forskningsprosjektet i Europa
Kuvvet avbildet foran jordskjelvmonitorene ved instituttet

Samler krefter for storskala infrastruktur

Kuvvet Atakan, Institutt for geovitenskap, leder den norske innsatsen i EPOS. Sammen med flere norske partnere spiller han en nøkkelrolle i det største geofaglige forskningsprosjektet Europa noen gang har sett.