Hjem
Institutt for geovitenskap
Utdanning

iEarth

iEarth er et nasjonalt konsortium med mål om å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Gjennom studentaktiv og læringsbasert praksis skal den neste generasjonen av geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden. Senteret inkluderer institutt for geovitenskap ved UiB, institutt for geofag ved UiO, institutt for geovitenskap ved UiT og avdeling for arktisk geologi ved UNIS, som sammen har som mål å oppnå tittel som Senter for Fremragende Utdanning i 2019.

iEarth tema bilde
Foto/ill.:
Geo UiB

Hovedinnhold

Globale miljøendringer og økende ressursbehov understreker den tette koblingen mellom vår moderne sivilisasjon og geovitenskapelig kunnskap. I Norge er denne koblingen særlig tydelig i skjæringspunktet mellom petroleumsnæringen og ambisjonen om å være verdensledende på miljøforvaltning. Fremtidens utfordringer krever derfor nytenkning rundt den moderne geoviterens rolle i samfunnet, og en tilsvarende nyorientering i geofagutdanningen vår. Resultatet er iEarth (Centre for Integrated Earth Science Education), et nasjonalt nettverk bestående av geofaglige og geofysiske utdannings- og forskningsinstitusjoner ved UiB, UiO, UiT og UNIS, som sammen skal jobbe med å skape et fremtidsrettet og innovativt læringsmiljø.

Sammen med studenter skal vi sette fokus på undervisningsmetoder, ny teknologi og en utdanning tilpasset et fremtidig arbeidsmarked. I desember 2019 oppnådde iEarth statur som Senter for fremragende utdanning (SFU), og vil i årene fremover flytte grensene for den geovitenskapelige utdanningen i landet.

For å oppnå dette har iEarth satt seg fem utviklingsområder;

1.       Forme fremtiden – å møte morgendagens samfunnsmessige utfordringer

Fokus på viktigheten av geovitenskapelig utdanning i møte med globale utfordringer.

2.       Studentenes læringsmiljø

Fokus på studentens læringsprosess og aktiv utvikling av deres generiske ferdigheter.

3.       Underviserens læringsmiljø

Fokus på å bygge en samarbeidende kultur innenfor undervisning og en evidensbasert læringspraksis.

4.       Feltlæring

Fokus på de unike mulighetene og utfordringene ved feltundervisning og integrasjon av felt i en koherent læringsprogresjon.

5.       Alumni og formidling

Fokus på å etablere en nær interaksjon mellom iEarth og potensielle arbeidsgivere i det private næringsliv og offentlig sektor for å sikre en god dialog for maksimal relevanse av våre studieprogram.

 

For mer informasjon, besøk hjemmesiden til iEarth her.