Hjem

Institutt for geovitenskap

Utdanning

iEarth

iEarth har som mål å skape et nasjonalt kompetansesenter for utdanning i jordsystemer (Earth System Science), å forme fremtiden for Norsk geovitenskapelig utdanning for best å kunne møte samfunnsmessige krav, og å utvikle mønsterpraksis for undervisning og evaluering. Senteret inkluderer UiO, UiT, UiB og UNIS som sammen har som mål å oppnå tittel som Senter for Fremragende Utdanning i 2019.

img_2851.jpg

Feltarbeid på Svalbard
Foto:
Jostein Bakke

Dagens samfunn møter stadig nye geofaglige utfordringer. Hvordan skal vi sikre bebyggelsen for neste flomhendelse? Hvordan skal vi kunne produsere nok energi til befolkningen? Hvordan skal vi ta vare på miljøet? Hvordan skal vi forstå de globale klimaendringer vi opplever i dag? Listen er lang.

For å kunne løse disse utfordringene settes det høye krav til utdanningen av nye geovitere slik at de tilegner seg den nødvendige kompetansen som trengs. iEarth ønsker å skape et nasjonalt kompetansesenter for geovitenskap med fokus på nettopp utdanning innenfor jordsystemer. Ved å fokusere på jordsystemer (Earth system science – ESS) kombineres systemvitenskap med geovitenskap. Dette innebærer interaksjonen mellom jordens «sfærer» - atmosfære, hydrosfære, kryosfære, geosfære, pedosfære, biosfære og magnetosfæren – i tillegg til virkingen av det menneskelige samfunn på disse komponentene.

Visjonen til iEarth er å fremme et engasjerende og nyskapende læringsmiljø for å utdanne den neste generasjonen av geovitere som vil være dyktige nok til å møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag. Dette skal gjøres gjennom aktiviteter basert på forskning hvor studenter er aktive og man utnytter læringsbasert praksis på et nasjonalt nivå og med sterkt internasjonalt samarbeid.

For å oppnå dette har iEarth satt seg fem utviklingsområder;

  • Å lære hvordan å lære: utvikle og forbedre akademisk trening, kartlegging av læreplaner, og introduksjon av ny undervisningsmetodologi.
  • Forme fremtiden: fokus på å utvikle transparente jordsystemvitenskapelige læreplaner for UiB, UiT, UiO og UNIS, og å skreddersy utdanning til samfunnsmessige utfordringer innen geofarer, ressurser, energi, miljø og klima.
  • Mønsterpraksis – å fremme undervisningskompetanse: identifisere, fostre og utveksle mønsterpraksis ved å etablere en kommunikasjonsplattform (virtuelt kompetanse senter) som skal brukes til blant annet å spre kunnskap gjennom workshops, forbedre pedagogisk kompetanse gjennom mentorprogrammer, implementere prestasjonsbasert lønnspålegg, og støtte tiltak for utvikling av kurs.
  • Feltarbeid: skal ta i bruk ny teknologi i undervisningen og se på muligheter for å fremskaffe en bedre integrasjon av felt- og klasseroms aktiviteter ved å bruke digitale plattformer gjennom hele læreplanen.
  • Almuni og formidling: skal etablere og videreutvikle alumninettverk for å sikre kontakt mellom alumni og institusjon/kontakt, skal etablere internshipordninger for å gi studenten nødvendig erfaring, og etablere arbeidslivskontakter for å sikre kobling mot relevante interessenter.

iEarth er et nasjonalt prosjekt med samarbeid mellom Institutt for geovitskap ved Universitetet i Bergen, Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, Institutt for geologi ved Norges Arktiske Universitet og Arctic Geology Department ved Universitetssenteret på Svalbard. I tillegg er internasjonale partnere som Institute for Teaching Excellence and Faculty Development at UMass Amherst, USA, involvert.

iEarth har som mål å få tildelt tittelen som et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) og søknad sendes inn våren 2019.