Hjem
Institutt for geovitenskap
Felt, tokt og reiser - Studenter ved GEO

Felt, tokt og reiser - Studenter ved GEO

Feltsarbeid
Atle Rotevatn med studenter i felt
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Alle studenter som skal ut i regi av UiB på felt, tokt og reiser må rette seg etter følgende regler:

Refusjon av utlegg:

  • Har du vært på feltarbeid i forbindelse med masterstudiet ditt og i forkant har avklart med veileder at relaterte utlegg skal dekkes av tildelte midler eller prosjektmidler, kan dette kreves inn via Betalmeg-løsningen for UiB. Kontakt studieadministrasjonen for informajson.

Forsikring for studenter på utenlandsreise: